Ferievikariat for sykepleier og vernepleier, samt sykepleier- og vernepleierstudenter

Arbeidsgiver
Hjemmebasert omsorg, Åsnes kommune, Helse, omsorg og velferd
Stillingstittel
Ferievikariat for sykepleier og vernepleier, samt sykepleier- og vernepleierstudenter
Frist
02.06.2024

Beskrivelse

Hjemmebasert Omsorg er en enhet i Åsnes kommune som omfavner flere trinn i omsorgstrappen. Hjemmesykepleie, hjemmehjelpstjeneste, miljøarbeidertjeneste, avlastningsbolig for barn- og unge, dagsenter for personer med en demens, samt døgnbemannet bolig for rus og psykiatri er tjenester som inngår i enheten.

Vi har ledig ferievikariat for sykepleiere og vernepleiere, samt sykepleier- og vernepleierstudenter i distrikt Nord og Sør, hvor oppgaven er hjemmesykepleie. Vikariatene går i perioden 17.06.2024 - 25.08.2024 og innehar stillingsstørrelse på inntil 90%.

Skriv i din søknad hvor du helst vil jobbe, hvor stor stilling du ønsker, når du kan jobbe og om du fortrinnsvis ønsker å jobbe dag/kveld eller natt.

Dersom du har en ansettelseskontrakt kan du sende en epost direkte til din nærmeste leder.


Arbeidsoppgaver

Man skal yte helsehjelp til pasienter og brukere som har redusert egenomsorgsevne. Dokumentasjon av planlagt og gjennomført helsehjelp er en viktig del av arbeidshverdagen.

Kvalifikasjoner

Du har enten fullført bachelor i sykepleie eller vernepleie, eller du er student innen en av disse områdene. Det er en fordel med kjennskap til Profil som dokumentasjonsverktøy.

Personlige egenskaper

Vi vektlegger personlig egnethet og samarbeidsevner. Søker til Hjemmetjenesten må ha førerkort klasse B.

Vi tilbyr

Vi kan tilby en aktiv hverdag med nye utfordringer og gode kollegaer å dele de med. Et hyggelig arbeidsmiljø med trygge, dyktige og svært engasjerte medarbeidere. Som ansatt i Åsnes kommune inngår medlemskap i en av de beste pensjonsordningene i Norge, hvor det også er mulighet for gunstig boliglån og gode forsikringsordninger.

Kontaktinformasjon

Eva Nymoen, Avdelingsleder, 47696731, Eva.Nymoen@asnes.kommune.no

Elise Sofie Lillemo, Avdelingsleder, 45638837, EliseSofie.Lillemo@asnes.kommune.no

May Lena Nordli, Saksbehandler, 94008547, MayLena.Nordli@asnes.kommune.no

Arbeidssted

Rådhusgata 10

2270 Flisa

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Åsnes kommuneReferansenr.: 4757750965

Stillingsprosent: 90%

Sommerjobb

Startdato: 17.06.2024

Sluttdato: 25.08.2024

Søknadsfrist: 02.06.2024


Antall stillinger
50
Sted
Rådhusgata 10, 2270 Flisa
Stillingsfunksjon
Helsepersonell, Sykepleier, Helsepersonell / Helsefagarbeider/hjelpepleier
FINN-kode
337403992
Sist endret
05. apr. 2024 11:05