Inaktiv

Studieavdelingen søker Studentmedarbeidere opptak

Arbeidsgiver
Universitetet i Bergen
Stillingstittel
Studieavdelingen søker Studentmedarbeidere opptak
Frist
15.01.2024
Ansettelsesform
Vikariat

Beskrivelse

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?


Om stillingen:

Studieavdelingen (SA) ved UiB har behov for flere studentmedarbeidere (konsulenter) i 100 %-stilling som skal jobbe med opptak av studenter til grunnstudier og master sommeren 2024. Som konsulent på opptaksgruppen vil du jobbe sammen med andre konsulenter i ett av to team (opptak til grunnstudier eller opptak til masterstudier). Hvert team koordineres av en fast ansatt på Studieavdelingen. Vi ser etter sommervikarer som trives med teamarbeid, men like fullt kan jobbe systematisk og nøyaktig på egenhånd. Hvert år får UiB ca. 4000 søknader om opptak til masterstudier og ca. 10000 søknader til grunnstudier, og jobber mot strenge tidsfrister for å gjennomføre opptakene. Nødvendig opplæring vil bli gitt. 

Tilsettingsperioden vil være fra april/mai til juli/august. Spesifisert tidsperiode vil bli avtalt ved ansettelse. Det er forventet at man kan jobbe hele perioden.  

Stillingene lar seg kombinere med studier og vi oppfordrer studenter til å søke. 

Arbeidsperiode 
Det er en forutsetning for tilsetting at du kan jobbe gjennom hele perioden, og det er ikke mulig å ta ut ferie i tilsettingsperioden. Det vil være mulig å ha fravær for å gjennomføre eksamen.  


Arbeidsoppgåver:
 • Saksbehandling og vurdering av søknader  
 • Informasjon og veiledning av søkere  
 • Gi begrunnelser og behandle klager  

Kvalifikasjonar og eigenskapar:
 • God kjennskap til UiBs studietilbud 
 • God IT-kompetanse 
 • Kjennskap eller erfaring med regelverk og forskrifter er ønskelig   
 • Gode språkkunnskaper i skriftlig og muntlig norsk og engelsk  

Personlige egenskaper: 

 • Evne til å arbeide strukturert, detaljert og målrettet 
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner  
 • Trives med å jobbe mot frister og perioder med stort arbeidspress 

Vi tilbyr:
 • Et godt og faglig utfordrende arbeidsmiljø 
 • Erfaring fra universets- og høgskolesektoren 
 • God erfaring med saksbehandling 
 • Lønn som konsulent (kode 1065) i årslønn kr. 432 800 – 448 900 brutto tilsvarende 100% stilling etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 
 • Stilling i en inkluderende arbeidslivsvirksomhet (IA-virksomhet). 
 • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein får ved å vende seg til:  Catrine Andersen Frotvedt eller Arild Fauskanger Jenssen på catrine.frotvedt@uib.no / arild.jenssen@uib.no eller på telefon 55 58 90 55/ 55 58 44 75.

Den som blir tilsett, må rette seg etter de retningslinjene som til enhver tid gjelder for stillinga.

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

UiB er underlagt regelverket for eksportkontroll og regelverket kan komme til anvendelse ved behandling av søknader til stillingen.

Informasjon om søknadsprosessen: 

 • Aktuelle kandidater kalles inn til intervju  
 • Tilsetting foretas i løpet av mars/april   

Du må laste opp følgende dokumentasjon:  

 • CV 
 • Karakterutskrift fra høyere utdanning 
 • Arbeidsattester av nyere dato 
 • Referanser 

Søknad, CV og vedlegg sendes elektronisk via lenke på denne sida.

Nærare om tilsettingsprosessen her.


Sektor
Offentlig
Sted
Nygårdsgaten 6, 5015 Bergen
Stillingsfunksjon
Saksbehandler, Rådgivning, Kontor og administrasjon
FINN-kode
331504637
Sist endret
05. des. 2023 12:50