Inaktiv

Overlege ved BUP Lofoten

Arbeidsgiver
Psykisk helse- og rusklinikk, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Nordland...
Stillingstittel
Overlege ved BUP Lofoten
Frist
26.02.2024

Beskrivelse

Vi har ledig fast stilling som overlege ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) Nordlandssykehuset.

OM ENHETEN OG AVDELINGEN

BUP Lofoten er en poliklinisk enhet innenfor psykisk helsevern for barn og unge i Nordlandssykehuset, med dekningsområde i vakre Lofoten (Vågan, Vestvågøy, Flakstad, Moskenes). Poliklinikken har kontorsted på Lofoten sykehus på Gravdal og i Svolvær, og stillingen får kontorsted i Gravdal.
Poliklinikken er organisert under Nordlandssykehuset, klinikk for psykisk helse og rus (PHR) - Barne-og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA). Vi er samlokalisert med DPS Lofoten og Vesterålen (voksen) og dette gir et unikt og spennende arbeidsmiljø.

Enheten er stabilt bemannet med psykologspesialister, psykologer i spesialisering, overlege, lege i spesialisering, enhetsleder og ansatte med klinisk høyskolebakgrunn. Enheten har gode rutiner for tverrfaglig samarbeid, intern veiledning og kompetanseutvikling. Enheten skal gi et utrednings- og behandlingstilbud til barn og unge i avdelingens opptaksområde og legger vekt på et tett samarbeid med pasientens nærmeste pårørende og nettverk. PHBU Lofoten har fire leger, og to overleger med utdanning i psykoterapiveiledning. 

Utover ordinært poliklinisk tilbud har poliklinikken et aktivt sped-og småbarnsteam (SST) og ulike gruppetilbud til barn/ungdom og pårørende. Vi samarbeider nært med våre to døgnenheter i Bodø og fagteam innenfor blant annet nevropsykologi, autismespekter og spiseforstyrrelser. Vi har også samarbeid med enhet for kognitiv terapi (EKT) som bl.a. tilbyr intensivert gruppebehandling for angstlidelser (B4DT)

Legespesifikk undervisning og legemøter holdes ukentlig.

Søkere er velkomne til å ta kontakt ved spørsmål om stillingen.

Ved tilbud om ansettelse må det fremlegges tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell §20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av barn, ungdom og familier
 • Individuell terapi og familiearbeid
 • Tverrfaglig teamarbeid
 • Veiledning til foreldre og samarbeidspartnere
 • Samarbeid og veiledning med førstelinjetjenesten, skole/PPT, Barnevernstjeneste, BUFetat og andre avdelinger i spesialisthelsetjenesten
 • Delta i veiledning av LiS 3
 • Bidra inn i legemiljøet
 • Spesialistoppgaver inkludert vedtak etter Lov om psykisk helsevern (ved behov)
 • Journalarbeid/dokumentasjon
 • Utviklingsarbeid og forebyggende arbeid

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri
 • Leger i spesialisering i sluttfasen av spesialiseringsforløp oppfordres også til å søke
 • Bred kompetanse på utredning og behandling av barn og ungdom i poliklinikk
 • Erfaring med, ferdigheter i og forståelse for egen rolle i samarbeid med og veiledning til kolleger og samarbeidspartnere 
 • Søker må beherske norsk språk flytende, både muntlig og skriftlig

Utdanningsretning

 • Psykiatri

Utdanningsnivå

 • Lege

Personlige egenskaper

 • Åpen, fleksibel, kreativ og løsningsorientert
 • Sosial, omgjengelig og engasjert i andres trivsel
 • Strukturert og med evne til prioritering i en hektisk hverdag
 • Proaktiv, tydelig og med evne til å ta en ledende rolle når situasjonen krever det
 • God og stabil arbeidskapasitet
 • Gode evner til både selvstendig arbeid og samarbeid
 • God fremstillingsevne både skriftlig og muntlig 
 • Politiattest som ikke er eldre enn tre måneder må forelegges ved ansettelse

Language

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige og trivelige kolleger 
 • Varierte og fartsfylte arbeidsdager
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Lønn etter gjeldende overenskomst

Kontaktinformasjon

Kristoffer Johansen, Enhetsleder, 45448452, kristoffer.johansen@nordlandssykehuset.no

Daniel Mørch, Avdelingsleder, 41415767, daniel.morch@nordlandssykehuset.no

Ann-Magritt Jensen, Overlege, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, 90535420, Ann-magritt.Jensen@nordlandssykehuset.no

Monica Skjelstad, Utdanningsansvarlig overlege, 92226391, Monica.Renee.Skjelstad@nordlandssykehuset.no

Arbeidssted

Sykehusbakken 23

8372 Gravdal

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: NordlandssykehusetReferansenr.: 4649983969

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 26.02.2024


Sted
Sykehusbakken 23, 8372 Gravdal
Stillingsfunksjon
Lege, Ledelse, Helsepersonell
FINN-kode
331365554
Sist endret
05. feb. 2024 01:05