Inaktiv

Fengselsbetjent vikar faglært/ufaglært

Arbeidsgiver
Telemark fengsel
Stillingstittel
Fengselsbetjent vikar faglært/ufaglært
Ansettelsesform
Vikariat

Beskrivelse

Om stillingen

Telemark fengsel har behov for fengselsbetjenter - tilkallingsvikar. Det kan være aktuelt å ansette både faglærte og ufaglærte

En fengselsbetjent har ansvar for de innsatte og ansattes sikkerhet, innholdsarbeid, innhenting og vurdering av informasjon og saksbehandling. Fengselsbetjenten skal ha evne til sikkerhetstenkning, grensesetting og konflikthåndtering samt være en samtalepartner, kontaktbetjent, rollemodell og veileder for de innsatte, og delta i målrettet progresjonsarbeid med innsatte.


Arbeidsoppgaver
 • avdelingstjeneste med daglige oppgaver knyttet til innsatte
 • kontaktbetjentarbeid, soningsplanlegging, miljøarbeid og programarbeid
 • være en aktiv medspiller i den faglige og sikkerhetsmessige utviklingen av avdelingen

 


Utdanning og erfaring

Du må ha

 • bestått fengselsbetjentutdanning fra Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS
 • dersom vi ikke får tilstrekkelig faglærte søkere kan det være aktuelt med ufaglærte med relevant bakgrunn
 • god kunnskap og erfaring i bruk av IKT - systemer eller verktøy
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

 


Personlige egenskaper
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • evne til å jobbe selvstendig, målrettet og systematisk med målgruppen
 • evne til å søke gode løsninger for den enkelte, i samspill med øvrige kollegaer, ledelse og eksterne samarbeidspartnere
 • tålmodighet, ansvarsfull, å kunne sette grenser og ha evnen til å motivere mennesker i vanskelige livssituasjoner

Vi tilbyr
 • meningsfulle oppgaver i en etat med et viktig samfunnsoppdrag
 • gode pensjons, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • fengselet har kantine
 • det er mulighet for lading av el.bil
   
 •  Fengselsbetjent lønnes i lønnstrinn 41 - 57 (kr. 443 000 – 557 100 pr år )
  Ufaglært betjent lønnes i  lønnstrinn 25 - 41 (kr.  374 000 - 443 000 pr. år)
  Det blir trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Kriminalomsorgen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring og perspektiv for å kunne bidra til en enda bedre oppgaveløsning.  

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse av i jobbsøkerportalen vår. Du kan lese mer om kravene for å bli vurdert som søker i disse gruppene her.  
 

Vi gjør oppmerksom på at det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som ansettes. Dette må dokumenteres med en uttømmende politiattest forut for ansettelse.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Den som ansettes må rette seg etter organisasjonsmessige eller andre endringer som blir bestemt om arbeidsområdet. 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til fengselsførstebetjent Heidi Flåta tlf. 33 20 76 76.

For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på 75 54 22 20. 
 


Sektor
Offentlig
Antall stillinger
5
Sted
Rødmyrlia 43, 3740 Skien
Stillingsfunksjon
Annet, Rådgivning, Sikkerhet
FINN-kode
330804154
Sist endret
30. nov. 2023 03:05