Inaktiv

Helsefagarbeider 56,34 %, natt

Arbeidsgiver
Mårstien avlastning, Haugesund kommune
Stillingstittel
Helsefagarbeider 56,34% Natt
Frist
15.12.2023
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

 

Tilrettelagte tjenester gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven; avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgnsbemanning. Enheten gir også tjenester som dagtilbud og har ansvar for BPA ordninger. Det er 13 avdelinger i Tilrettelagte tjenester, 12 av disse er boliger i tilknytning til døgnbemannet personalbase. Enheten har også ansvar for et avlastningshjem for barn og ungdom. Avdelingene ligger spredt i hele Haugesund kommune. I Tilrettelagte tjenester er det ca. 300 ansatte, i tillegg til familieavlastere.

Mårstien ligger nord i Haugesund. Mårstien gir tjenester til personer med ulike fysiske og psykiske utfordringer. Vi er svært opptatt av brukermedvirkning , kompetanse og interesse for faget.

Tilrettelagte tjenester er i en spennende prosess der fagutvikling og kontinuerlig forbedringsarbeid står i fokus. Vi ønsker hele tiden å utvikle oss og forbedre tjenestene våre. Om du vil være med å forme vårt avlastningstilbud for barn og unge med autismespekterforstyrrelser og utviklingshemning, vil vi gjerne ha deg med på laget!


Mårstien avlastning  vil i løpet av kort tid starte opp et nytt team som skal jobbe med barn og unge med diagnosene utviklingshemning og autisme. Der vil i den anledning være behov for flere nattevakter. Vi søker personer som har interesse for helsefaget og har erfaring fra arbeid med mennesker med autismespekterforstyrrelse og utviklingshemning og atferd som utfordrer. Vi ønsket at søkere har kjennskap til målrettet miljøarbeid og kunnskap om Helse- og omsorgstjensteloven kapittel 9 og arbeid i tråd med dette lovverket. Det vil bli gitt egen veiledning av miljøterapeut med fagansvar.  

Fagarbeidere er en del av et team sammen med andre miljøterapeuter, fagarbeidere og assistenter. Helsefagagarbeider har ansvar for at tiltak og faglige planer utarbeides, følges og evalueres. I Mårstien setter vi barna og voksne i fokus og er opptatt av at de skal få gode opplevelser tilpasset dem. Våken nattevakt vil dekke både Mårstien bolig for voksne og Mårstien avlastning for barn og unge, samt egne nattevakter på nytt tiltak annen adresse.

Vi er på utkikk etter deg som har erfaring med:

 • arbeid med voksne og barn med utviklingshemming
 • arbeid med atferd som utfordrer og somatisk pleie
 • arbeid med fysisk funksjonshemninger 


Arbeidsoppgaver

 • gi tilsyn og bistand til beboere på natt
 • medikamenthåndtering
 • lage og oppdatere tiltaksplaner
 • samarbeid med pårørende, kollega og andre samarbeidspartnere 

Kvalifikasjoner

 • Helsefagarbeider med norsk autorisasjon, eller påbegynt helsefaglig utdanning som vernepleier
 • barne- og ungdomsarbeidere vil også kunne vurderes
 • Det er krav om tilfredsstillende politiattest for tilsetting i stillingen.
 • Søker må ha ordinært førerkort klasse B
 • Kjennskap til gjeldende lovverk 
 • Norsk er arbeidsspråket i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig.

Personlige egenskaper

Vi søker etter deg som er:

 • brukerorientert
 • initiativrik og løsningsfokusert
 • positiv og kreativ 
 • opptatt av å gi gode tjenester til beboere

Du har: 

 • god evne til etisk og faglig refleksjon

Du kan: 

 • fungerer godt i team, men kan også jobbe selvstendig
 • kan gi og ta imot veiledning.

Vi tilbyr

 • 65,72 % fast stilling for tiden på natt, som innebærer for tiden arbeid hver tredje helg
 • lønn fastsatt i henhold til tariff og gjeldene lovverk
 • en utfordrende og spennende jobb i et aktivt  arbeidsmiljø, med engasjerte kolleger
 • en arbeidsplass der det er rom for faglig og personlig utvikling 
 • god senior politikk
 • fokus på HMS arbeid
 • en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA)  
 • Vernepleierstudenter og sykepleierstudenter kan inngå skriftlig avtale om stipendordning for 1 år der de binder seg til  arbeide 10 helger i året, samt minst 5 uker som ferievikar i forbindelse med ferieavvikling om sommeren, jf. retningslinjer.

Kontaktinformasjon

Joakim Sandtorv, Avdelingsleder, 52 74 46 93 / 96, joakim.emberland@haugesund.kommune.no

Arbeidssted

Mårstien 5

5517 Haugesund

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Haugesund kommuneReferansenr.: 4735816194

Stillingsprosent: 56,34%

Fast

Søknadsfrist: 15.12.2023


Sektor
Offentlig
Sted
Mårstien 5, 5517 Haugesund
Stillingsfunksjon
Helsepersonell, Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut, Helsepersonell / Helsefagarbeider/hjelpepleier
FINN-kode
330796792
Sist endret
30. nov. 2023 02:05