Inaktiv

Oppdragsrådgiver

Arbeidsgiver
Universitetet i Sørøst-Norge
Stillingstittel
Oppdragsrådgiver
Frist
31.12.2023
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Om stillingen

Ved fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det ledig 100% fast stilling som oppdragsrådgiver i fakultetsadministrasjonens team for etter- og videreutdanning (EVU). Nærmeste leder er oppdragsleder ved team EVU. Hovedarbeidssted kan være ved campus Porsgrunn, Vestfold eller Drammen. Fakultetets aktivitet strekker seg over flere studiesteder, og det må derfor påregnes noe reisevirksomhet.   

Fakultetets eksternfinansierte virksomhet innenfor etter- og videreutdanning har en årlig omsetning på ca 100 MNOK og er i vekst. EVU-teamet gjør et viktig arbeid for å ivareta og utvikle fakultetets og USN sitt omdømme og profil. Jobben som oppdragsrådgiver vil innebære å jobbe mot våre eksterne samarbeidspartnere med oppsett og utvikling av samarbeidsavtaler og økonomiske vurderinger rundt etablering av prosjekter samt prosjektstyring. Du vil ha tett samarbeid med USN sin økonomiavdeling studieadministrativ seksjon, instituttledelse og prosjektledere. I arbeidet ligger også bidrag til utvikling av gode rutiner og arbeidsprosesser.

Vi holder høyt at våre medarbeidere skal trives godt på jobb og tilbyr selvstendige arbeidsoppgaver i et godt sosialt miljø.


Aktuelle arbeidsoppgaver
 • Følge opp reglementet for bidrags- og oppdragsvirksomhet og andre relevante lover og forskrifter for gjennomføring av eksternt finansierte prosjekter.
 • Ansvar for å videreutvikle gode rapporteringsrutiner til fakultetet, dets institutter og eksterne oppdragsgivere.
 • Bistå i EVU-rapportering på fakultetsnivå.
 • Budsjettering og timeregistrering i EVU-prosjekter på fakultetet.
 • Utarbeide avtaler og budsjetter og delta i eksterne møter med regionens kommuner og andre eksterne samarbeidspartnere.
 • Svare opp anbud via anbudsportalen Mercell i samarbeid med instituttene.
 • Bidra til iverksetting av strategier og planer for EVU-enheten ved fakultetet i samarbeid med prosjektledere og oppdragsleder.
 • Andre oppgaver som naturlig faller innunder EVU-enheten etter behov

Endringer i ansvar og opgaver vil kunne bli aktuelt


 Kvalifikasjoner
 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, fortrinnsvis på mastergrads-/hovedfagsnivå, gjerne med fordypning i økonomiske fag, avtalerett, administrasjon og/eller prosjektledelse. Særlig god og relevant realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere deler av kravet om formell utdanning.
 • Erfaring fra økonomiarbeid og avtaleforvaltning fra offentlig eller privat arbeidsliv.
 • God skriftlig fremstilling, og økonomisk forståelse.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og evne til å skape tillit og gode relasjoner.
 • Evne til helhetstenking og utvikle gode rutiner.
 • Ha en inkluderende arbeidsform preget av samarbeid, medvirkning og dialog.
 • Gode IKT-kunnskaper, spesielt excel, kjennskap til bruk av Public 360 og Agresso-prosjekt vil være en fordel.

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

Det søkes en kandidat med høy beslutnings- og gjennomføringsevne, som er løsnings- og utviklingsorientert, og som evner å arbeide med stor grad av selvstendighet og være strukturert og tydelig.

Videre vil det bli lagt vekt på:

 • Analytisk og strategisk tilnærming.
 • Gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter.
 • Selvstendig, initiativ og gjennomføringsevne.
 • Personlig egnethet for stillingen.
 • Evne til å prioritere og ha orden i perioder hvor det er stort arbeidspress.

Vi tilbyr
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling i en spennende virksomhet
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Godt sosialt miljø
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Ansattgoder som blant annet mulighet for trening i arbeidstiden.


Lønn og vilkår

Stillingen vil bli innplassert som rådgiver (SKO 1434): 557 100 – 692 400 per år. Lønnsplassering etter tjenesteansiennitet. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.


Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.


Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

Oppdragsleder Kirsti Lise Rosenvold Bruun, epost/tlf: kirsti.r.bruun@usn.no 35575442/41407188

For spørsmål om søknadsprosessen:
Personalrådgiver Jeanette G. Wilhelmsen, epost: jwilh@usn.no


Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen  ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!


Sektor
Offentlig
Sted
Kjølnes Ring 56, 3918 Porsgrunn
Stillingsfunksjon
Rådgivning, Konsulent, Kontor og administrasjon
FINN-kode
330788587
Sist endret
30. nov. 2023 01:05