Inaktiv

Seniorrådgiver, metode og innhold

Arbeidsgiver
Kriminalomsorgen region sør
Stillingstittel
Seniorrådgiver, metode og innhold
Frist
15.12.2023
Ansettelsesform
Vikariat

Beskrivelse

Om stillingen

Kriminalomsorgen region sør søker etter seniorrådgiver i 100 % stilling i et 12-måneders vikariat i straffegjennomføringsseksjonen, avdeling for metode og innhold.

Avdelingens overordnede ansvars- og arbeidsområde er å initiere, tilrettelegge, utvikle og kvalitetssikre innholdet i straffegjennomføringen i samfunn og fengsel.

Ved utløp av vikariatperioden kan stillingen bli lyst ut som fast stilling.


Arbeidsoppgaver
 • Utvikle innhold, metode og tiltak i straffegjennomføringen
 • Initiere og delta i prosjekter, kontaktfora og arbeidsgrupper
 • Arrangere fagdager og temadager
 • Utvikling av kartleggingsverktøyet BRIK, framtidsplanlegging og individuell plan
 • Implementere storingsmeldinger, strategier og andre styringsdokumenter
 • Samarbeid med andre offentlige forvaltningsorganer og private/ideelle organisasjoner
 • Behandling av søknader om forskning
 • Rådgivning og opplæring til lokalt nivå
 • Føre tilsyn overfor lokalt nivå
 • Resultatrapportering til sentralt nivå
 • Besvare høringer

Den som ansettes må påregne endringer i ansvars- og arbeidsområder.


Utdanning og erfaring

Du må ha

 • Relevant høgskole- eller universitetsutdanning på masternivå, og 5 års relevant erfaring. Bachelorgrad og lang relevant erfaring kan unntaksvis erstatte kravet om utdanning på masternivå. Særlig relevant og spesifikk erfaring/spisskompetanse  innen fagområdet kan unntaksvis oppveie kravet til utdanning
 • Inneha kompetanse på høyt nivå, god rolleforståelse og evne til å se helheten i saker
 • Kunne utføre selvstendig problemløsning og analyse innenfor fagområdet, vise initiativ, planlegge, organisere, dele kunnskap og utarbeide gode faglige beslutningsgrunnlag
 • Ha evne til å utføre særlige selvstendige arbeidsoppgaver, utredningsoppgaver, lede prosesser, utarbeide og kommunisere analyser, målsetninger og resultater
 • Ha særskilt god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • God kunnskap og erfaring i bruk av IKT - systemer eller verktøy

Det er en fordel med

 • Kjennskap til offentlig forvaltning
 • Kjennskap til straffegjennomføringskjeden
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper
 • Er selvstendig, målrettet, initiativrik og har god gjennomføringsevne
 • Evne til å samarbeide på tvers av fag- og avdelinger
 • Jobber systematisk, effektivt og nøyaktig
 • Evne til å planlegge og strukturere en arbeidshverdag med mange oppgaver og prosesser
 • Personlige egenskaper i tråd med etatens verdier

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.


Vi tilbyr
 • En spennende stilling i en etat med et viktig og utfordrende samfunnsoppdrag
 • Gode muligheter til faglig og personlig utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • Et godt arbeidsmiljø i hyggelige lokaler i Tønsberg
 • Gode pensjons, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver (1364) i ltr 63 - 74, 615 700 - 745 000 kr. pr. år, avhengig av kvalifikasjoner. Pensjonsinnskudd på 2 % trekkes i lønnen.

Generell informasjon

Kriminalomsorgen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring og perspektiv for å kunne bidra til en enda bedre oppgaveløsning.  

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse av i jobbsøkerportalen vår. Du kan lese mer om kravene for å bli vurdert som søker i disse gruppene her. 

Vi gjør oppmerksom på at det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som ansettes. Dette må dokumenteres med en uttømmende politiattest forut for ansettelse.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Den som ansettes må rette seg etter organisasjonsmessige eller andre endringer som blir bestemt om arbeidsområdet. 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Ole Kristoffer Borhaug, assisterende regiondirektør på telefon 902 38 287 eller mail til ole.kristoffer.borhaug@kriminalomsorg.no

Søknad og CV sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" på denne siden. Fullstendige opplysninger om relevant utdanning og arbeidserfaring må fylles inn i det elektroniske skjemaet. Vitnemål og attester må følge søknaden. Vi ber om at du henter vitnemål fra Vitnemålsportalen direkte i Jobbnorge når du søker stillingen.

For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på 75 54 22 20. 


Sektor
Offentlig
Sted
Kjelleveien 21, 3125 Tønsberg
Stillingsfunksjon
Rådgivning, Saksbehandler, Prosjektledelse
FINN-kode
330519054
Sist endret
29. nov. 2023 07:20