Inaktiv

Saksbehandler arkeologi

Arbeidsgiver
Nye Telemark fylkeskommune
Frist
24.12.2023
Ansettelsesform
Vikariat

Beskrivelse

Saksbehandler i arkeologi Stillingstype: Vikariat

Stillingsstørrelse: Heltid

Søknadsfrist: 10.12.2023Kulturarv i Vestfold og Telemark fylkeskommune søker saksbehandler (rådgiver) i arkeologi til et vikariat i perioden 2.1.2024-15.4.2024. Engasjementene inngår i Kulturarv i nye Telemark fylkeskommune. Teamet har 12 faste medarbeidere, som arbeider med oppgaver knyttet til rådgiving, forvaltning og tilrettelegging innenfor kulturmiljøfeltet.  Hovedarbeidsoppgaver og ansvarsområder Stillingens primære arbeidsoppgaver er forvaltning av automatisk fredede kulturminner og saksbehandling etter kulturminneloven, i ulike plan- og arealsaker. Stillingen kan også bli tillagt andre oppgaver knyttet til fylkeskommunens virksomhet.Kvalifikasjoner • mastergrad eller tilsvarende utdanning innenfor arkeologi
 • relevant saksbehandlererfaring fra offentlig forvaltning 
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne   
 • erfaring med bruk av digitale verktøy som GIS-systemer, Askeladden og andre relevante databaser
 • førerkort klasse B
 • vi ønsker oss også at du har kjennskap til Telemark sin geografi og historie


Det forventes at du har digital kompetanse til å utnytte fylkeskommunens IKT-løsninger, ser muligheter i ny teknologi og er motivert for å ta i bruk nye digitale løsninger.Personlige egenskaper • gode gjennomførings- og samarbeidsevner
 • evne til selvstendig og målrettet arbeid
 • du jobber systematisk og strukturert
 • du er analytisk og med god evne til problemløsning
 • du har faglig integritet og fokus på faglig utvikling


Personlig egnethet vektlegges.Fylkeskommunen skal være en omstillingsdyktig organisasjon, og arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted og arbeidsoppgaver kan endres ved behov.Vi tilbyr • utfordrende og spennende oppgaver i et fagmiljø med bred kompetanse
 • offentlig tjenestepensjon og forsikringsordninger
 • kontorplass i Skien


Tilsetting og prøvetid Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Som hovedregel praktiserer vi 6 måneders prøvetid fra tiltredelsesdato.Søke stilling Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste jf. offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentliggjøring må du begrunne i søknaden. Dersom ditt ønske ikke innvilges, varsler vi deg om dette. Fylkeskommunen er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke uansett alder, kjønn, eventuell funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn.Om fylkeskommunenFylkeskommunen er politisk styrt med fylkesordfører som øverste politiske leder. Fylkesdirektøren er øverste administrative leder.Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bidra til verdi for framtida gjennom kompetanse, samarbeid og åpenhet. Vi bidrar til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen, og har ansvar for viktige oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling samt regional- og arealplanlegging. Vi jobber tverrfaglig og setter innbyggernes behov i sentrum. Til dette oppdraget søker vi profesjonelle, inkluderende og modige medarbeidere som er gode relasjonsbyggere og løsningsorienterte lagspillere.

Sektor
Offentlig
Sted
Torggata 18, 3717 Skien
Stillingsfunksjon
Saksbehandler, Rådgivning, Annet
FINN-kode
329934349
Sist endret
24. nov. 2023 11:05