Fjell sjukeheim, somatisk avd

Arbeidsgiver
à ygarden kommune Fjell sjukeheim
Stillingstittel
Helsefagarbeidar 50% fast
Frist
05.12.2023
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Øygarden kommune er den nest største kommunen i Vestland fylke med omlag 40 000 innbyggjarar og 2 500 tilsette. Straume er kommunesenter (ca. 15 minutt køyring frå Bergen) med kommunedelsenter på Rong og i Skogsskiftet.


Øygarden kommune har sett seg som mål å vera ein framtidsretta og kunnskapsbasert samfunnsutviklar med fortrinn innanfor energi, teknologi og marine ressursar. Kommunen skal løfta fram viktige verdiar som felles kultur, språk og identitet. Vi har ambisjonar om å vera ein handlekraftig og effektiv organisasjon med god leiing, høg kompetanse og kvalitet.


Er du helsefagarbeidar og ønsker nye utfordringar?  Då har vi eit godt tilbod til deg på Fjell sjukeheim.

Fjell sjukeheim ligg sentralt på Straume. Somatisk avdeling har ulike pasientgrupper; korttidspasientar, avlastnings-/vurderingspasientar og langtidspasientar – alle med ulike behov for behandling og oppfølging. Dette gjer grunnlag for ulike utfordringar, kor du som sjukepleiar får brukt din kompetanse! Vi ønskjer sjukepleiarar som legg vekt på å ha en individuelt tilrettelagt pasientbehandling gjennom observasjon, sjølvstendige vurderingar, planlegging og gjennomføring av tiltak.

Vi ønskjer å jobbe slik at alle pasientar får ein heilheitleg teneste med utgangspunkt i pasientens mål og ressursar. Blodprøvetaking og andre undersøkingar tas på avdelinga, og sjukepleiarane kan jobbe saman for å ta gode vurderingar ut ifrå disse. For å få til dette, er vi avhengige av eit godt arbeidsmiljø kor samarbeid på tvers av fløyer og mellom faggrupper finn stad. Våre helsefagarbeidarar  må være eit viktig ledd i dette arbeidet.

Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre vårt arbeid, og vi ønskjer engasjerte medarbeidarar som jobbar strukturert og effektivt og gjerne kjem med innspel til endring. Vi har god takhøgde i organisasjonen. Vi er i en prosess for  å organisere  sjukepleiarane  i sjukepleiarteam. Dette gjer at også helsefagarbeidarane får eit større ansvar

Kven er du?

 • Verdset gode kollega og det å jobbe saman som eit lag
 • Løysingsorientert, initiativrik, evner å planlegge og gjennomføre
 • Strukturert, nøye og effektiv
 • Engasjert
 • En som kan bidra positivt inn i arbeidsmiljøet
 • Evner å jobbe sjølvstendig
 • Ønskjer å jobbe med eldre sjuke menneskjer

Arbeidsoppgåver:

 • Tverrfagleg samarbeid med andre faggrupper
 • Rettleiing til pasientar, pårørande, kollega og studentar
 • Administrasjon – tiltaksplanar, rapportering m.m.

Kvalifikasjonar: 

Må ha:
 • Autorisert helsefagarbeidar
 • Assistent med fullført teori for Hesefagarbeider – som trenger timer før ein går opp til Fagprøve – kan også søkje
Ønskjeleg med:  
 • Erfaring frå sjukeheim

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • IA bedrift
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Interessante utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling

 Anna: 

 • Gratis parkering i parkeringshus
 • Ved intern tildeling kan anna stilling bli ledig.

Kontakt:

Einigsleiar: Ruth N Bakke Tlf: 55 09 74 13  /  903 60 110

                   Mail: ruth.bakke@oygarden.kommune.no

 Avd.leiar:    May-Britt Hægland tlf   951 60 647

 Avd.leiar  Somatisk : Anita L Kausland  Tlf 481 98 372

 

 

Øygarden kommune ønskjer eit arbeidsmiljø preget av mangfald, og at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifisert til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å tilretteleggja arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Etter utløpet til søknadsfristen, vil det setjast opp ei offentleg søkjarliste innehaldande namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar kan verta offentlege sjølv om søkjaren har bede om ikkje å førast opp på søkjarlista. Dersom anmodningen ikkje vert teke til følgje vil søkaren varslast om dette.

 

 


Link til søknadsskjema: Søk her
Sektor
Offentlig
Sted
Blombakkane, 5353 Straume
Stillingsfunksjon
Helsepersonell, Sykepleier, Helsepersonell / Helsefagarbeider/hjelpepleier
FINN-kode
329610915
Sist endret
21. nov. 2023 04:50