Rådgiver for miljørettet helsevern - Lister

Arbeidsgiver
Flekkefjord kommune
Stillingstittel
Rådgiver for miljørettet helsevern - Lister
Frist
05.12.2023
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Miljørettet helsevern i Lister har ledig stilling som rådgiver i miljørettet helsevern i 100 prosent stilling fra 01.01.24.
Stillingen er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal.

Rådgiver i miljørettet helsevern skal bidra i arbeidet med å fremme folkehelse og sikre befolkningen mot faktorer i miljøet som kan ha negativ innvirkning på helsen.

Stillingen har en sentral rolle i oppbyggingen og videreutviklingen av det miljørettede helsevernet i kommunene. Arbeidsoppgavene vil i stor grad styres av de overordnede myndighetskrav lagt til kommunen i folkehelseloven kapittel 3 og relevante forskrifter, herunder forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Rådgiver samarbeider aktivt med kommunelegene i de 4 kommunene og utfører en del oppgaver med delegert myndighet fra disse. Rådgiver samarbeider også med folkehelsekoordinator i kommunene. 

Arbeidsoppgaver

Rådgiver har saksbehandlingsansvar og tilsynsansvar i saker som vedrører miljørettet helsevern. Rådgiver skal ha oversikt over påvirkningsfaktorer i miljøet som kan ha negativ innvirkning på helsen, vurdere årsaker og helseeffekter på befolkningen, gi råd og veiledning i spørsmål som gjelder miljø og helse, gi uttalelser og råd om helsemessige forhold overfor andre fagmyndigheter og virksomheter i planarbeid, samt ivareta internkontroll- og tilsynsoppgaver i tråd med folkehelselovens bestemmelser. Viktige fagområder er miljø- og helsepåvirkning som inneklima, hygiene, støy, luftkvalitet, stråling, ulykkesforebygging, mv

Kvalifikasjoner

Relevant utdanning fra høgskole eller universitet, fortrinnsvis innen fagområdet miljørettet helsevern
Andre utdanningsløp kan være relevant og vil bli sett i sammenheng med erfaring og personlige egenskaper
Erfaring fra miljørettet helsevern, tilsynsoppgaver og/eller offentlig forvaltning og saksbehandling er ønskelig
Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper
Søker må ha førerkort og stille egen bil til disposisjon

Personlige egenskaper

Vi er på jakt etter en person som:
Er initiativrik og ansvarsbevisst
Har gode samarbeidsevner
Har analytiske evner
Er selvstendig, engasjert og fleksibel
Er  villig til å sette deg inn i nye fagfelt og jobbe tverrfaglig
Har evne til å  arbeide systematisk og har gode IKT kunnskaper

Vi tilbyr

En utfordrende og fleksibel jobb i et spennende fagfelt

Mulighet for kompetanseheving 

Lønn etter avtale 

Flekkefjord kommune er for tiden vertskommune, men det kan bli aktuelt med annen vertskommune dersom det er ønskelig og hensiktsmessig. 

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke stillingen uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Kontaktinformasjon

Inger Marethe Egeland, Kommunalsjef helse og velferd, +47 98460632

Arbeidssted

Sundegaten 2A

4405 Flekkefjord

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Flekkefjord kommuneReferansenr.: 4734742013

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 05.12.2023


Sektor
Offentlig
Sted
Sundegaten 2A, 4405 Flekkefjord
Stillingsfunksjon
Rådgivning, Helsepersonell, Saksbehandler
FINN-kode
329603013
Sist endret
21. nov. 2023 03:50