Inaktiv

Rådgjevar/seniorrådgjevar - Pasientens helseteneste

Arbeidsgiver
Fag og utviklingsavdeling, Helse Førde
Stillingstittel
Rådgjevar/seniorrådgjevar
Frist
03.12.2023
Ansettelsesform
Engasjement

Beskrivelse

Fag og utviklingsavdelinga har ledig 200% årsengasjement frå snarast. 

Stillingane er del av eit team som gir støtte til føretaket sitt arbeid med utvikling, forbetring og planlegging. Det er høg aktivitet innan organisasjons- og tenesteutvikling.
Du vil få høve til å bidra i det spanande utviklingsarbeidet med å planlegge og gjennomføre innflytting til nybygget ved Førde sentralsjukehus.  Arbeidsoppgåver

 • Førebu og legge til rette for planlegging i prosjekt og utviklingsarbeid 
 • Støtte leiarar med metodikk og grunnlagsarbeid 
 • Delta i regionalt samarbeid om innføringar 
 • Planlegge og koordinere fora, møte og arrangement
 • Sakshandsaming, utgreiingar, saksframlegg, høyringar  
 • Oppgåvene vil variere over tid
 • Reiseaktivitet: Du må rekne med å måtte reise noko i samband med jobben 

Kvalifikasjonar

 • Relevant høgare utdanning og yrkeserfaring
 • Utdanningsnivå
  • Høgskule/universitet, hovudfag / mastergrad eller tilsvarande erfaringsnivå. Søkjarar med annan kompetanse kan bli vurderte 
 • Det er ønskjeleg med erfaring frå spesialisthelseteneste / helseteneste
 • Erfaring / kompetanse innan forbetrings- og/eller prosjektarbeid 
 • Erfaring frå sakshandsaming og IKT-kompetanse 
 • Gode kommunikasjonsevner skriftleg og muntleg

  Personlege eigenskapar

  • Gode samarbeidsevner, forståing for kva som skapar gode prosessar og relasjonar
  • Evne til å motivere og drive prosessar framover mot resultat
  • Proaktiv og løysingsorientert
  • Sjølvstendig, ansvarleg og systematisk
  • Engasjert, trivst i eit aktivt og travelt miljø og likar varierte utfordringar

  Vi tilbyr

  • Lønn etter avtale
  • God pensjons- og forsikringsordningar 
  • Triveleg arbeidsmiljø
  • Høgt fagleg nivå
  • Fagleg og personleg utvikling

   

  Mangfaldserklæring
  Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

  Kontaktinformasjon

  Anne Kristin Kleiven, Uviklingsdirektør, (+47) 415 30 341

  Arbeidsstad

  Svanehaugvegen 2

  6812 Førde

  Nøkkelinformasjon:

  Arbeidsgivar: Helse Førde  Referansenr.: 4724921092

  Stillingsprosent: 100%

  Engasjement

  Søknadsfrist: 03.12.2023


  Sektor
  Offentlig
  Antall stillinger
  2
  Sted
  Svanehaugvegen 2, 6812 Førde
  Stillingsfunksjon
  Rådgivning, Saksbehandler, Prosjektledelse
  FINN-kode
  329597378
  Sist endret
  21. nov. 2023 03:05