Sykepleiere

Arbeidsgiver
Kirurgisk sengepost 3C og kombinasjon Kir post 3C med Bemanningsenheten, Kris...
Stillingstittel
Sykepleier
Frist
05.12.2023
Ansettelsesform
Sommer/Sesong

Beskrivelse

Vi styrker vår grunnbemanning og  har følgende stillinger ledig ved Avdeling for kirurgiske senger, Kirurgisk sengepost 3C,

og kombinasjon kir post 3C og Bemannngsenhet Kristiansand:

 • 2 x 100 % st. fast som sykepleier med Kirurgisk sengepost 3c som hovedpost og Bemannngsenhet med 2 andre poster via Bemanningsenheten.
 • 2 x 75%  st fast som sykepleier kir post 3c  Tiltredelse jan - 24 eller etter avtale..
 • 2 x  80 -100% vikariat sykepleier stilling på Kirurgisk sengepost 3C varighet ca 8 mnd

Sørlandet sykehus tilstreber så store stillingsbrøker som mulig. På bakgrunn av dette kan deler av stillingsprosentene som er utlyst innebære å være fleksibel ansatt i kir senger. Det vil si at du på enkelte vakter kan bli flyttet til andre sengeposter internt i kir senger

Det vil kunne være mulighet for forlengelse av vikariatene.

Ved intern rokering kan andre stillingsbrøker innen avdeling kirurgiske senger bli ledig eller mulig andre stillinger. 

Sengepostene er organisert i gruppesykepleie og har p.t. tredelt turnus med helgearbeid for tiden hver tredje helg. Det må i tillegg påregnes arbeid 2 ekstra helger pr. år.

Kirurgisk sengepost 3C: har 4 fagfelt, kar thorax, mamma endokrin, gynekologi og urologi. I tillegg her vi brannskade og sårbehandling i posten.

Bemanningsenheten er en tverrgående enhet mellom Kristiansand og Arendal som har ansatt ca. 65 sykepleiere/ helsefagarbeidere, som jobber på en enhet (moderpost) og kombinerer dette med arbeid på flere enheter, eller hele stillingen i Bemanningsenheten.

Enheten har ansatt 5 koordinatorer som håndterer bestillingen av ledige vakter fra enhetene, og booker ut egne ansatte, og timelønnede vikarer.
Bemanningsenheten er organisert i Organisasjonsavdelingen som er  en av fem sentrale staber og består av HR-seksjonen, Kompetanseenheten, Sykehusprestene og Bemanningsenheten. Sørlandet sykehus HF (SSHF)  ønsker å sentralisere oppgaver knyttet til bemanning for å bidra til en mer effektiv administrering av vikarer og øke kvaliteten på tjenesten vi yter.

Bemanningsenheten samarbeider godt med SSHF sine sengeposter og poliklinikker i Kristiansand og Arendal formidler kompetente og sykepleiere  til Barneavdelingen,  Akuttmottak, Pasienthotell, Kirurgiske og Medisinske sengeposter, Medisinsk poliklinikk og  Dialyseenheter.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn. Relevant videreutdanning vil kunne bli vurdert.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.Arbeidsoppgaver

 • Generell sykepleie til våre kirurgiske pasienter
 • Pre og postoperativ sykepleie, samt koordinering av behandlingsforløp og utskrivelser.
 • Mottak av øyeblikkelig hjelp pasienter 
 • Oppfølging av studenter 
 • Samarbeid med førstelinjetjenesten. 
 • Som ansatt i Bemanningsenheten:
  • Vil din kompetanse bli benyttet på de aktuelle avdelinger og poster.
  • Sykehusets behov, ditt ønske og din kompetanse vektlegges i forhold til arbeidssteder  
  • Opplæring vil bli gitt slik at din kompetanse kan brukes på 3 enheter

  Kvalifikasjoner

  • Norsk autorisasjon som sykepleier
  • Faglig sterk 
  • Fordel med erfaring fra arbeid med kirurgiske pasienter innen våre fagfelt.
  • Gode IT kunnskaper
  • Erfaring med DIPS er en fordel 
  • Relevant videreutdanning vil kunne bli vurdert

  Personlige egenskaper

  • Ansvarsbevisst og strukturert
  • God teamarbeider, men også kunne jobbe selvstendig.
  • Fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver
  • Stabilitet og faglig og personlig trygghet
  • Åpen for nye utfordringer. 
  • Må  ha gode kommunikasjonsevner
  • Kunne trives i et aktivt og travelt miljø
  • Bidra til et godt arbeidsmiljø 

  Vi tilbyr

  • Kompetanseutvikling i faglig miljø
  • Et godt kollegialt miljø som spiller hverandre gode 
  • Utfordrende arbeidsoppgaver. 

  Kontaktinformasjon

  Birgith Halvorsen Løvgren, Enhetsleder - Bemanningsenheten, 951 93 135

  Torild Haustreis, Enhetsleder Kir. 3C, 38 07 37 99

  Arbeidssted

  Egsveien 100

  4615 Kristiansand

  Nøkkelinformasjon:

  Arbeidsgiver: Sørlandet sykehus HF  Referansenr.: 4731830082

  Stillingsprosent: 75, 80, 100%

  Fast, Vikariat

  Søknadsfrist: 05.12.2023


  Sektor
  Offentlig
  Antall stillinger
  6
  Sted
  Egsveien 100, 4615 Kristiansand S
  Stillingsfunksjon
  Sykepleier
  FINN-kode
  329597355
  Sist endret
  21. nov. 2023 03:05