Helgevakter og ekstravakter

Arbeidsgiver
Bo og Aktivitet nord Worsegaarden,  Stavanger kommune
Stillingstittel
Helgestilling med arbeid hver 3.helg
Frist
08.12.2023
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Worsegården bofellesskap ligger sentralt på Eiganes og er et bofellesskap for 8 voksne personer med psykisk utviklingshemming og med ulike funksjonsnivå. Nå har vi behov for fire helgevakter med arbeid hver 3.helg. Vi ser etter deg som er robust og som vil bidra til at andre får en meningsfull hverdag. 

Vår visjon i Bo og aktivitet Nord er at vi skal gjøre livet bedre for dem som ikke har de samme forutsetningene som andre. Beboerne våre står alltid i sentrum, der likeverd og respekt er våre viktigste føringer. Vi skal tilrettelegge forholdene etter den enkeltes behov og fremme livsglede gjennom meningsfulle tiltak, Tydelige mål og tilpassede utfordringer skal skape mestringsopplevelser . Vi har en meningsfull jobb hvor  det handler om trivsel og glede, et liv med mening.

I Bo og aktivitet Nord skal vi ha ansatte som er stolte av jobben de gjør. Vi skal ha en kultur som er preget av nytenkning og vilje til endring, for å gi våre beboere et best mulig tilbud innenfor de rammene vi har. Ansatte og ledere skal være handlingskraftige, åpne og inkluderende.
Arbeidsoppgaver

Som ansatt hos oss skal du sammen med beboere gjennomføre de daglige gjøremålene. 

Arbeide målrettet hos oss med den enkelte beboer og ivareta den enkelte brukers rettigheter.

Bidra til at beboerne får individuelt tilpassede tjenester og en meningsfylt og aktiv hverdag. Dette i tråd med lovverk, faglig anerkjente metoder og etiske retningslinjer. 

Aktivering/motivering , sosial trening med beboerne. Bruke aktivitet og kulturopplevelser som helsefremmende tiltak.

Miljøarbeid, herunder bistand med vanlig husarbeid i beboernes leiligheter.

Dokumentasjon i journalsystem

 


Kvalifikasjoner

Studenter innen helse og sosialfaglig utdanning (vernepleier, sykepleier, sosionom, barnevernspedagog) oppfordres til å søke. 

Helsefagarbeider  eller barne- og ungdomsarbeider.

Ufaglærte kan bli vurdert.

Dersom du har annet morsmål enn norsk må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende minimum B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.

Vi ønsker deg som ønsker å gjøre "det lille ekstra" for våre beboere.

Politiattest uten anmerkninger er en forutsetning for ansettelse.

Det er en fordel at du har erfaring innen lignende arbeid.

Personlige egenskaper

Vi vil gjerne ha med deg på laget som alltid setter beboerne i sentrum og som yter det lille ekstra. 

Når det er hektisk hos oss, er det spesielt viktig at vi samarbeider godt om å fordele oppgaver og at vi hjelper hverandre. Du må derfor være fleksibel og ha lett for å omstille deg.

Personlig egnethet vil bli vektlagt i ansettelsen.

Du har respekt og omsorg for, er åpen og vennlig, også overfor mennesker som er annerledes enn deg selv.

Har gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner.

Er synlig, tydelig og motiverende overfor beboerne i hverdagen.

Forstår verdien av av gode relasjoner  med beboerne og betydningen av god brukermedvirkning i praksis.

Er åpen for læring , råd og veiledning  og bidrar aktivt med konstruktive innspill

Engasjerer deg lett med å bidra til å skape et godt arbeidsmiljø.

Er selvstendig og trygg på deg selv slik at du kan takle uforutsette og akutte hendelser.

Har interesser for brukergruppen.

Er glad i friluftsliv og kulturopplevelser

 

Vi tilbyr

Vi har gode forsikrings og pensjonsordninger.

Hjem - jobb -hjem ordning

Et miljø med mangfold av kompetanse og erfaring.

Engasjerte kollegaer med stort hjerte for beboerne.

Lønn etter ansiennitet og utdanning. (Årslønn ved 100%stilling oppgitt)

Student rekruttering stillingskode 601415 Lønn etter gjeldende tariff
Student stillingskode 601414 Lønn etter gjeldende tariff
Hjelpepleier/omsorgsarbeider/helsefagarbeider stillingskodene 707600/751706/7077603 Lønn etter gjeldende tariff

Pleiemedarbeider stillingskode 658300: Lønn etter gjeldende tariff


Kontaktinformasjon

Kari Birgitte Bokn, Avdelingsleder Worsegården, kari.birgitte.bokn@stavanger.kommune.no

Arbeidssted

Alexander Kiellands gate

 Stavanger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Stavanger kommuneReferansenr.: 4732537580

Stillingsprosent: 14, 20, 17%

Fast

Søknadsfrist: 08.12.2023


Sektor
Offentlig
Antall stillinger
4
Sted
Alexander Kiellands gate, 4009 Stavanger
Stillingsfunksjon
Helsepersonell, Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut, Annet
FINN-kode
329593620
Sist endret
21. nov. 2023 02:35