Miljøterapeut

Arbeidsgiver
Helse, Hemnes Kommune
Stillingstittel
Miljøterapeut
Frist
05.12.2023

Beskrivelse

Har du et brennende engasjement og ønsker å benytte dine fagkunnskaper i en nyopprettet, spennende stilling? Ta en titt her. 

Rus- og psykiatri tjenesten er underlagt enhet Helse. Vi yter tjenester til personer med utfordringer knyttet til psykisk helse og rus. Vi lyser nå ut fire stillinger.

2 X 100 % fast stilling som miljøterapeut, med arbeid dag/kveld og hver 4. helg. Stillingene er for tiden knyttet opp til forebygging, trygging og stabiliserende arbeid i bolig. Du vil jobbe 1:1 bemanning i turnus, men samtidig  samarbeide og være en del av ett fagmiljø. 

Formålet med dette arbeidet er å gi personer i en vanskelig livssituasjon mulighet til å mestre å bo i egen bolig over tid. Å få på plass tilstrekkelig og riktig kompetanse vurderes som spesielt viktig, da tilgjengelighet og tilstedeværelse er nødvendig. Du må ha interesse og hjerte for målgruppen, og ha tro på at det er mulig for brukere å på sikt kunne mestre egen livssituasjon.Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging i bolig og miljøterapeutisk arbeid i samsvar med definerte arbeids- og samhandlingsmetoder. 
 • Legge til rette for at bomiljøet oppleves trygt og godt.
 • Bistå til at bruker får dekket sine behov for samtidige tjenester  fra kommune og spesialisthelsetjeneste.
 • Gjennomføre trivsels- og aktivitetstiltak i samarbeid med bruker.
 • Bidra i arbeidet med å utarbeide rutiner og prosedyrer for daglig drift, HMS, avviksrapportering, sikkerhet m.v.
 • Dokumentasjonsarbeid, herunder journalføring og rapportskriving.
 • Tiltaket er i oppstartsfasen, og du må av den grunn i perioder påberegne andre og/ eller flere arbeidsoppgaver enn beskrevet.

Kvalifikasjoner

 • Bachelor i vernepleie, sykepleie eller sosialt arbeid. Eventuelt annen relevant universitets- eller høyskoleutdanning som kvalifiserer for innplassering som miljøterapeut. Dersom vernepleier eller sykepleier kreves det at du er autorisert. 
 • Arbeidserfaring med mennesker med utfordringer innen psykisk helse og som kan ha en utfordrende adferd.
 • Erfaring med håndtering av akutte situasjoner som krever samhandling med nødetater.
 • Relevant videreutdanning i psykisk helsearbeid er ønskelig, men ikke ett krav. 
 • Må ha førerkort til personbil, og kunne kjøre personbil i ulike årstider.

 

Personlige egenskaper

 • Kunne arbeide selvstendig, målrettet og strukturert.
 • Kunne utføre arbeidsoppgaver som samsvarer med stillingens arbeidsoppgaver innen psykisk helsearbeid.
 • Være ansvarsbevisst, samt gode evner til å arbeide alene og i et team.
 • God evne til relasjonsbygging og kommunikasjon med brukere av tjenestene.
 • Gode samarbeidsevner, være fleksibel og utadvendt, og evne til å være løsningsorientert i arbeid.
 • Personlig egnethet vil bli vurdert spesielt og utgjøre en viktig faktor for ansettelse.

Vi tilbyr

 • Aktive og engasjerte medarbeidere som er opptatt av å følge retningslinjer, og gi tjenester av god kvalitet.
 • Et godt og spennende arbeidsmiljø.
 • Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldene tariff og avtaleverk.
 • Medlemskap i pensjonskassen KLP.
 • For noen av faggruppene er det rekrutterings tillegg på 40 000,-

Ihht off.lovens §25-andre ledd gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista.

Kontaktinformasjon

Ellen Mari Johansen, Enhetsleder, 91006847, ellen.johansen@hemnes.kommune.no

Synnøve Fjelldal-Ødegård, Leder, 99318707

Arbeidssted 

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Hemnes KommuneReferansenr.: 4734360525

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 05.12.2023


Antall stillinger
2
Sted
8646 Korgen
Stillingsfunksjon
Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut, Helsepersonell, Sykepleier
FINN-kode
329593616
Sist endret
21. nov. 2023 02:35