Inaktiv

100% fast miljøterapeut ved Tenesta for funksjonshemma, Eidesbrotet bufellesskap

Arbeidsgiver
Ullensvang kommune Tenester for funksjonshemma
Stillingstittel
100% fast miljøterapeut ved Tenesta for funksjonshemma, Eidesbrotet bufellesskap
Frist
18.12.2023

Beskrivelse

Ledig 100% fast stilling som miljøterapeut

 

Om arbeidsplassen:

Eidesbrotet bufellesskap er eit døgnbemanna butilbod for vaksne funksjonshemma med ulike bistandsbehov. Vi yter tenester til 18 personar i bufellesskapet og i nærområdet. Vi skal yte tenester med god kvalitet og legge til rette for brukarmedverknad i trygge omgjevnader.

Vår målsetting er å leggje til rette for at tenestemottakar skal meistre eigen kvardag og opptre mest mogeleg sjølvstendig ut frå eigne føresetnader. Me ynskjer å vere ein attraktiv arbeidsplass der arbeidsglede, inspirasjon og motivasjon står sterkt.

 

Krav til utdanning:

Sosionom, vernepleier eller ann relevant 3-årig helse- og sosialfagleg utdanning

 

Hovudarbeidsoppgåver:

 

 • Målretta miljøarbeid

 • Varierte faglege og praktiske arbeidsoppgåver

 • Yte tenester etter gjeldande vedtak

 • Bidra til eit godt arbeidsmiljø

 • Utarbeide og følge opp interne rutinar i samarbeid med leiar

 • Bidra til eit godt arbeidsmiljø

 

Me ser etter deg som:

 

 • har gode samarbeidsevner og er fleksibel og positiv til endringar 

 • handterer uforutsette situasjonar på ein faglig og etisk forsvarleg måte

 • handterer uforutsette situasjonar på ein fagle

 • du må like å vere i fysisk aktivitet og kunne gå lange turar. 

 • er stabil og personleg skikka til stillinga.

 • meistrar norsk skriftleg og munnleg

 • har ei løysingsorientert tilnærming til utfordringar

 

Me tilbyr:

 • Ein spennande og lærerik jobb

 • Spennende faglige utfordringar og meningsfylte arbeidsoppgaver 

 • Opplæring og rettleiing 

 • Dyktige, inkluderande og løysingsorienterte kollegaer

 • Lønn etter hovudtariffavtalen

 • Rekrutteringsavtale

 • Ullensvang kommune har inkluderande arbeidsliv (IA), fleksibel arbeidstid og gode permisjons- og pensjonsvilkår.

 

Krav:

 • Politiattest


Link til søknadsskjema: Søk her
Sted
Opheimsgata 31, 5750 Odda
Stillingsfunksjon
Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut, Helsepersonell
FINN-kode
329591632
Sist endret
21. nov. 2023 02:20