Inaktiv

Overlege

Arbeidsgiver
Avdeling for rus og avhengighetsbehandling, Avgiftningsenheten, Arendal
Stillingstittel
Overlege
Frist
07.01.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) er en avdeling i Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus HF. Avdelingen gir tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) til rusmiddelavhengige i hele Agder. Avdelingen er organisert i fem døgnenheter, tre poliklinikker, en ambulant enhet og en forskningsenhet. Det er totalt ca. 250 stillinger fordelt i Arendal, Kristiansand, Byglandsfjord, Mandal og Lister. Avdelingen har ansvar for utredning, diagnostikk og behandling av alle typer rus- og avhengighetsproblematikk, samt undervisning og forskning i fagfeltet. ARA er utdanningsinstitusjon for LIS i rus- og avhengighetsmedisin og tilbyr et sømløst utdanningsløp.

Avgiftningsenheten i Arendal har ledig 100% fast stilling for spesialist i rus- og avhengighetsmedisin.

Enhet for avgiftning er en døgnenhet med 12 sengeplasser, inkludert ei akutt seng.  Vi gir medisinsk forsvarlig avgiftning, motiverer til endring og avklarer videre forløp. Vi jobber tverrfaglig i en mangfoldig personalgruppe som primært består av sykepleiere, vernepleier, leger i spesialisering og overlege. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.Arbeidsoppgaver

 • Diagnostisering, utredning og behandling i tråd med nasjonale føringer
 • Selvstendig arbeid i tverrfaglig team
 • God dokumentasjon/journalføring etter gjeldende retningslinjer
 • Veiledning og undervisning
 • Bidra til at enhetens faglige virksomhet er forsvarlig og i henhold til lover og forskrifter

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i rus- og avhengighetsmedisin. Eventuelt spesialist i allmennmedisin da avdelingen ofte jobber i skjæringspunkt mellom rus, psykiatri og somatikk 
 • Gode norsk ferdigheter muntlig og skriftlig. Evt nordisk språk

Personlige egenskaper

Vi søker en engasjert og ansvarsfull overlege som har interesse for rusfaget

Vi tilbyr

 • Rusmedisin er et fag i utvikling. ARA har et sterkt fagmiljø, og går aktivt inn for å være en faglig oppdatert organisasjon hvor kunnskapsbaserte behandlingsmetoder preger arbeidet
 • Legegruppa vår er i utvikling og har erfaring fra forskjellige fagfelt. Flere av legene har dobbeltspesialiteter
 • Vi har digitale legemøter ei gang i uka og fysiske møter annen hver måned
 • Muligheter til å bidra i ulike arbeidsgrupper hvor den faglige bakgrunnen som lege har en sentral rolle
 • Vi har et godt samarbeid på tvers av avdelinger, kommuner og frivillige organisasjoner
 • Pensjonsordning (2% trekk) som gir rett til alders-, uføre- og etterlattepensjon
 • Overleger i faste stillinger opparbeider rett til 4 mnd. studiepermisjon hvert 5. år etter til enhver tid gjeldende overenskomst
 • Familievennlig arbeidsforhold. Pr. tid dagarbeid og ingen vaktbelastning 
 • Lønn etter avtale

Kontaktinformasjon

Torunn Irene Viddal Vimme, Enhetsleder, 37 01 95 96

Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere

Arbeidssted

Rykeneveien 106

4824 Bjorbekk

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Sørlandet sykehus HFReferansenr.: 4731712472

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 07.01.2024


Sektor
Offentlig
Sted
Rykeneveien 106, 4824 Bjorbekk
Stillingsfunksjon
Lege, Helsepersonell, Ledelse
FINN-kode
329591554
Sist endret
04. des. 2023 09:20