Alta ungdomsskole søker deg som er lærer

Arbeidsgiver
Oppvekst, Alta kommune
Stillingstittel
Alta ungdomsskole søker lærer til vikariat
Frist
08.12.2023
Ansettelsesform
Vikariat

Beskrivelse

Vi har ledig stilling:

1 * 100% vikariat fra 01.02.24 til og med 31.01.25

Alta ungdomsskole, en skole for alle med blikk for den enkelte.

Midt i Alta ligger byens største ungdomsskole med over 400 elever. Skolen ligger nært opp til naturen i Alta by som legger til rette for gode læringsaktiviteter ute. Store deler av Alta ungdomsskole er renovert og bygd ut den senere tid. Dette gjør at vi kan tilby elevene læringsarenaer som har god standard. På skolen har vi egen kantine som tilbyr elever og ansatte god og sunn mat.

Alta ungdomsskole er også en samisk ungdomsskole. Vi tilbyr grunnskoleopplæring i –og på samisk. Skolen har i over 20 år undervist i samisk 1.-2.- og 3. språk til elever med samisk bakgrunn. Fra høsten 2016 har elever med samisk som førstespråk (samisk1) kunne delta i egen samiskklasse. Undervisningsspråket i samiskklassen er på samisk, med samiske – skolebøker og fagplaner. Elevene er sammen med sine norskspråklige klasser i noen undervisningsfag.

Skolen har en egen spesialpedagogisk avdeling-SPA. SPA er et helhetlig opplæringstilbud for elever med omfattende funksjonshemninger og behov for sammensatte tjenester. Våren 2021 flyttet SPA inn i nye lokaler som er tilpasset elevene og ansattes behov.

Alta ungdomsskole er en universitetsskole som samarbeider med Universitetet i Tromsø- UIT om å utdanne studenter innenfor blant annet lærerutdanningen.

Alta ungdomsskole har mange dyktige ansatte som ruster elevene for framtiden. Vi har fokus på at elevene skal ha et trygt og godt skolemiljø samtidig skal vi gi de kunnskaper til å gjennomføre videregående skole. På skolen jobber vår jobber det voksne som er aktive, ressurssterke, erfaringsrike og omsorgsfulle.

Sjekk ut skolens hjemmeside: http://alta.ungdomsskole.no/ Arbeidsoppgaver

 • Opplæring og oppfølging av elever med behov for spesialundervisning og tilpasset opplæring
 • Undervisning i klasse og mindre grupper
 • Aktivt bidra i skolens pedagogiske utviklingsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Godkjent lærerutdanning
 • Dersom vi ikke får kvalifiserte søkere åpner vi opp for at søkere med relevant erfaring fra skole og/eller arbeid med ungdommer, kan vurderes.
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid på ungdomstrinn

Personlige egenskaper

 • Skolen prioriterer søkere som opptrer som tydelige klasseledere og er gode relasjonsbyggere overfor barn, foresatte og kollegaer.
 • Det er høye forventninger til samarbeidsevne og fleksibilitet hos de ansatte.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Et spennende og utviklingsorientert arbeidsmiljø
 • En mangfoldig skole
 • Lønns og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, reglement og tariffavtaler
 • Gode forsikrings og pensjonsordninger

Andre opplysninger

Søker må fremlegge gyldig politiattest før tiltredelse

Vi aksepterer kun elektroniske søknader i WebCruiter. Vi ber om at det oppgis minst to referanser. Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad. Dokumentasjon av utenlandsk opprinnelse må være attestert og foreligge på norsk/samisk, engelsk eller et skandinavisk språk. Utenlandsk utdanning må være godkjent av NOKUT eller HK-dir. 
 
Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.
 
Alta kommune inngår i den såkalte tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms som blant annet gir lavere skatt på alminnelig inntekt, skattefradrag (Finnmarks-fradraget), fritak for el-avgift på forbruk, nedskriving av studielån med inntil 20% av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til kr. 30 000 per år (kr. 50 000 for lærere), og fra høsten 2023; gratis barnehageplass.     

Kontaktinformasjon

Nina Martinsen, Rektor, 48 23 28 12, Nina.Martinsen@alta.kommune.no

Arbeidssted

Skoleveien 20

9510 Alta

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Alta kommuneReferansenr.: 4735045616

Stillingsprosent: 100%

Vikariat

Startdato: 01.02.2024

Sluttdato: 31.01.2025

Søknadsfrist: 08.12.2023


Sektor
Offentlig
Sted
Skoleveien 20, 9510 Alta
Stillingsfunksjon
Undervisning og pedagogikk
FINN-kode
329589783
Sist endret
21. nov. 2023 02:05