Samisk språkressurs

Arbeidsgiver
Oppvekst, Kåfjord kommune
Stillingstittel
Samisk språkressurs
Frist
01.01.2024
Ansettelsesform
Sommer/Sesong

Beskrivelse

Kåfjord barnehagene lyser ut en prosjektstilling som samisk språkressurs. Stillingen deles mellom de tre kommunale barnehagene. I Goržži Mánáidgárdi er stillingen spesielt rettet mot bruken av samisk sang og musikk i språkopplæringen, mens i Birtavarre og Olderdalen er det en ren språkressursstilling. Det er en 100% stilling, og deles 50% i Goržži Mánáidgárdi, samisk barnehage, og 50% fordelt på de to andre barnehagene. 

Stillingen inngår ikke som en del av barnehagens grunnbemanning, men er i tillegg til ordinær grunnbemanning. Den som besitter stillingen skal kun ha fokus på språkarbeid, i tett samarbeid med barnehagens ledelse, øvrig personale.

I Olmáivaggi ligger Giellasiida, som holder til i Nordlige folk senter like ved barnehagen og er en ressurs i å styrke samisk språkarbeid i barnehagene.  Arbeidsoppgaver

I Goržži Mánáidgárdi omhandler arbeidet å bruke samisk sang og musikk som et redskap i samisk språkopplæring 

Støtte samisk språkressurs i sitt arbeid med språkinnlæring i etablering av en samisk språkarena i barnehagen.

Du må sette deg inn i barnehagens planverk og kompetanseheving sammen med øvrig personale. 

Du må sette deg inn barnehagens planverk og jobbe i tråd med disse, samtidig som du skal delta i utforming og utvikling av nye planer. 

Holde samlingsstunder for barna med utgangspunkt i samisk språk, kultur, sang og fortellinger

Du er utviklingsorientert og kan igangsette prosjekter og gjennomføre planer med mål om å øke de samiske språkferdighetene i barnehagene, samtidig som du har forståelse for de utfordringene som finnes i et revitalisert område. 

Som språkressurs har du en nøkkelrolle i å bidra til å utvikle samarbeidet med øvrig språkressurs i barnehagen og å ivareta og å utvikle samarbeidet mellom barnehagen og Giellasiida/Språksenteret i samråd med styrer og pedagogiske ledere.

Du har et positivt barnesyn og ser barn som kompetente og læringsmotiverte, du kan stimulere til nysgjerrighet og lærelyst i samarbeid med barnehagens personale.

Du kan bidra positivt til utviklingen av et kreativt og lekent språkmiljø og du er en aktiv del av barnehagens innhold og aktiviteter. Du ønsker å bidra til å forme og utvikle alle barnehagene i Gáivuotna, med hovedvekt på Goržži mànàigàrdi, som en samisk barnehage i et revitaliseringsområde.

Kvalifikasjoner

Du må kunne snakke og skrive samisk flytende

Du har musikalsk interesse og kunnskaper om samisk musikk og sang

Det er en fordel om du har erfaring fra arbeid med barn fra før

Du må ha førerkort kl. B, da det må påregnes en del kjøring mellom barnehager

 


Personlige egenskaper

Engasjert i samisk språkrevitalisering

Du er stabil

Du er fleksibel og tilpasningsdyktig

Du har forståelse for at både voksne og barn lærer i ulikt tempo, og at en del forståelse må være på plass før språket er aktivt i bruk.

Du må ha evne til å jobbe i team, og kunne samarbeide med andre. 

Du har evnen til å være selvdrevet, og jobbe selvstendig, samtidig som du er en pådriver og er engasjert i å få fremdrift.

Det er naturlig for deg å være omgjengelig, hyggelig har godt humør, og du vet at vi alle bidrar positivt til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

Vi tilbyr en spennende jobb i alle barnehagene i Kårfjord.

I Manndalen er Goržži Mánáidgárdi en samisk barnehage, som har en 100% samisk språkressurs. I Olderdalen og Birtavarre er det en 30% språkressurs fra før i samarbeid med kulturskolen. 

Kåfjord er en sjøsamisk kommune i område for trestammers møte. Barnehagene har et sterk forankring i vår lokale kulturarv og følger den samiske årstidskalenderen i vårt planverk. Det omfatter  blant annet primærnæringene, og håndarbeidskunsten, samt nærheten til naturen. Fornorskningen gjorde seg gjeldende også i våre områder og i dag har de fleste barna i barnehagen norsk som morsmål eller er flerspråklige. Vi har likevel et engasjement for å styrke og å revitalisere det samiske språket for barna som vokser opp i dag.

Lønnes over søkbare prosjektmidler fra Sametinget, med årslønn kr 415300 - 487300. Lønn kan forhandles ved tiltredelse.
Nedskrivning av studielån fra Statens lånekasse etter 12 mndr : https://www.lanekassen.no/nb-NO/gjeld-og-betaling/finnmark-eller-nord-troms/
Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen om ikke å stå på søkerlisten ikke blir tatt til følge, skal søkeren varsles om dette, og kan evt. trekke sin søknad. 
Tilsetting fra 01.august 2023. 

 

Kontaktinformasjon

Caroline Vatne, Styrer Fossen barnehage, +47 92899274

Arbeidssted 

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Kåfjord kommuneReferansenr.: 4728000409

Stillingsprosent: 100%

Engasjement

Startdato: 01.01.2024

Sluttdato: 01.01.2025

Søknadsfrist: 01.01.2024


Sektor
Offentlig
Sted
9146 Olderdalen
Stillingsfunksjon
Undervisning og pedagogikk, Annet
FINN-kode
329585669
Sist endret
21. nov. 2023 01:35