Inaktiv

100 % Helsefagarbeider/Hjelpepleier

Arbeidsgiver
Klinikk for hode-hals og rehabilitering / nevrosenteret / nevrologisk avdelin...
Stillingstittel
100 % Helsefagarbeider/Hjelpepleier
Frist
07.12.2023
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Vil du være en del av vårt flotte arbeidsmiljø og ønsker du å bli med i spennende arbeid mot nye SUS på Ullandhaug? Vi har ledig en fast stilling som helsefagarbeider/hjelpepleier. Dette er en delt stilling som vil si at du har 60% på sengepostene 6E og 6D, og 40 % i SUS sitt bemanning senter. 

Slagposten er organisert under nevrosenteret som består av sengepost 6E, 6D og 1H. Vi har 16 senger for pasienter med hjerneslag og cerebrovaskulær sykdom. Avdelingen utreder, behandler og rehabiliterer pasienter med hjerneslag. Vi har tett tverrfaglig samarbeid med fysioterapeuter, ergoterapeuter og logopeder. Slagposten har et tett samarbeid med generell nevrologisk sengepost og nevrokirurgisk sengepost, både i fag-utvikling og drift. 
Vi ønsker å ha høy kvalitet i vår behandling av pasienter, og har stort fokus på utførelse av god sykepleie. Akuttbehandling til hjerneslag pasienter på SUS er i verdensklasse, det er vi veldig stolt av. Avdelingen har både egne fag dager og studiedager til ansatte flere ganger i løpet av året. Vi tar stor del i pågående arbeid relatert til nye SUS, og har vært pilot avdeling flere ganger. Det vil si at vi prøver ut forskjellige løsninger (også tekniske løsninger) for å forberede alle ansatte til arbeidet på nytt sykehus der det kun blir enerom til pasientene. Vi har et inkluderende arbeidsmiljø, god struktur i hverdagen, tett samarbeid og jevn arbeidsfordeling der alle er en del av teamet. Vi har års turnus som gir deg forutsigbarhet. 

Vi søker deg som ønsker varierte arbeidsoppgaver og faglige utfordringer. 
Attester, vitnemål, referanser og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.
Ved interne ansettelser kan det åpne opp for andre ledige stillinger/stillingsprosent. 

Velkommen som søker!  Arbeidsoppgaver

 • Mottak, observasjon og oppfølging av pasienter og deres forløp
 • Gi helhetlig omsorg og pleie til slag/nevrologiske pasienter og deres pårørende
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Fokus på ernæring
 • Blodprøvetaking
 • Ta del i avdelingens felles arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner

 • Norsk fagbrev som helsefagarbeider / hjelpepleier
 • Erfaring med nevrologi og slag rehabilitering vektlegges
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk, eller dansk og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergens-testen, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2 nivå.

Personlige egenskaper

 • Du har motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Du bidrar positivt til et faglig og kollegialt godt miljø og viser vilje til utvikling og endring
 • Du må kunne arbeide godt selvstendig og i team
 • Du kommuniserer og samarbeider godt med pasienter, pårørende og kolleger
 • Du trives med å arbeide i et tverrfaglig miljø og mestrer en aktiv hverdag 
 • Ønskelig med kunnskap innen relevant medisinsk teknisk utstyr og IKT system 

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Et aktivt og trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • Relevant opplæring (Fadder ordning)
 • Gode velferdsordninger

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Kontaktinformasjon

Edda Bryndis Sigurbjörnsdôttir, Avdelingssykepleier, +47 51519708, ebsigu@sus.no

Arbeidssted

Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8

4019 Stavanger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Helse Stavanger HFReferansenr.: 4734938531

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 07.12.2023


Sektor
Offentlig
Sted
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4019 Stavanger
Stillingsfunksjon
Sykepleier, Helsepersonell
FINN-kode
329578797
Sist endret
21. nov. 2023 01:20