Inaktiv

Øvings- og beredskapsplanlegger

Arbeidsgiver
FOT - Seksjon for operativ støtte, Finnmark politidistrikt
Stillingstittel
Øvings- og beredskapsplanlegger
Frist
11.12.2023
Ansettelsesform
Vikariat

Beskrivelse

Finnmark politidistrikt har ledig 1 års vikariat(med mulighet for forlengelse) som øvings og beredskapsplanlegger ved Fellesoperativ tjeneste - seksjon for operativ støtte, med tiltredelse snarest. Stillingen vil sammen med de andre ansatte i avdelingen har ansvar for krisehåndtering, øvings- og beredskapsplanlegging i politidistriktet.

Seksjon for operativ støtte har en bred oppgaveportefølje innen beredskap og beredskapsplanlegging. 

Distriktet har samlokalisert operasjonssentralen/112-sentral med brann sin 110-sentral og helse sin 113-sentral/AMK. I den forbindelse ligger flere faglige utfordringer, bl.a. å være med å utvikle felles planverket mellom etatene, slik at Finnmark får en robust evne til krisehåndtering på operasjonelt nivå.

Stillingen er stedplassert i Hammerfest eller Kirkenes. Distriktet vil gjøre en samlet vurderinger hvor man vil plassere de utfra søkermassen og behovet i distriktet. 

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Du vil samarbeide med gode kollegaer fra alle etater, og uføre spennende og utfordrende arbeidsoppgaver. Vi søker deg som har gode samarbeidsevner og trives i teamarbeid. Du må også evne nytenking og endring. Selvstendig, helhetsorientert, initiativrik, selvstendig og fleksibel og som ønsker å jobbe i et hektisk miljø. Det hektiske miljøet krever pliktoppfyllende, etterrettelig personer med god beslutnings- og gjennomføringsevne.

Elektronisk søknad sendes ved å velge Søk på stillingen. Det bes om at bekreftede attester og vitnemål legges ved elektronisk. Vi ber om at det oppgis minimum to referanser.Arbeidsoppgaver

Hovedoppgaver:

 • Utvikle og vedlikeholde politidistriktets beredskapsplaner (PBS III)
 • Harmonisere planverk med relevante samvirkeaktører
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere beredskapsøvelser
 • Planlegge trening og øvelser i distriktet
 • Planlegge, iverksette og evaluere arbeid med risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) innenfor politidistriktets beredskapsfelt
 • Planlegge, koordinere og kvalitetssikre spesielle, forhåndsvarslede politioperasjoner, som statsbesøk, offisielle besøk, trusselutsatte statsråder og andre  myndighetspersoner, sikkerhet ved store arrangementer og skjerpet grensevakthold
 • Gjennomføre pålagte øvelser på regionalt og nasjonalt nivå
 • Delta i lokale og regionale sikkerhets- og beredskapsforum
 • Rapportere status på lokalt planverk i henhold til sentrale føringer 

  Øvrige oppgaver:
  Bistå med andre oppgaver som avdelingen har ansvaret for
 

Kvalifikasjoner

Nødvendige:

 • Høgskole/universitetsutdannelse på minimum Bachelornivå innenfor krisehåndterings-, beredskaps- eller samfunnssikkerhetsfag.  
 • Gode IT kunnskaper
 • Må kunne klareres for inntil HEMMELIG iht. sikkerhetsloven
 
Ønsket:
 • Erfaring innen planlegging av større arrangement og vedlikehold/oppdatering av beredskapsplaner og risikoanalyser
 • Kjennskap til totalforsvaret
   
Språk (skriftlig og muntlig)
 • Norsk
 • Engelsk


Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner – evne til å samarbeide både med internt og eksternt aktører slik at Finnmark politidistrikt imøtekommer sine lokale og sentrale målsetninger på beredskapsplanlegging.
 • Resultatorientert/fokusert – Finnmark pd. skal levere på sentrale føringer ifht planverk
 • Initiativrik
 • Selvstendig
 • Fleksibel – evnen til rask omstilling ved oppdukkende hendelser og arbeidsoppgaver

Som medarbeider i politiet har du høy etisk bevissthet, du kjennetegnes av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer om våre etiske retningslinjer og medarbeiderplattform her:  https://www.politiet.no/om-politiet/jobb-i-politiet/medarbeiderplattform/

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi og Finnmark Politidistrikt
 • Stillingen lønnes som rådgiver i SKO 1434, med årslønn som tilsvarer fra kr 540.500-759.100 brutto pr år. Dersom særskilt kvalifisert kan stillingen lønnes om seniorrådgiver (SKO 1364) fra kr 665.000-850.000
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Virkemiddelordning for Finnmark og Nord-Troms, redusert skatt, nedskrivning av studielån. For å lese mer om gunstige virkemidler og beregne hva man kan spare på å bosette seg i Finnmark viser vi til nettsiden www.tilfinnmark.no

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.   

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Anders Winnem Vidringstad, 99013786

Tarjei Sirma-Tellefsen, 90698776

Arbeidssted

Parkgata 16

9600 Hammerfest

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Finnmark politidistriktReferansenr.: 4722622304

Stillingsprosent: 100%

Midlertidig

Startdato: 01.01.2024

Sluttdato: 31.12.2024

Søknadsfrist: 11.12.2023


Sektor
Offentlig
Sted
Parkgata 16, 9600 Hammerfest
Stillingsfunksjon
Annet, Ledelse, Sikkerhet
FINN-kode
329578748
Sist endret
05. des. 2023 09:50