Inaktiv

Vernepleier i turnus med langvakter

Arbeidsgiver
Osterøy kommune
Stillingstittel
Vernepleier i turnus med langvakter
Frist
10.12.2023
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Om stillinga

Bu- og avlastningstenesta gjer tenester til mennesker med utviklingshemming og andre funksjonshemningar. Eininga består av 5 bufellesskap, 5 bustader, avlastingstilbod og dagtilbod. Vi gjer teneste til personar i alle aldrar med ulike funksjonsnedsettingar, psykisk utviklingshemming, autismespekter diagnosar og samansette utfordringar. Vår målsetting er å bidra til gode dagar ut i frå den einskilde sine eigne føresetnader, ynskjer og behov.

Vi har no ledig 100% stilling som miljøterapeut ved Peraplassen bustad. Stillinga er i arbeidsplan med langvakter på 13,5 time med arbeid kvar 4. helg. Friperioder på 5,6 og 7 dagar samanhengande. 

Peraplassen bustad ligger sentralt i Lonevåg. Her bur 2 personar med varierande bistandsbehov. Vi søkjer etter deg som er ein fagleg sterk miljøterapeut som vil vere med å bidra til aktive, opplevingsrike og meiningsfulle dagar. Du vil bli ein del av ei personalgruppe med masse erfaring som er engasjert, dedikert og inkluderande.


Arbeidsoppgåver
 • Legge til rette for at bebuarane mestrer eigen kvardag.
 • Målretta miljøterapeutisk arbeid, fagleg oppfølging og utvikling av det miljøterapeutiske arebidet, oppfølging av tiltak. 
 • Yte bistand i daglege gjeremål og ta del i sosiale aktivitetar.
 • Utarbeiding og oppfølging av planar og rutinar som bidrar til ein god struktur i kvardagen. 
 • Rettleiing og oppfølging av medarbeidarar.
 • Legemiddelhandtering. 
 • Samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnarar.
 • Journalføring. Rapportere og dokumentere i tråd med interne rutinar og gjeldande lovverk. 
 • Stillinga vil kunne innebere primærkontaktansvar.
 • Bidra til å fremme eit godt arbeidsmiljø
 • Praktiske gjeremål i bustaden og andre delegerte oppgåver frå leiar. 

Vi tilbyr
 • Ein fagleg utfordrande stilling
 • Eit støttande og inkluderande arbeidsmiljø.
 • Fagleg rettleiing.
 • Gode påverknadsmuligheter.
 • Løn etter tariff.
 • Gode pensjons og forsikringsvillkår

Kvalifikasjonskrav
 • Autorisert vernepleier/ sykepleier. Søkjarar med relevant bachelorgrad i helse/sosialfag vil også vurderes. 
 • Kjennskap til og erfaring fra arbeid med mennesker med ulike sammensatte behov.
 • Evne til å foreta faglege vurderingar, gjennomføring av desse og å utvise godt skjønn.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner.
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne.
 • Førarkort kl.B
 • Søkjarar utanfor skandinavia må dokumentere kunnskap i norsk skriftleg og munnleg gjennom bestått B2- prøve i norsk.
 • Gyldig politiattest må fremvises ved tilsetting.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Kven er du?
 • Du har eigrunnlegjande respekt for mennesker og eit engasjement for brukergruppen
 • Du er ein god lagspelar og bidrar aktivt til å skape og ivareta eit godt arbeidsmiljø
 • Du har evne til å skape trygghet og tillit
 • Du er sjølvstendig og ansvarsbevisst
 • Du har ei høg etisk medvetnad og evne til kritisk refleksjon
 •  

Sektor
Offentlig
Sted
Geitaryggen 8, 5282 Lonevåg
Stillingsfunksjon
Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut, Helsepersonell, Sykepleier
FINN-kode
329578727
Sist endret
21. nov. 2023 01:06