Barne- og ungdomsarbeider - 100% stillinger

Arbeidsgiver
Holmestrand kommune Gjøklep ungdomsskole
Frist
06.12.2023
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Gjøklep ungdomsskole ligger på Hvitstein i Holmestrand. Skoleåret 23/24 har vi 440 elever og 65 ansatte. Skolen ligger fint til, med direkte tilgang til flotte aktivitets- og naturområder.

Holmestrand kommune ønsker å kunne tilby 100 % stillinger. Stillingene her vil fordele seg i en 89 % stilling som barne- og ungdomsarbeider på Gjøklep ungdomsskole og følge skoleåret der. Om ønskelig vil resterende 11% av stillingen være innenfor område Oppvekst eller Helse og velferd etter kommunens behov og nærmere dialog med den som ansettes.

Vi søker deg som ønsker å arbeide med de elevene som har spesielle utfordringer, som ser mulighetene framfor problemer og som trives når det er høyt tempo og varierte dager. Du er glad i å jobbe med mennesker, du ser det positive og gode i alle elever og kollegaer, og du har god arbeidskapasitet. Du er en trygg og robust person som er god på å bygge relasjoner, og du takler fysiske utfordringer og stressende situasjoner godt. Du er vant til å arbeide selvstendig, men trives også i team/samarbeid med andre.

I Holmestrandsskolen tilbyr vi:
 • Godt arbeidsmiljø og hyggelige kolleger
 • Fokus på pedagogisk utviklingsarbeid og kompetanseheving for alle ansatte
 • God oppfølging av nytilsatte
 • Varierte og viktige arbeidsoppgaver
 • Tett samarbeid med andre kommunale instanser (PPT, helsesykepleier, psykisk helseteam, skolelos og barnevern)
 Arbeidsoppgaver:
 • Oppfølging av sosiale ferdigheter og faglig kompetanse hos elever med behov for gode relasjoner til voksne
 • Samarbeid med pedagog om tilrettelegging for enkeltelever
 • Sørge for et trygt, inkluderende og godt læringsmiljø for alle
 • Noe skriftlig oppfølging rundt enkeltelever
 • Planlegging og gjennomføring av aktiviteter for enkeltelever og grupper
 Kvalifikasjonskrav:
 • Fagbrev barne- og ungdomsarbeider, gjerne med tilleggskompetanse, eller annen relevant utdanning
 • God fagkompetanse, metodekompetanse og sosial kompetanse
 • Gode digitale ferdigheter
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne 
 Personlige egenskaper:
 • Du er robust og tåler at elever utfordrer
 • Du er en tålmodig og trygg voksen, og er god til å skape relasjoner til ulike typer mennesker
 • Du har erfaring og kompetanse knyttet til arbeid med barn som har sosioemosjonelle vansker
 • Du håndterer utagering hensiktsmessig og ser mennesket, ikke handlingen
 • Du har god utholdenhet og liker utfordringer
 • Du er kreativ, omstillingsdyktig og finner gode løsninger til det beste for elevene
 • Du kommuniserer godt med kolleger, elever, foresatte og andre samarbeidspartnere 

Lønn i henhold til avtale/tariff. Medlemskap i god pensjonsordning. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.

Ved tilsetting må det leveres gyldig politiattest og evt. tuberkuloseattest i henhold til forskrift.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju. Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig iht. offentleglova.  Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søkeren varsles om dette.

 

 

 


Link til søknadsskjema: Søk her
Sektor
Offentlig
Sted
Vesthøyveien 7A, 3080 Holmestrand
Stillingsfunksjon
Undervisning og pedagogikk, Helsepersonell, Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut
FINN-kode
329576420
Sist endret
21. nov. 2023 01:05