Ledig stilling med spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver

Arbeidsgiver
Vestre Toten kommune NAV
Stillingstittel
Saksbehandler NAV Boligtjenester 100% fast
Frist
13.12.2023
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

I NAV Boligtjenester har vi samlet mange boligsosiale virkemidler som sammen eller hver for seg bidrar til å trygge gode boforhold og forebygge bostedsløshet i kommunen. Vårt mål at så mange som mulig skal klare å mestre mest mulig av sine liv, og leve trygge og gode liv i egen bolig. Vi forvalter alle Husbankens personrettede virkemidler. Startlån og tilskudd er i denne sammenheng viktige virkemidler som bidrar til at vanskeligstilte kan kjøpe egen bolig. For å få til gode løsninger arbeider vi tverrfaglig internt og på tvers i organisasjonen, og vi har et godt faglig miljø. NAV Boligtjenester er organisert under NAV Vestre Toten, og samarbeider tett med andre enheter i kommunen. Det er p.t to ansatte i teamet. Kommunen låner ut over 100 millioner i startlån hvert år, og dette er en del av kommunens helhetlige boligsosiale arbeid.

Da saksbehandler nå går av med pensjon, søker vi nå etter saksbehandler for behandling av startlån i 100% stilling. 
Stillingen er fast.

 

Tiltredelse: 1. mars 2024 eller etter avtale.

 

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling, herunder bistå/veilede låntaker i søknads- og kjøpsprosessen,
  behandle søknader og kontakt med låneforvalter
 • Informasjon, råd og veiledning til innbyggere og samarbeidspartnere
 • Tett samarbeid med lånesøker og/eller øvrige kontaktpersoner i hjelpeapparatet
 • Delta i NAV-kontorets turnus i mottaket
 • Andre oppgaver knyttet til NAV boligtjeneste ved behov

 

Kvalifikasjoner

 • Minimum 3-årig høgskole eller universitetsutdannelse innen helse- og sosialfag,  samfunnsfag, økonomi eller pedagogikk.
 • Det er i tillegg ønske om erfaring fra, og forståelse for saksbehandling i offentlig forvaltning.
 • Det er ønskelig med erfaring fra kartleggingsarbeid og veiledning.
 • For søkere med annet morsmål enn norsk, kreves dokumenterte språkkunnskaper skriftlig og muntlig på nivå B2.
   

 

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeidsevner, arbeider effektivt og selvstendig.
 • Vi ønsker at de som arbeider hos oss er gode på kommunikasjon
 • Du har god koordineringsevne og kan håndtere mange oppgaver og systemer samtidig
 • Du må ha evne til å ta beslutninger, også de som kan være vanskelig.
 • Vi søker en person som er serviceinnstilt og utviser stor grad av fleksibilitet og evne til omstilling.
 • Personlig egnethet vil vektlagt.
   

Vi tilbyr

 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver med et viktig samfunnsoppdrag.
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kolleger i trivelige lokaler på Raufoss.
 • Kollegaveiledning.
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for hybrid arbeidshverdag innenfor våre retningslinjer.
 • Gratis parkering.
 • Pensjonsordning gjennom KLP.
 • Lønn i henhold til Hovedtariffavtalen i KS- området, p.t. kr. 459.100-569.100,- i 100 % stilling
 • Ansettelse på vanlige kommunale vilkår, herunder pliktig pensjonsordning med 2% trekk og 6 måneders prøvetid.

Personlig egnethet vil bli vektlagt ved utvelgelse.

 

 

Vi oppfordrer deg til å bruke elektronisk søknadsbehandling

 Vi ber om at du logger deg inn på ledig stilling og registrerer din CV m.m.

 Dersom du ønsker at din søknad ikke skal offentliggjøres, ber vi om at du begrunner hvorfor. Dette er et krav i henhold til

Offentleglova § 25. Vi vil også gjøre oppmerksom på at søknad kan bli gjort offentlig selv om søker har anmodet om å ikke bli ført opp på søkerlister.

 Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel.

 

NAV er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. NAV er IA-virksomhet, og vi vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

 

 


Link til søknadsskjema: Søk her
Sektor
Offentlig
Sted
Kirkevegen 8,, 2830 Raufoss
Stillingsfunksjon
Saksbehandler, Rådgivning, Konsulent
FINN-kode
329576413
Sist endret
21. nov. 2023 01:05