Rådgiver/seniorrådgiver forskningsadministrasjon

Arbeidsgiver
Universitetet i Sørøst-Norge
Stillingstittel
Rådgiver/seniorrådgiver forskningsadministrasjon
Frist
01.01.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Om stillingen

Ved Seksjon for forskning og forskerutdanning er det ledig 2 x 100 % stillinger som rådgiver/seniorrådgiver. En stilling er fast og en er midlertidig for en periode på to år, med mulighet for forlengelse.

Vi søker medarbeidere som er utadvendte, liker å jobbe i et aktivt miljø og som ønsker å bidra til at enda flere av våre forskere lykkes i konkurransen om prosjekter i EUs forsknings- og innovasjonsprogram, Norges forskningsråd og Regionalt forskningsfond. Kunne du tenke deg å bli med på å fremme flere fremragende og konkurransedyktige fagmiljø ved Universitetet i Sørøst-Norge, er dette jobben for deg.  

Universitet i Sørøst-Norge er et regionalt forankret, men internasjonalt anerkjent universitet med campus i mange attraktive byer og tettsteder. Stillingene vil i hovedsak tilknyttes campus Vestfold, campus Porsgrunn eller campus Drammen, og det må påregnes noe reising til andre studiesteder ved USN. Nærmeste overordnede er seksjonssjef Silje Nordby Skøien.


Aktuelle arbeidsoppgaver

Stillingen inngår i et team som støtter forskere, forskningsgrupper og forskningssentre i prosessen med å øke eksternt finansierte forsknings- og innovasjonsprosjekter. Du vil blant annet jobbe med mobilisering, veiledning og kvalitetssikring av søknader til Forskningsrådet og Horisont Europa, og få ansvar for søknader som bidrar til å møte sentrale samfunnsutfordringer. Vi søker særlig medarbeidere med interesse for forskning innen helse- og velferdssektoren, herunder bærekraftig utvikling av velferdsstaten og utvikling av helse- og velferdsteknologi, samt omstilling til et grønt og digitalisert arbeidsliv.

Sentrale oppgaver vil være å:

 • Mobilisere og være en pådriver for å øke eksternt finansierte samarbeidsprosjekter
 • Støtte og veilede forskere og deres samarbeidspartnere i søknadsprosessen
 • Kvalitetssikre søknader og bistå med prosjektetablering
 • Oppdatere og videreutvikle database/system for søknader og innvilgede prosjekter
 • Bidra med statistikk, analyse og rapporter på utvalgte områder
 • Rådgivning til ledelsen på fakultet/institutt ved strategisk planlegging av søknadsarbeid og porteføljestyring av prosjekter
 • Administrativ oppfølging av prosjekter etter kontraktsinngåelse, da særlig prosjekter finansiert av EU

Stillingen innebærer også løpende administrative oppgaver og saksbehandling, utredningsoppgaver og det kan bli aktuelt å delta i utviklingsprosjekter ved behov og kapasitet.


 Kvalifikasjoner
 • Relevant høyere utdanning på masternivå. Realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere for deler av kravet om formell utdanning.
 • Kjennskap til Langtidsplan for forskning og høyere utdanning, nasjonalt og regionalt virkemiddelapparat for forskning og innovasjon samt EUs program Horisont Europa.
 • Erfaring med forskning og/eller forskningsadministrativt arbeid, samt prosjektledelse/prosjektadministrasjon av forskningsprosjekter er en fordel.
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk.
 • Gode IT-kunnskaper.

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Motivasjon og initiativ.
 • Fleksibilitet, løsningsorientering og serviceinnstilling.
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • Evne til å prioritere i perioder hvor det er stort arbeidspress.
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr
 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Stilling som rådgiver (kode 1434) lønnes fra kr 557 100 – 692 400 per år, for seniorrådgiver (kode 1364) lønnes fra 604 900 – 845 900 per år. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.


Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.


Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:
Seksjonssjef Silje Nordby Skøien, epost/tlf: sskoi@usn.no /970 64 907

For spørsmål om søknadsprosessen:
Personalrådgiver Cathrine Haugen Fagerli, epost: cathrine.h.fagerli@usn.no


Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen  ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Har du høyere utdanning fra utlandet må den godkjennes av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Du må ha sendt inn søknad for godkjenning innen søknadsfristen til denne stillingen utløper. Legg ved kvittering på søknad eller vedtak når du søker. Godkjenningen må ettersendes og er en forutsetning for ansettelse.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!


Sektor
Offentlig
Antall stillinger
2
Sted
Raveien 215, 3184 Borre
Stillingsfunksjon
Rådgivning, Saksbehandler, Kontor og administrasjon
FINN-kode
329576411
Sist endret
21. nov. 2023 01:05