Faglærer i russisk språk

Arbeidsgiver
Etterretningstjenesten
Stillingstittel
Faglærer språk
Frist
06.12.2023

Beskrivelse

Etterretningstjenesten – Viten om verden for vern av Norge

Etterretningstjenestens oppdrag er å samle inn informasjon og varsle om forhold i utlandet som kan true Norge og norske interesser. Vi søker nå etter en faglærer i russisk språk ved Etterretningsskolen.

Etterretningsskolen er et kunnskapsbasert utdanningssenter for Etterretningstjenesten og Forsvaret, samt andre relevante statlige etater. Skolen skal bidra til faglig utvikling innen etterretning gjennom utdanning, forskning og utvikling.

Vi søker nå etter en faglærer i russisk språk ved Etterretningsskolen.

Som medarbeider ved Etterretningsskolen vil du bidra i vårt viktige samfunnsoppdrag, samt være en del av et miljø kjennetegnet av høy kompetanse og sterkt engasjement for fagfeltet.  
Vi er avhengige av mangfold i perspektiver og erfaringer for å løse våre oppdrag. Derfor ønsker vi å rekruttere medarbeidere fra ulike bakgrunner, med ulike livserfaringer til å jobbe hos oss.

   

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeide og vedlikeholde studieplan for russisk språk, herunder inntaks-/forkunnskapskrav, læringsutbyttebeskrivelser, emnestruktur, pedagogisk tilnærming, vurderingsmekanismer, og pensumlitteratur
 • Gjennomføre relevant forskning innen språk (40%)
 • Gjennomføre undervisning i russisk språk

Kvalifikasjoner

Må krav:

 • Mastergrad eller utdanning på tilsvarende nivå (hovedfag, profesjonsstudier o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Flerårig relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring fra undervisning innen russisk språk

Ønskede krav:

 • Doktorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå eller omfang.
 • Relevant faglig grunnutdanning/Kurs i høyskolepedagogikk (tilsv)
 • Erfaring med utarbeidelse av nye kurs- og utdanningsprogram
 • Kunnskap om fagområdet Russland
 • Undervisningserfaring fra høyere utdanning
 • Erfaring med FoU-arbeid
 • Tolkeerfaring
 • God kjennskap til Etterretningstjenesten spesielt og Forsvaret generelt.

 

Særskilte krav:

 • Søkere må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Dette skjer normalt på grunnlag av villighet. Beordringsplikt medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet og grunnleggende engelskkunnskaper. Dersom du ikke oppfyller kravene har du mulighet til å søke dispensasjon.

 

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt.

 • Holdninger og pålitelighet: Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere.
 • Lærelyst og planmessighet: Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere.
 • Samspill og samarbeid: I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning.
 • Stressmestring: Det er en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning.

For denne konkrete stillingen kreves i tillegg;
Meget god helhetsoversikt, vilje til problemløsning og evne til å gjennomføre planlagte aktiviteter, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, god formidlingsevne og høy personlig integritet.

 

Vi tilbyr

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell.

Etterrettningsskolen er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse.

Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 708.000,- til kr 895.500,- pr år [Lønnstrinn: 71-81] i stillingen som seniorrådgiver (SKO 1363 ) iht. gjeldende Hovedtariffavtale. Endelig lønnsplassering vil bli foretatt med bakgrunn i kompetanse og erfaring. 

Kontaktinformasjon

Faglige spørsmål, 2309 2912

Arbeidssted

Lutvannsveien

 Oslo

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: EtterretningstjenestenReferansenr.: 4734959476

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 06.12.2023


Sted
Lutvannsveien, 0676 Oslo
Stillingsfunksjon
Undervisning og pedagogikk
FINN-kode
329567696
Sist endret
21. nov. 2023 12:50