Inaktiv

Operasjonskoordinator

Arbeidsgiver
Klinikk A / anestesiavdelingen, Helse Stavanger HF
Stillingstittel
Operasjonskoordinator
Frist
10.12.2023
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Anestesiavdelingen er en del av Klinikk A som består av bl.a. smertepoliklinikken, intensivavdeling,
ortopedisk avdeling, operasjonsavdeling og dagkirurgi.  

Anestesiavdelingen er spennende og dynamisk både faglig og driftsmessig med høyt tempo. Vi har et inkluderende og godt arbeidsmiljø. Anestesiavdelingen består av 80 anestesisykepleiere, 60 anestesileger og merkantil personell. Anestesiavdelingen er delt inn i fem seksjoner: Gynekologi/urologi - Generell kirurgi (gastro, kar/thorax og endo kirurgi) - Ortopedi/nevrokirurgi - ØST (ØNH, Oralkir. og Plast- og håndkirurgi) - Kirurgisk arbeidsavdeling (Dagkirurgi/uteaktivitet (NORA))

Stillingen er organisatorisk plassert i stab med avdelingssjef anestesi som nærmeste overordnede. Inngår i ledergruppen i anestesiavdelingen.

Stillingen kan fordeles på en/flere spesialister/overleger. 

Ved evt. intern ansettelse, kan det være ledig fast overlegestilling.

For stillingen kreves det dokumentert autorisasjon.
Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 
Stillingene vil også bli utlyst i DNLFs sin nettside.
Oppstart etter avtale. Arbeidsoppgaver

 • Hovedoppgaven er å sørge for mest mulig utnyttelse av tilgjengelig operasjonskapasitet.
 • Ha oversikt over drift og effektivitet ved de ulike seksjoner i løpet av dagen.
 • Ha oversikt over når det blir ledige ressurser.
 • Fordele ressurser ved behov
 • Fordele pasienter til øhjelpsteam etter drøfting med de ulike spesialiteter
 • Ta en aktiv rolle ved større hendelse (ulykker, brann etc.)
 • Påse at operasjonsprogrammet for påfølgende dag er klarert innen kl 14
 • Styre stuefordelingen i tråd med det oppsatte operasjonsprogrammet og omdisponere operasjonsteam i forhold til ØH-behov

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha godkjent norsk autorisasjon som lege, spesialist i Anestesiologi. 
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.

Personlige egenskaper

 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig team
 • Trives i et aktivt og travelt miljø
 • Pasientorientert
 • Strukturert og har god oversikt
 • Resultatorientert  
 • Selvstendig, kreativ og løsningsorientert
 • Fleksibel 
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø 
 • Kan veilede og undervise
 • Jobbe proaktiv

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Godt arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • Varierte arbeidsoppgaver 
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Variert velferdstilbud som bl.a bedriftsidrettslag og turgruppe 
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrif

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Kontaktinformasjon

Knut Harboe, Avdelingssjef, 952 56 937

Arbeidssted

Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8

4019 Stavanger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Helse Stavanger HFReferansenr.: 4732806033

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 10.12.2023


Sektor
Offentlig
Sted
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4019 Stavanger
Stillingsfunksjon
Sykepleier, Helsepersonell, Ledelse
FINN-kode
329563541
Sist endret
21. nov. 2023 12:51