Overlege i ortopedisk  kirurgi.                  Fast stilling

Arbeidsgiver
Helse Bergen
Stillingstittel
Overlege i ortopedisk kirurgi - fast
Frist
05.12.2023
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Det er frå april 2024 ledig fast stilling for overlege innan ortopedisk kirurgi. Stillinga er ved Kysthospitalet i Hagevik.

Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk inkluderer Ortopedisk avdeling ved Haukeland universitetssjukehus samt Kysthospitalet i Hagevik. Kysthospitalet i Hagevik er eit elektivt spesialsjukehus for ortopedisk kirurgi. Dei store pasientgruppene treng i hovudsak ryggkirurgi, protesekirurgi eller ulike former for artroskopisk kirurgi. Sjukehuset har sengepost med 22 senger, og 4 operasjonsstover. Overlege med erfaring innen protesekirurgi vil bli foretrukket.

Kysthospitalet er tilknytta Det Medisinsk Fakultet, Klinisk institutt 1 ved UiB og har ansvar for undervising av medisinarstudentar. Legane må derfor delta i undervisning etter nærare avtale.

Arbeidsoppgåver

 • Arbeidstid og vaktplan etter ein godkjend tenesteplan

Kvalifikasjonar

 • Den som blir tilsett må ha norsk autorisasjon
 • Må meistre norsk skriftleg og munnleg
 • Må ha grunnleggande IKT-kompetanse (Windows operativsystem og Office)
 • Må ha kunnskap om EPJ og andre fagsystem
 • Være spesialist i ortopedisk kirurgi

Personlege eigenskapar

 • Pasientorientert
 • Ansvarsbevisst
 • Beslutningsdyktig
 • Fleksibel
 • Engasjert
 • Bidra til eit godt arbeidsmiljø
 • Må trivast i eit aktivt og travelt miljø

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tenestereiseforsikring
 • Triveleg arbeidsmiljø
 • Høgt fagleg nivå
 • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift)

Mangfaldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønsker å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønsker å legge til rette for inkluderande rekruttering.

Kontaktinformasjon

Kari Indrekvam, Avdelingsoverlege, 56565800

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar: Helse Bergen

Referansenr.: 4732561726
Stillingsprosent: 100%
Fast
Startdato: 02.04.2024
Søknadsfrist: 05.12.2023

Sektor
Offentlig
Sted
Kysthospitalet i Hagevik, 5217 Hagavik
Stillingsfunksjon
Helsepersonell, Lege, Lege / Overlege
FINN-kode
329557013
Sist endret
21. nov. 2023 12:20