Helgestilling for helsefagarbeider eller hjelpepleier - natt

Arbeidsgiver
Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige / avdeling unge voksne o...
Stillingstittel
Helgestilling for helsefagarbeider eller hjelpepleier - natt
Frist
12.12.2023
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Vi søker etter en helsefagarbeider eller hjelpepleier som ønsker å jobbe ca. tredje hver helg på natt, i en spennende og flott avdeling for unge voksne.

Avdeling for unge voksne og flyktninger (AUVF) er en del av klinikk for psykisk helsevern for barn, unge og rusavhengige (PHBURA), og består av flere enheter: Engelsvoll, Gausel post og poliklinikk, Jobb/skoleresept og Transkulturelt senter.
AUVF gir spesialisert utredning, behandling og rehabilitering til personer i alderen 16-30 år. Avdelingen gir et differensiert behandlingstilbud med polikliniske og ambulante tjenester, døgnbehandling og aktiv rehabilitering. For mer informasjon, se www.sus.no
Engelsvoll har 14 døgnplasser, og har integrert poliklinikk i døgnenheten.Målgruppen er unge voksne mellom 18 og 30 år, som har psykoselidelser og RoP-lidelse, og som krever langvarig spesialisert behandling og rehabilitering. Enheten gir tilbud om brukerstyrte innleggelser til kjente pasienter. Fem av de 14 døgnplassene er for brukere som i tillegg til sin psykoselidelse, har rusproblemer som en kompliserende faktor. 
Behandlings- og rehabiliteringsarbeidet drives blandt annet etter miljøterapeutiske prinsipper, hvor fysisk aktivitet og friluftsliv inngår, i tillegg til ulike former for arbeidstrening og aktivitetsterapi. Det tilbys behandling hos psykologspesialist, psykiater og musikkterapeut. Enheten har sosionom, aktivitør og fagarbeidere.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Utøvelse av faget i henhold til foretakets/ institusjonens målsetninger.
 • Arbeid i henhold til enhetens etablerte prosesser og rutiner på natt.
 • Oppfølging av inneliggende pasienter i hht. rutiner på natt.
 • Arbeid med medikamenthåndtering.
 • Arbeid med pasientjournaler og dokumentasjon i henhold til lovkrav.
 • Rapportering.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som helsefagarbeider eller hjelpepleier.
 • Det er ønskelig at søker har relevant videreutdanning.
 • Søker må ha dokumentert erfaring fra arbeid med alvorlige psykiske lidelser (psykoser) og RoP-lidelser.
 • Det forventes at den som får tilbud tar relevante kurs, deriblant medisinkurs for yrkesgruppen.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en, unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.

Personlige egenskaper

 • Gode evner til samarbeid.
 • Er punktlig, pålitelig og nøyaktig.
 • Er tålmodig, utholdende og en trygg voksen.
 • Trives med arbeid i relasjon til mennesker med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer.
 • Er ansvarsbevisst, og kan også jobbe selvstendig.
 • Personlige egenskaper vektlegges.
 • IT-kunnskaper; DIPS journalsystem, MinGat og Meona

Vi tilbyr

 • Meningsfullt arbeid i et svært godt fagmiljø.
 • Ansvar og mulighet til å bistå med å skape positive endringer.
 • Gode vilkår for faglig vekst og utvikling i en dynamisk kunnskapsorganisasjon.
 • Intern veiledning og undervisning/kurs.
 • Lønn i hht. gjeldende tariffavtale.
 • Årsturnus, arbeid ca. 3. hver helg i hht. årsplan (16 helger/år).
 • Vakre omgivelser på Engelsvoll i Klepp kommune.
 • Nærhet til togforbindelse.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Varierte velferdstilbud lokalt og i foretaket.

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Kontaktinformasjon

Michael Ray Noah, Leder/fagleder, 94244827, michael.ray.noah@sus.no

Arbeidssted

Engelsvollveien 111
4353 Klepp Stasjon

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Helse Stavanger HF

Referansenr.: 4722282382
Stillingsprosent: 27,65%
Fast
Søknadsfrist: 12.12.2023

Sektor
Offentlig
Sted
Engelsvollveien 111, 4353 Klepp stasjon
Stillingsfunksjon
Helsepersonell, Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut, Sykepleier
FINN-kode
329555023
Sist endret
21. nov. 2023 12:20