Inaktiv

Barne- og ungdomsarbeider/assistent

Arbeidsgiver
Mastra-barnehagene, Stavanger kommune
Stillingstittel
Barne- og ungdomsarbeider/assistent
Frist
06.12.2023
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

DE GRØNNE ØYENE - HAVLUFT OG NATUR PÅ ALLE KANTER

MASTRA-barnehagene som består av Bru, Skorpefjell og Vestre Åmøy barnehage søker etter fagarbeidere/assistenter som er opptatt av å skape gode relasjoner, er leken, engasjert og har et stort hjerte for barn. Vi ønsker oss ansatte som vil jobbe målrettet for et oppvekstmiljø der barn kjenner og erfarer at de er verdifulle og kompetente. I våre barnehager skal barna møte autoritative voksne. Autoritative voksne er voksne som viser varme og omsorg overfor barnet, samtidig som de er tydelige og setter grenser. Den varme og grensesettende voksne arbeider bevist med å utvikle gode relasjoner til barna. De voksne skal være gode rollemodell for barna.

MASTRA-barnehagene satser på kompetanseheving for personalet. Vi deltar blant annet i lærende nettverk og regional kompetanseheving (REKOMP). REKOMP skal bidra til at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling. Målet er å sikre at alle barn får et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet. I alle bygg har vi fokus på et inkluderende barnehagemiljø. Det har gitt god utvikling i form av økt teoretisk forståelse og bedre mestring av egen praksis.

Alle barnehagene har flotte nye bygg, og ligger nydelig til med natur og hav på alle kanter. Barnehagene har gymsal som alle avdelinger disponerer.

Vi har faste stillinger ledig i alle tre byggene.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra aktivt i å gi barna en god hverdag
 • Delta aktivt i barnas lek inne og ute
 • Bidra aktivt til at planlagte aktiviteter på avdelingen og i barnehagen gjennomføres
 • Gjennomføre praktiske gjøremål i f.t vakter
 • Vise omsorg og respekt for hvert enkelt barn
 • Møte barn og foreldre på en god og trygg måte
 • Bidra til et godt samarbeid med kollegaer og foresatte

Kvalifikasjoner

 • Ingen krav til formell kompetanse, men ønskelig med fagbrev som barne- og ungdomsarbeider
 • Erfaring fra barnehage er ønskelig
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig. Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere et språknivå B1
 • Ønskelig med generell IKT-kompetanse
 • Politiattest må fremlegges før tiltredelse

Personlige egenskaper

 • Du er trygg, varm, engasjert og inkluderende
 • Du har et barnesyn i tråd med stavangerbarnehagens mål og verdier
 • Du er omstillingsdyktig, tåler endringer og liker å forholde deg til mange forskjellige mennesker
 • Du kommuniserer godt og tydelig med mennesker rundt deg
 • Du har gode relasjonelle ferdigheter i møte med barn, foresatte og kollegaer
 • Du trives med å arbeide i team og er god på samarbeid
 • Du har generelt godt humør og ønske om å bidra til et positivt arbeidsmiljø
 • Du evner å jobbe selvstendig, og tar ansvar om du må
 • Du liker å være ute
 • Du kan jobbe på både liten og stor avdeling

Vi tilbyr

 • En meningsfull og spennende jobb der du kan være med å gjøre en forskjell
 • Gode kollegaer og barn som gleder seg til å bli kjent med deg!
 • En arbeidsplass preget av humor og glede
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger gjennom KLP
 • Stillingskode: 657202 barnehageassistent / 751703 barne- og ungdomsarbeider
 • Gode velferdsordninger
 • Muligheter for fagarbeiderutdanning ved oppfylte kriterier

Kontaktinformasjon

LAILA LUNDE, Avdelingsleder, +4741254744, laila.lunde@stavanger.kommune.no
INGRID ELIANE AKSDAL, Avdelingsleder, 97766362, ingrid.eliane.aksdal@stavanger.kommune.no

Arbeidssted

Kyrkjeveien
4156 Mosterøy

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Stavanger kommune

Referansenr.: 4734901762
Stillingsprosent: 100%
Fast
Startdato: 01.01.2024
Søknadsfrist: 06.12.2023

Sektor
Offentlig
Sted
Kyrkjeveien, 4156 Mosterøy
Stillingsfunksjon
Undervisning og pedagogikk, Barnehage / Barnehageassistent, Barnehage / Barnehagelærer
FINN-kode
329555003
Sist endret
21. nov. 2023 12:20