Inaktiv

Psykologspesialist/psykolog til FACT- Allmenn

Arbeidsgiver
Klinikk Psykisk Helsevern - Allmenn, Rehabilitering og sikkerhet,  Avd. psyko...
Stillingstittel
Psykologspesialist/psykolog
Frist
06.12.2023
Ansettelsesform
Vikariat

Beskrivelse

Vil du bli vår nye kollega, vi søker etter psykologspesialist til nytt allmenn FACT-team. 

Er du en person som liker nye utfordringer og har lyst til å bli med å starte opp noe nytt? Du har erfaring med å jobbe med personer med psykiske helseutfordringer med og uten rusutfordringer og har et stort engasjement for målgruppen - ja da må du sjekke ut denne jobbannonsen.

Trondheim kommune ved Botiltak og treffsted og klinikk for psykisk helsevern har over tid hatt en økt satsning på ambulante tjenester i tråd med prinsippet om bærekraftige helsetjenester. For å imøtekomme fremtidens utfordringer med økt behov for helsetjenester, legger enheten til rette for økt samhandling med brukerne i et recovery perspektiv.
Recovery - tenkning står sentralt i utførelsen av arbeidet. Opplæring i FACT modellen vil inngå som en del av opplæringen.
Mer informasjon om FACT team på helsedirektoratets hjemmeside: ACT-, FACT- og FACT ung-team - Helsedirektoratet.
Trondheim kommune vil sammen med Klinikk psykisk helsevern avdeling, Nidelv DPS og Nidaros DPS opprette et nytt FACT team. FACT-Teamet er et aktivt oppsøkende behandlingsteam som tilbyr tjenester til innbyggere med behov for langvarig og sammensatte tjenester. Teamet skal levere tjenester uavhengig av den tradisjonelle skillelinjen mellom 1. og 2. linje tjenestene og vil møte innbyggerne der de bor eller oppholder seg. Teamet vil gi tjenester uavhengig av diagnose og med fokus på overgangen fra barn til voksen.

FACT - teamet vil være tverrfaglig sammensatt etter kravene i FACT modellen, og vil bestå av psykiater, psykologspesialist, erfaringsmedarbeider, vernepleier, sykepleier, sosionom, miljøterapeuter, ergoterapaut, jobbspesialist og administrasjonskonsulent.
Teamet vil bli lokalisert på Leuthenhaven i Trondheim. Arbeidet i FACT-Teamet er på dagtid med fleksitidsordning. Leder for teamet er ansatt i
Trondheim kommune, og nestleder for teamet vil være ansatt i spesialisthelsetjenesten. Teamet vi ha en nær tilknytning til fagmiljøet i DPSéne.

FACT -Team allmenn søker etter psykologspesialist/psykolog i psykiatri i 100 % vikariat fra 01.12.23 eller etter nærmere avtale.  Ettårs vikariat med mulighet til forlengelse i annen stilling ved DPS.Arbeidsoppgaver

 • Jobbe ambulant oppsøkende i tverrfaglig team
 • Terapeutisk pasientarbeid tilpasset situasjon og pasientgruppen
 • Spesialistene har det overordnede behandlingsansvaret for teamets pasienter
 • Spesialistoppgaver inkludert TPH
 • Bidra med faglig oppdatert kunnskap for utvikling og veiledning i teamet 

Kvalifikasjoner

 • Psykologspesialist eller nesten ferdig spesialist. 
 • Erfaring med ulike metoder og behandlingstilbud til pasientgruppen
 • Gjerne erfaring fra rusbehandling
 • Sertifikat kl. B

Personlige egenskaper

 • Det legges stor vekt på personlige kvalifikasjoner som
 • Utpregede gode samarbeidsevner og interesse for tverrfaglig samarbeid
 • Trives med en arbeidshverdag som kan være uforutsigbar og krever fleksibilitet og prioritering
 • Trygg og selvstendig i møte med stadig ulike henvendelser og problemstillinger
 • Interesse og engasjement for pasientgruppen og fagfeltet
 • Gode muntlige og skriftlige ferdigheter
 • God evne til målrettet og strukturert arbeid vektlegges også

Vi tilbyr

 • Trivelig arbeidsmiljø og gode kolleger i tverrfaglig team
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • En arbeidsplass med høyt faglig nivå
 • Lønn etter gjeldende overenskomst.
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP med gunstige lånevilkår og banktjenester.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA).

Kontaktinformasjon

Odd Gunnar Ellingsen, avdelingssjef, +47 91111993

Anne Cathrine Svenning, avdelingssjef, +47 92023078

Monika Eliassen, avdelingsleder Fact team, +47 952 63 911

Anita Klingenberg, personalrådgiver, +47 92281700

Arbeidssted

Erling Skakkes gate

 Trondheim

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Klinikk Psykisk helsevernReferansenr.: 4734831681

Stillingsprosent: 100%

Vikariat

Søknadsfrist: 06.12.2023


Sektor
Offentlig
Stillingsfunksjon
Helsepersonell / Psykolog, Helsepersonell
FINN-kode
329551054
Sist endret
21. nov. 2023 09:35