Seksjonsleder for Leger i spesialisering (2 og 3)

Arbeidsgiver
Indremedisinsk avdeling - LIS, Sykehuset i Vestfold HF
Stillingstittel
Seksjonsleder for leger i spesialisering 2-3
Frist
05.12.2023
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Hvem ser vi etter? 

Vi søker en Overlege/legespesialist eller en lege som har kort tid igjen til godkjent spesialist. 
Vi ser etter deg som kan være en synlig og utviklingsorientert leder som skaper entusiasme og motivasjon blant dine medarbeidere. Du er lyttende og involverende og motiveres av å utvikle og forbedre seksjonen og i tillegg er du er en sterk relasjonsbygger.
Du vil forholde deg til alle faggrupper/seksjoner i medisinsk klinikk og være nærmeste leder for ca 30 Leger i Spesialisering (LIS).

Om dine arbeidsoppgaver

Du vil samarbeide med ledere og lederstøtter som gjør at du har mye støtte til å løse arbeidsoppgavene som stillingen rommer. Du har personal- og budsjettansvar for alle LIS 2 og 3. 

  Du vil derfor samarbeide med seksjonsoverleger med fagansvar i de forskjellige fagområdene og ledere i de forskjellige fagområdene. Du vil hente støtte hos lederstøtte som også sitter med daglig vaktbok i GAT og du vil ha støtte i avd. sjef Indremedisin A og Akuttsenter.

  Det blir ditt ansvar å lage systemer som sikrer rekruttering, oppgaveløsning, utdanning og riktig bemanning til enhver tid i samarbeid med din nærmeste leder, avd. sjef Indremedisin A. Det er åpning for å diskutere ulike kombinasjoner med klinisk stilling ved tilsettelse. Stillingsprosenten er satt til 50% men andre løsninger kan diskuteres.

  Hvorfor jobbe ved Sykehuset i Vestfold HF?

  Sykehuset i Vestfold er en utviklingsorientert virksomhet, og du vil bli veldig viktig for utviklingen i medisinsk klinikk. Som seksjonsleder for LIS har du ansvaret for utdannelsen av våre fremtidige spesialister, slik at vi blir best mulig rustet til å løse vårt samfunnsoppdrag også i fremtiden.

   

  I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.  Arbeidsoppgaver

  • Seksjonsleder vil inngå i avdelingens ledergruppe og ha avdelingssjef som sin nærmeste
   overordnede
  • Samarbeide med øvrige seksjoner og avdelinger i klinikken for å gi best mulig utdannelse til våre LIS 2 og 3
  • Samarbeide med øvrige seksjoner og avdelinger i klinikken for å dekke de arbeidsoppgavene LIS skal dekke (sengepost, poliklinikk, Akuttsenter)
  • Utvikle LIS utdannelsen i samarbeid med bl.a. utdanningsansvarlig overlege
  • Tilstrebe >3 måneders planleggingshorisont i GAT arbeidsplaner og vaktoppsett
  • Foreta omdisponeringer ved fravær
  • Sikre god struktur og gode systemer rundt LIS, bl.a. i utførelsen av oppgaver og tilbakemeldinger på utført arbeid
  • Sikre god oppfølging av kvalitetsarbeid og avvikshåndtering

  Kvalifikasjoner

  • Autorisasjon som lege
  • Erfaring eller utdanning som leder er ønskelig
  • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig. Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge
  • Overlege/legespesialist eller en lege som har kort tid igjen til godkjent spesialist
  • Kunnskap om GAT og Kompetanseportalen er en fordel
  • Kunnskap om lover og retningslinjer som styrer legers arbeid i spesialisthelsetjenesten og lov om spesialistutdanning for leger er en fordel

  Personlige egenskaper

  • Engasjement for utdanning av yngre leger
  • Evne til selvstendig arbeid
  • Motivert for å utvikle
  • Personlig egnethet vektlegges

  Vi tilbyr

  • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
  • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
  • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
  • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement
  • Vi gir veiledning i GAT og Kompetanseportalen og i lover og retningslinjer som styrer legers arbeid i spesialisthelsetjenesten og lov om spesialistutdanning
  • Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no

  Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

  Kontaktinformasjon

  Maria Vandbakk-Ruther, Avdelingssjef, +47 942 78 867, maria.vandbakk-ruther@siv.no

  Arbeidssted

  Halfdan Wilhelmsens alle 17

  3103 Tønsberg

  Nøkkelinformasjon:

  Arbeidsgiver: Sykehuset i Vestfold HF  Referansenr.: 4733547960

  Stillingsprosent: 50%

  Fast

  Søknadsfrist: 05.12.2023


  Sektor
  Offentlig
  Sted
  Halfdan Wilhelmsens alle 17, 3103 Tønsberg
  Stillingsfunksjon
  Helsepersonell, Ledelse, Lege
  FINN-kode
  329551047
  Sist endret
  21. nov. 2023 09:35