Inaktiv

Koordinerende forskningssykepleier

Arbeidsgiver
Gastromedisinsk avdeling
Stillingstittel
Koordinerende forskningssykepleier
Frist
04.12.2023

Beskrivelse

Vi søker en koordinerende forskningssykepleier til vår forsknings enhet på Gastromedisinsk avdeling.

Gastromedisinsk avdeling består av sengepost med 14 senger, egen dagenhet, endoskopisenter, IBD-poliklinikk, leverpoliklinikk og generell gastropoliklinikk. Vi dekker alle områder innen gastroenterologi. Avdelingen driver stor forskningsaktivitet, både klinisk utprøving av nye legemidler og forsker-initierte prosjekter innenfor translasjonsforskning i samarbeid med Institutt for klinisk molekylærbiologi (EpiGen), samt nasjonale og internasjonale forskningsgrupper.

Som koordinerende forskningssykepleier vil du aktivt bidra inn i et godt etablert forskningsmiljø, og bidra tungt inn i å utvikler dette videre.  Arbeidsoppgaver

Hovedoppgaver består av å koordinere forskningsaktiviteten i avdelingen i samarbeid med seksjonsleder for forskning med overordnede oppgaver som:

   
 • Oversikt over og planlegging av budsjett, aktiviteter, logistikk og avtaler i alle studier i avdeling for gastromedisin
 • Bistå prosjektledere (PI) under alle faser av forskningsprosjekter
 • Koordinering av studiesykepleier samt annet studiepersonell
 • Kommunikasjon med Invento samt avdeling for forskning og innovasjon Ahus (Personvernombudet mm.)
 • Utarbeidelse av rutiner, prosedyrer og maler
 • Interne og eksterne avtaler og -godkjenninger/tilrådninger
 • Tilrettelegging for god kommunikasjon mellom sponsor/monitor og studiesykepleier
 • Oversikt over gjeldende lover og regler samt interne rutiner for forskning ved Ahus.

 

I tillegg følger mer spesifikke oppgaver i de ulike fasene av forskningsprosjektet:

 • Planlegging: Budsjettering, kontakt med mulige interne samarbeidspartnere, intern forankring,
  kartlegging av ressursbehov, planleggingsmøter.
 • Oppstart: Etablere logistikk, kartlegging og/eller innkjøp av utstyr, opprettelse av studiedokumentasjon
  (TMF/ISF, SOP, etc.), planlegging og gjennomføring av oppstartmøter, registrering av studien i
  ClinicalTrials.gov og HelseNorge.no/Ahus.no.
 • Gjennomføring: Oppdatere relevant studiedokumentasjon, rapporteringer til finansieringskilde og
  myndigheter etc., kontinuerlig kommunikasjon med studiepersonell og monitor, og evtl. utsendelse av
  nyhetsbrev.
 • Avslutning: Innhente dokumentasjon , arkivering, bistå prosjektleder ved avslutning mtp. rapporter, sluttmeldinger

Kvalifikasjoner

 • Erfaring som forskningsykepleier eller tilsvarende.
 • Lederrelatert erfaring er ønskelig.
 • Minimum 2 års erfaring som sykepleier.

Personlige egenskaper

 • Selvstendig
 • Høy arbeidskapasitet
 • Løsnings-orientert.
 • Faglig interesse
 • Godt humør

Vi tilbyr

 • Ansatte med høy kompetanse.
 • Spennende stilling til deg som er interessert iå utvikle en forskningsenhet innfor et spennede fagfelt.
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass.
 • Sentral beliggenhet med kort reisevei fra Oslo.

Kontaktinformasjon

Frode Harald Eidset, Avdelingsleder, 41210004

Arbeidssted

Sykehusveien 25

1474 Nordbyhagen

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Akershus universitetssykehus HFReferansenr.: 4718454167

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 04.12.2023


Sted
Sykehusveien 25, 1474 Lørenskog
Stillingsfunksjon
Helsepersonell, Sykepleier
FINN-kode
329549214
Sist endret
21. nov. 2023 09:21