Fagkoordinator

Arbeidsgiver
Saltdal kommune
Stillingstittel
Fagkoordinator
Frist
03.12.2023
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Ønsker du en jobb som gir deg utfordringer, spenning og glede?

Fast 100% stilling som fagkoordinator ved Fløyveien 16

Tjenesteområdet Vensmoen 2 innbefatter tre bomiljø: Fløyveien 14 , 16 og 20 der hjemmeboende eldre og psykisk utviklingshemmede har egne leiligheter med heldøgns omsorg. Fløyveien 20 er Saltdal kommunes korttids- og rehabiliteringsavdeling. Hver bolig har en fagkoordinator. Felles for boligene er et godt og stabilt arbeidsmiljø med høy faglig og etisk standard, der de kommunale verdiene «imøtekommende, løsningsfokusert og ansvarlig» preger relasjonen mellom menneskene. Hos oss møter du gode kollegaer som brenner for faget sitt og «drar lasset» sammen! 

Tjenesteområdene Vensmoen 1 og Vensmoen 2 er i en spennende fase med planlagt bygging av nye omsorgsboliger på Vensmoen. Som fagkoordinator vil du ha en unik rolle som pådriver, motivator og viktig støttespiller i prosjektets fremdrift.

Fagkoordinator skal styrke fokus på kvalitet og fag, samt å gi faglig støtte til ansatte. Fagkoordinator skal ha et tett samarbeid med tjenesteleder og kunne være stedfortreder ved fravær.

I Vensmoen 2 får du varierte og meningsfulle oppgaver, knyttet til pasienter og brukere som trenger din omsorg, hjelp og støtte.

Stillingen innebærer turnusarbeid, med dag, kveld- og helgevakter.Arbeidsoppgaver

 • Daglig ansvar for forsvarlige tjenester, koordinere arbeidsdagen og bidra til konstruktiv dialog og samarbeid.
 • Ansvar for at brukernes tjenester iverksettes og utføres i henhold til gitte vedtak, prosedyrer og rutiner.
 • Bidra til å implementere nye prosedyrer og faglige retningslinjer
 • Prosjektmedarbeider
 • Medvirke til at ansatte får nødvendig opplæring og kompetanseheving.
 • Bistå tjenesteleder med vikaradministrasjon
 • Medansvar for at faglig virksomhet skjer i henhold til lover, forskrifter og reglement
 • Ansvar for å holde seg faglig oppdatert innen sitt ansvarsområde
 • Pådriver for fagutvikling, opplæringstiltak og fagveiledning
 • Ansvarlig for å ha oversikt over tjenestens kompetanse og hvilken kompetanse tjenesten har behov for
 • Ansvarlig for at ansatte har nødvendig dokumentasjonskompetanse og påse at dokumentasjon er i tråd med lovverk. Herunder også tiltaksplaner
 • Ansvarlig for fordeling og veiledning av primær- og sekundærkontakt oppgaver

Kvalifikasjoner

 • 3 årig helse- og sosialfaglig høyskole/universitetsutdanning
 • Minimum to års klinisk erfaring
 • Erfaring fra kommunal helsetjeneste
 • Førerkort kl B

Personlige egenskaper

 • Ha evne til å arbeide målrettet og selvstendig.
 • Evne til å arbeide systematisk og være tålmodig.
 • Faglig og menneskelig engasjement.
 • Pålitelighet.
 • Være positiv og ha gode samarbeidsevner.
 • Gode og tydelige kommunikasjonsevner.
 • Være reflektert over eget arbeid.
 • Det vil legges stor vekt på personlig egnethet, samarbeidsevner og faglig kunnskap.
 • Du må være en engasjert og pålitelig person som syns det høres spennende ut å arbeide med mennesker med ulike bistandsbehov.
 • IKT kunnskaper

Vi tilbyr

 • Tilsettings-, lønns og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk, herunder 6 md. prøvetid.
 • Kommunen har gunstig pensjonsordning. 

Annen informasjon

 • Alle søknader sendes inn elektronisk. Vitnemål og attester må lastes opp i Webcruiter. 
 • Det må påregnes intervju. Oppgi minst to referanser, som er nyere enn 2 år. Helst fra både leder og ansatt.
 • Dokumentasjon på opplysninger gitt i søknaden, må fremlegges i forbindelse med intervju på forespørsel.
 • Vi oppfordrer deg til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.
 • Ved ansettelse kreves det politiattest, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven §3-1, femte ledd.
 • Søkere som ønsker å bli unntatt fra offentliggjøring må oppgi dette i søknaden. Søkere kan likevel bli offentliggjort selv om søkeren har bed om å bli unntatt for offentlighet. Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette. (Offentleglova §25).
 • For alle stillinger gjelder de regler som går frem av lover, reglement og gjeldende tariffavtale.

Kontaktinformasjon

Nina Beck, Tjenesteleder, 918 75 983 , nina.beck@saltdal.kommune.no

Arbeidssted

Fløyvegen 16

8255 Røkland

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Saltdal kommuneReferansenr.: 4724795761

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 03.12.2023


Sektor
Offentlig
Sted
Fløyvegen 16, 8255 Røkland
Stillingsfunksjon
Helsepersonell, Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut, Annet
FINN-kode
329549208
Sist endret
21. nov. 2023 09:21