100% stilling som barne- og ungdomsarbeidar eller assistent ved Jondal barnehage

Arbeidsgiver
Ullensvang kommune Jondal barnehage
Frist
05.12.2023
Ansettelsesform
Vikariat

Beskrivelse

Det er ledige ei 80% stilling som barne- og ungdomsarbeider eller assistent i Jondal barnehage frå 01.01.24 - 31.12.24 

Jondal barnehage er ein 4 avdelings barnehage med 52 barn, som ligg sentralt i Jondal sentrum ved sida av barneskule, bibliotek, idrettshall og symjehall, og har mange flotte turområde i nærleiken.

Barnehagen jobbar med å skape eit inkluderande barnehagemiljø. Me ynskjer å laga gode kvardagar for små og store i barnehagen gjennom relasjonsbygging i dei daglege aktivitetane og skapa gode rom for leik og vennskap.

 

Hovudarbeidsoppgåver

 • barna sin trivsel og utvikling i det daglige arbeidet med barna.

 • å delta aktivt i å planleggja, gjennomføra, og vurdera det pedagogiske og praktiske arbeidet på avdelinga

 • å medverka til eit godt arbeidsmiljø

 • å visa respekt og omsorg for barna og familiane deira.

 • at barn med spesielle behov vert integrerte i barnehagen, og har nytte av barnehagetilbodet

 • kan bli pålagt rettleiing av lærlingar

 

Kvalifikasjonar

 • Utdanning: barne- og ungdomsarbeider, fagarbeidar, andre søkarar kan og bli vurdert om dei har relevant erfaring, og viser interesse for arbeidet.

 • Erfaring er ynskjeleg

 • Evne til å jobba målretta, sjølvstendig og systematisk

 • Digitale kunnskaper

 • Personlege eigenskapar- og interesse for faget vektlegges sterkt

 • Norskkunnskapar tilsvarande nivå A2 i skriftleg framstilling og nivå B1 i leseforståing, lytteforståing og munnleg kommunikasjon

 • Krav om politiattest ikkje eldre enn 3 mnd

 • Godkjent tuberkulinstatus

 

Personlege eigenskaper:

 • Evne til å sjå og skapa god relasjon til alle barna

 • Sjå barn, føresette og kollegaer som betydningsfulle og viktige for fellesskapet

 • Evne til refleksjon, gjera vurdering og setje inn tiltak til det beste for barna

 • Evne til å arbeida sjølvstendig

 • Evne til å samarbeida

 • God kommunikasjon, få og gi tilbakemelding

 • Evne til å arbeida målretta og strukturert

 • Løysningsorientert

 • Fleksibel og kreativ

 • Robust

 • Godt humør og positiv innstilling

 

Me tilbyr:

 • Varierte arbeidsoppgåver i eit travelt, men kjekt arbeidsmiljø

 • Løn etter hovudtariffavtalen

 • Løn etter avtale (avhengig av stilling)

 • Rekrutteringsavtalar

 • Gode moglegheiter for kompetanseheving med støtte frå kommunen

 • Ullensvang kommune har inkluderande arbeidsliv (IA), fleksibel arbeidstid og gode permisjons- og pensjonsvilkår.


Link til søknadsskjema: Søk her
Sektor
Offentlig
Sted
Opheimsgata 31, 5750 Odda
Stillingsfunksjon
Undervisning og pedagogikk, Barnehage / Barnehageassistent, Annet
FINN-kode
329549194
Sist endret
21. nov. 2023 09:35