Inaktiv

2 helsefagarbeiderstillinger på natt i 65,73 %

Arbeidsgiver
Haraldsvang sykehjem
Stillingstittel
Helsefagarbeider, 2 faste stillinger på natt, 65,73%
Frist
06.12.2023
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Haugesund kommune trenger deg for å jobbe på natt ved Haraldsvang sykehjem. Haraldsvang sykehjem har to avdelinger med
langtidsplasser: én for somatiske
og én for pasienter med demens/kognitiv svikt. Til sammen er det 56 plasser. Nattevaktene jobber i team på 5 ansatte, fordelt på tre etasjer.

Ansvaret for pasientene fordeles etter prinsippet om primærsykepleie. Fokuset vårt er foruten daglig pleie og omsorg, særlig vekt på omsorg ved livets slutt.

Institusjonen deltar i et bransjeprogram for sykehjem. Det har fokus på trepartssamarbeidet og et mer inkluderende arbeidsliv. Bransjeprogrammet skal bidra til høy sysselsetting og mobilisering av arbeidskraft ved å fokusere på et godt arbeidsmiljø, reduksjon av sykefravær og frafall fra arbeidslivet.

Vi har byens flotteste sansehage med belyste gangstier, sittegrupper, lysthus og hønsehus. Vi er sertifisert som livsgledehjem. Vi har etablert samarbeid med barnehage og skole, og mange frivillige. Vi har fokus på å øke livskvaliteten til pasientene ved å legge til rette for deltakelse, aktivisering og gode øyeblikk. 

Holdningsfremmende arbeid og sykepleiefaglighet er sentrale verdiområder. Haugesund kommune har etablert et tett samarbeid med både Høgskulen på Vestlandet og Haugesund sjukehus/Helse Fonna. Avdelingene har ansvar for å følge opp sykepleierstudenter/elever/lærlinger og andre som er utplassert hos oss.Arbeidsoppgaver

 • Hovedoppgaven er pleie og omsorg til dagliglivets aktivitet.
 • Du vil ha jevnlig kontakt med pårørende, i tillegg til tett samarbeid med kollegaer.
 • Du har evne til å prioritere og å håndtere hektiske perioder og akutte situasjoner. Videre har du ferdigheter i å vurdere behov for sykepleie og formidle dette muntlig og skriftlig i et tverrfaglig miljø.
 • For oss er det viktig at tilgjengelige ressurser administreres optimalt i den direkte kontakten med pasientene.Videre har du i samarbeid med tverrfaglige yrkesgrupper ansvar for pleie og behandling av den enkelte pasient.
 • Du bidrar til kvalitetsutvikling, helse, miljø og sikkerhetsarbeid.
 • Hos oss bidrar alle til at virksomheten drives i samsvar med enheten sine mål og vedtatte budsjettrammer.

Kvalifikasjoner

 • Autorisert helsefagarbeider
 • Gode datakunnskaper
 • Norsk er arbeidsspråk i Haugesund
  kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide
  med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig.
 • Det er krav om tilfredsstillende politiattest for tilsetting i stillingen. 

Personlige egenskaper

 • Erfaring med eldreomsorg vil være en fordel
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Evne til samarbeid og veiledning
 • Er målrettet, systematisk og tåler høyt arbeidspress
 • Er selvstendig og endringsvillig, og er en positiv kollega i arbeidsmiljøet
 • Har høyt fokus på pasientene og kvalitet i tjenesten

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø og gode kollegaer.
 • Interessante faglige utfordringer og muligheter for faglig og personlig utvikling

Kontaktinformasjon

Tone Davidsen Gustavsen, avdelingsleder, somatisk avdeling, 52 74 43 42, tone.davidsen.gustavsen@haugesund.kommune.no

Arbeidssted

Framvegen 6

5519 Haugesund

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Haraldsvang sykehjemReferansenr.: 4733532197

Stillingsprosent: 65,73%

Fast

Søknadsfrist: 04.12.2023


Sektor
Offentlig
Antall stillinger
2
Sted
Framvegen 6, 5519 Haugesund
Stillingsfunksjon
Helsepersonell, Helsepersonell / Helsefagarbeider/hjelpepleier, Sykepleier
FINN-kode
329547318
Sist endret
21. nov. 2023 09:05