Helsefagarbeider, 100% fast

Arbeidsgiver
Vardafjell sykehjem
Stillingstittel
Helsefagarbeiderstillinger, 100%
Frist
06.12.2023
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Haugesund kommune trenger deg for å jobbe på Vardafjell sykehjem, som har 34 plasser for pasienter med demens/kognitiv svikt. 

Vi har ledig fast stilling som helsefagarbeider i 100% stilling. Turnus dag/kveld, og langvakter hver 3. helg, hvis ønskelig kan langvakt i ukene diskuteres.

Holdningsfremmende arbeid og sykepleiefag fokus er sentrale verdiområder i vårt arbeid. Haugesund kommune har etablert et tett samarbeid med både Høgskulen på Vestlandet og Haugesund sjukehus/Helse Fonna. Vardafjell sykehjem har ansvar for å følge opp sykepleierstudenter/elever/lærlinger og andre som er utplassert hos oss.

Vi jobber også med bransjeprogram for sykehjem, med fokus på godt arbeidsmiljø, og forebygging  av sykefravær. 

Vi er er sertifisert som livsgledehjem. Det innebærer at helsefagarbeiderne har et stort ansvar i dette arbeidet. De skal bli kjent med pasientene, iverksette individuelle aktiviteter, og delta i gruppeaktiviteter. Helsefagarbeideren skal følge opp pasienter med dokumentasjon, planlegging og evaluere aktivitetene for å skape livsglede for pasientene. 

Kommunen jobber mot en heltidskultur, så de fleste ansatte på sykehjemmet går i store stillinger. 

Vardafjell har et prosjektet som heter "Økt grunnbemanning og sykepleierteam". Dette medfører behov for flere ansatte for å øke grunnbemanningen. Prosjektet fokuserer på oppgaver og rolleklarhet, som skal bedre kvaliteten på arbeidet, kommunikasjonen og trivselen på arbeidsplassen. Arbeidsoppgaver

 • Hovedoppgaven er pleie, stell og hjelp til dagliglivets aktiviteter.
 • Lage tiltaksplaner, følge opp og evaluere tiltakene.
 • Du vil ha jevnlig kontakt med pårørende, i tillegg til tett samarbeid med kollegaer.
 • Du har evne til å prioritere og å håndtere hektiske perioder og akutte situasjoner. Videre har du ferdigheter i å vurdere behov for sykepleie og formidle dette muntlig og skriftlig i et tverrfaglig miljø.
 • For oss er det viktig at tilgjengelige ressurser administreres optimalt i den direkte kontakten med pasientene.
 • Videre har du i samarbeid med tverrfaglige yrkesgrupper, ansvar for pleie, og behandling av den enkelte pasient.
 • Du bidrar til kvalitetsutvikling, helse, miljø og sikkerhetsarbeid.
 • Hos oss bidrar alle til at virksomheten drives i samsvar med enheten sine mål og vedtatte budsjettrammer.

Kvalifikasjoner

 • Helsefagarbeider med norsk autorisasjon.
 • Norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre, og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig.
 • Det er krav om tilfredsstillende politiattest for tilsetting i stillingen. 

Personlige egenskaper

 • Erfaring med eldreomsorg vil være en fordel
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Evne til samarbeid og veiledning
 • Er målrettet, systematisk og tåler høyt arbeidspress
 • Er selvstendig og endringsvillig, og er en positiv kollega i arbeidsmiljøet
 • Har høyt fokus på pasientene og kvalitet i tjenesten

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø og gode kollegaer
 • Interessante faglige utfordringer og muligheter for faglig og personlig utvikling

Kontaktinformasjon

Hildegunn Berge, avdelingsleder, 417 04 831, hildegunn.berge@haugesund.kommune.no

Arbeidssted

Fjellvegen 19

5532 Haugesund

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Haraldsvang sykehjem, Vardafjell sykehjemReferansenr.: 4728803787

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 06.12.2023


Sektor
Offentlig
Sted
Fjellvegen 19, 5532 Haugesund
Stillingsfunksjon
Sykepleier, Helsepersonell, Helsepersonell / Helsefagarbeider/hjelpepleier
FINN-kode
329547300
Sist endret
21. nov. 2023 09:05