Inaktiv

Boligsosial veileder

Arbeidsgiver
NAV, Kongsvinger kommune 
Stillingstittel
Boligsosial veileder
Frist
09.12.2023
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

NAV Kongsvinger er både en sentral enhet i Kongsvinger kommune og en del av Norges arbeids- og velferdsforvaltning (NAV). I NAV Kongsvinger er vi 80 myndige medarbeidere som bidrar til målene om
å fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet for innbyggerne i
Kongsvinger kommune.
For å nå målene, styrkes nå fagområdet boligsosial med 2 stillinger. Målet er gode kartlegginger av den enkelte, og der det er
familie skal den enkeltes stemme høres, og tas med inn i vurderingene.  

I Bolig- og økonomi teamet jobber vi for å forebygge boligsosiale utfordringer og bostedsløshet, og vi bidrar til at vanskeligstilte på boligmarkedet får bistand til å skaffe seg eller beholde egnet bolig. Vi jobber for at innbyggerne skal bli selvhjulpne, og på sikt gjerne eie sin egen bolig. For å få til dette har vi samlet mange boligsosiale virkemidler hos oss, som sammen eller hver for seg bidrar til en forbedret og stabil bosituasjon.

Teamet består av medarbeidere med stor kompetanse. Vi er kreative og tør å ta handlingsrommet vårt i bruk. Vi tror på samarbeid og benytter hverandres kunnskap og kompetanse på tvers av fag, team og avdelinger. Et viktig prinsipp for oss er brukermedvirkning, som betyr at vi er i tett dialog med innbyggerne.
Oppgavene krever at du har evner til å arbeide selvstendig og i team, og at du baserer aktivitetene dine på innbyggers behov. Du vil jobbe i en hybrid arbeidshverdag, delta på eksterne aktiviteter og møte innbyggerne der det passer best. Dagene er varierte og fulle av faglige, spennende utfordringer som deles med humørfylte, støttende og meget kompetente kolleger som er stolte av jobben sin.Arbeidsoppgaver

 • Du bruker din samlede kompetanse og erfaring til å finne så gunstige løsninger som mulig til det beste for innbyggere og involverte parter
 • Veilede og gi råd til innbyggere og kolleger innenfor det boligsosiale fagområdet
 • Veilede innbyggere mot det private leiemarkedet og mot selveid bolig
 • Saksbehandle søknader om kommunal bolig
 • Tildele kommunale utleieboliger
 • Følge opp beboere i kommunal bolig
 • Økonomisk råd og veiledning
 • Mulighet for saksbehandling av Husbankens personrettede virkemidler
 • Arbeidsoppgavene vil alltid bli justert i takt med utvikling og behov
   

Kvalifikasjoner

 • Minimum 3-årig sosialfaglig, samfunnsvitenskapelig, juridisk, eller tilsvarende høyskole/universitetsutdanning, gjerne med videreutdanning innen det boligsosiale feltet
 • Erfaring fra boligsosialt arbeid er en fordel og vil vektlegges
 • God kunnskap om offentlig forvaltning
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode digitale ferdigheter
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Nysgjerrig, engasjert og brenner for faget ditt
 • Nøyaktig og strukturert
 • Gode sosiale ferdigheter og gode kommunikasjonsevner
 • Pådriver for godt samarbeid og samhandling på tvers av ansvarsområder
 • Positiv, tilpasningsdyktig og løsningsorientert med en helhetlig tilnærming
 • Trives med brukernært arbeid i kombinasjon med administrativt arbeid

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver i en endringsvillig organisasjon i utvikling
 • Et inkluderende og positivt arbeidsmiljø hvor hver arbeidstaker har store faglige utfordringer
 • Ledere som er opptatt av myndiggjorte medarbeidere
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Trivelige arbeidslokaler sentralt i Kongsvinger
 • Fleksitid
 • Lønn etter kommunens lønns- og stillingsregulativ


Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke.

Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.

Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no.

Kontaktinformasjon

Sveinung Sulutvedt, Fagkoordinator, 474 78 303

Jørn-Andrè Stenseth, Enhetsleder, 476 49 066

Arbeidssted

Rådhusgata 14

2212 Kongsvinger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Kongsvinger kommuneReferansenr.: 4734007359

Stillingsprosent: 100%

Fast

Startdato: 02.01.2024

Søknadsfrist: 09.12.2023


Sektor
Offentlig
Antall stillinger
2
Sted
Rådhusgata 14, 2212 Kongsvinger
Stillingsfunksjon
Rådgivning, Omsorg og sosialt arbeid, Konsulent
FINN-kode
329545686
Sist endret
21. nov. 2023 08:50