Inaktiv

Overlege i barnesykdommer (nyfødtmedisin)

Arbeidsgiver
Barne- og ungdomsavdelingen (BUA), Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Stillingstittel
Overlege i barnesykdommer (nyfødtmedisin)
Frist
28.11.2023
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Det er ledig stilling som overlege i nyfødtmedisin ved Barne- og ungdomsavdelingen (BUA), UNN.

Nyfødt intensivseksjonen har regionalt ansvar i Helse Nord for alle premature født før 26 ukers gestasjonsalder og dekker alle nyfødtintensiv problemstillinger på nivå 3 i Norge, utenom nyfødtkirurgi og barnehjertekirurgi. Seksjonen har et godt og engasjert arbeidsmiljø. Tverrfaglig samarbeid, familiesentrert nyfødtmedisin, forskning og undervisning er prioriterte områder av virksomheten.

Den som ansettes skal inngå i avdelingens nyfødtmedisinske tertiærvaktsjikt, for tiden i form av 5-delt hjemmevakt. Vaktarbeidet inkluderer deltagelse i kuvøseteamet med ansvar for å hente syke nyfødte fra den nordligste delen av Nord-Norge samt transport av barn med kirurgiske problemstillinger til avdelinger sør i Norge. Nesten alle transporter foregår med fly eller helikopter. Søkeren må være spesialist i barnesykdommer og ha erfaring fra nyfødtmedisinsk arbeid inkludert beherske vanlige nyfødtmedisinske teknikker. Det er en fordel med kunnskap eller interesse for ekkokardiografi. Vi vil også kunne legge til rette for forskning og fagutvikling.

Barne- og ungdomsavdelingen (BUA) er en del av Barne- og ungdomsklinikken (BUK) som i tillegg til BUA består av 3 andre avdelinger: Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Habilitering for barn og unge og Medisinsk genetisk avdeling. BUA er organisert som et barne- og ungdomssenter med behandling av alle typer somatiske lidelser hos barn og ungdom 0 - 17 år. BUA består av de tre seksjonene Nyfødt intensiv, Barne- og ungdomsseksjonen, samt Barne- og ungdomspoliklinikken. Vi har regionfunksjon innen nyfødtmedisin og barneonkologi og ambulant virksomhet i Narvik og Harstad. Avdelingen har som mål å tilby pasienter og brukere tjenester innen fagområdet på et høyt internasjonalt nivå. Vi har et aktivt forskningsmiljø og de fleste av overlegene har PhD. Det gjennomføres regelmessige tverrfaglige simulerings- og ferdighetstreninger som alle forventes å delta i.Arbeidsoppgaver

 • generell klinisk virksomhet på Nyfødtintensiv
 • poliklinikk
 • undervisningsoppgaver etter nærmere avtale
 • deltakelse i nyfødtvaktsystemet samt prehospital transport av premature/nyfødte (kuvøseteam)

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i barnesykdommer
 • Bakvaktskompetanse innen nyfødtmedisin og eventuelt innen generell pediatri
 • Erfaring fra kuvøsetransport er et ønske men ikke et krav (opplæring vil bli gitt) 
 • Undervisningserfaring 
 • Deltakelse i endrings- og forbedringsarbeid 
 • Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper

 • fleksibilitet
 • samarbeidsevne
 • interesse for team-arbeid
 • stor arbeidskapasitet 

Vi tilbyr

 • spennende fagmiljø med høy faglig kompetanse, stor forsknings- og undervisningsvirksomhet
 • godt samarbeidsklima 

Kontaktinformasjon

Nils Thomas Songstad, Avdelingsoverlege, 95110220, nils.thomas.songstad@unn.no

Claus Andreas Klingenberg, Seksjonsoverlege Nyfødt Intensiv, 91563167, claus.klingenberg@unn.no

Arbeidssted

Hansine Hansens veg 67

9019 Tromsø

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.: 4720015598

Stillingsprosent: 100%

Fast

Startdato: 01.01.2024

Søknadsfrist: 28.11.2023


Sektor
Offentlig
Sted
Hansine Hansens veg 67, 9019 Tromsø
Stillingsfunksjon
Lege, Ledelse, Helsepersonell
FINN-kode
329545584
Sist endret
21. nov. 2023 08:50