Psykologspesialist

Arbeidsgiver
Barne- og ungdomsklinikken, Barneavdeling for nevrofag, Regional kompetansetj...
Stillingstittel
Psykologspesialist
Frist
14.01.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Regional kompetansetjeneste er organisert inn under Barneavdeling for nevrofag i Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo universitetssykehus, Ullevål. 

Vi har ledig fast 100 % stilling fra 1 januar 2024 som psykologspesialist ved Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Helse Sør- Øst. Vi søker etter en engasjert og omgjengelig person med lang erfaring fra og interesse for fagområdet nevroutviklingsforstyrrelser og nevromangfold hos barn, unge og voksne.

Kompetansetjenesten har ansvar for oppgaver og prosjekter innenfor diagnosegruppene autismespekterforstyrrelser, ADHD og Tourettes syndrom.
Hovedoppgaven som psykologspesialist i kompetansetjenesten er å bidra med kunnskap og kompetanse om personer med autismespekterforstyrrelser, ADHD,
Tourettes syndrom til klinikere i spesialisthelsetjenesten i Helseregion Sør-Øst, samt opp mot universiteter og høgskoler i regionen. Du må like å forelese og undervise både fysisk rundt i Helse Sør-Øst, men også på digitale plattformer.

Vårt mandat innebefatter også å svare opp henvendelser om konsultasjon og bistand fra fagpersonell primært fra spesialisthelsetjenesten i HSØ, samt gi råd og veiledning om tjenesteapparatet til brukere, personer med autisme/autister og pårørende. Vi har ikke behandlingsansvar eller klinikk.

 • Eksempler på fagområder vi jobber med kan være:
 • Utredningsverktøy for utredning av personer med autismespekterforstyrrelser. Kurs og nettverk med andre regioner
 • Mestringskurs i gruppe for personer med autisme/autister
 • Tourettes syndrom; fagnettverk og metoder for behandling
 • Konsultasjonsteam, tverrfaglig team for drøftinger med spesialisthelsetjenesten
 • Utvikling av nettbaserte Kunnskapsbanker om ADHD, Autisme og Tourettes syndrom
 • Svare opp offentlige utredninger, utarbeide høringssvar og retningslinjer på oppdrag fra HSØ, HDIR og HOD
 • Prosjektdeltagelse

Kompetansetjenesten har nært samarbeid med de aktuelle brukerorganisasjonene, andre kompetansetjenester og andre relevante aktører slik som NAV, R-BUP og Universiteter samt høgskoler. Spesielt jobber vi systematisk sammen med de regionale kompetansetjenestene for autisme, ADHD og Tourettes syndrom i de andre helseregionene om ulike prosjekter/oppgaver.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har. Arbeidsoppgaver

Arbeidet vil i hovedsak bestå av kunnskapsformidling og kompetansebygging gjennom faglig
veiledning, undervisning, forelesning, forskning/fagutvikling i samarbeid med kliniske miljøer og publisering av fag. I tillegg etablere og drifte ulike fagnettverk for fagpersoner i spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst. Dette i tett samarbeid med de øvrige ansatte i teamet. Det er 6.5 stillinger i teamet, per i dag en seksjonsleder, to psykologspesialister, en overlege og tre rådgivere.

Kvalifikasjoner

 • Autorisert psykolog
 • Lang og bred erfaring fra spesialisthelsetjenesten og arbeid med pasienter innenfor diagnosene kompetansetjenesten dekker.
 • Vi ønsker oss en person med kunnskap om og interesse for voksengruppen, spesielt Tourettes syndrom og autisme.
 • God evne til tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. God muntlig fremstillingsevne da undervisning er en stor del av våre tjenester.
 • Kunnskap om digitale plattformer for undervisning.
 • Gode samarbeidsevner, men også evne til selvstendig arbeid i prosjekter og oppgaver
 • Grunnleggende positiv holdning til det å samarbeide og samhandle med alle deler av hjelpeapparatet samt brukerorganisasjoner. 

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du:

 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 

  Kontaktinformasjon

  Bodil Sjømæling, Seksjonsleder, 90257258

  Arbeidssted

  Kirkeveien 166

  0450 Oslo

  Nøkkelinformasjon:

  Arbeidsgiver: Oslo universitetssykehus HF  Referansenr.: 4726145033

  Stillingsprosent: 100%

  Fast

  Søknadsfrist: 14.01.2024


  Sektor
  Offentlig
  Sted
  Kirkeveien 166, 0450 Oslo
  Stillingsfunksjon
  Helsepersonell / Psykolog, Helsepersonell
  FINN-kode
  329545575
  Sist endret
  21. nov. 2023 08:50