Vikar søkes til frisklivssentralen i Bardu

Arbeidsgiver
Bardu kommune Ergo- og fysioterapi
Stillingstittel
Frisklivsveileder
Frist
03.12.2023
Ansettelsesform
Vikariat

Beskrivelse

 

Om stillingen:

Frisklivssentralen i Bardu kommune har for en periode behov for vikar i 50% stilling - aktuelt med oppstart 02.01.24 eller tidligere om mulig . 

 

Arbeidsoppgaver

   • Gruppetilbud innen fysisk aktivitet
   • Ta hånd om henvisninger, helsesamtaler og individuell veiledning innen fysisk aktivitet, kosthold, tobakk og søvn. 
   • Jobbe med TurBua  Bardu ( uttsyrssentral), utlån av utstyr i samarbeid med frivillighetssentralen 
   • Andre forebyggende og helsefremmende oppgaver kan bli aktuelt

     

   


Kvalifikasjoner:
 

 • Vi søker etter en person  med kompetanse innen kosthold, ernæring og fysisk akitvitet . Feks Bachelor folkehelsearbeid, idrettsvitenskaplig utdanning, eller andre med relevant bakgrunn eller erfaring


Egenskaper:

 • Personlig egnethet vektlegges og vil være avgjørende for ansettels

 • Gode samarbeidsevner og selvstendighet i stillinga vektlegges


Vi tilbyr:

 • tilsetting i henhold til gjeldende reglement og tariffavtaler
 • gunstig pensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring
 • mulighet for trening i arbeidstiden


Generelt

Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatt skal gjenspeile befolkningen forøvrig.  Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. 

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

 

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev og CV, attester
 • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).
 • 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer

Søknad skal sendes elektronisk i vårt rekrutteringssystem Easycruit.

 

Andre opplysninger:

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Har du behov for bistand til søkeprosessen kan du sende henvendelse til: rekruttering@bardu.kommune.no

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette - jf.offentleglova §25. 

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Utvidet søkerliste sendes ut ved forespørsel.


Link til søknadsskjema: Søk her
Sektor
Offentlig
Sted
Fogd Holmboes gt 56, 9360 Bardu
Stillingsfunksjon
Helsepersonell, Annet, Undervisning og pedagogikk
FINN-kode
329543731
Sist endret
22. nov. 2023 10:20