Inaktiv

Ledig stilling - Miljøpedagog ved Veggli skole

Arbeidsgiver
Rollag kommune
Stillingstittel
Pedagog (grunnskole)
Frist
08.12.2023
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Rollag kommune har en skole - Veggli skole. Dette er en 1-10 skole med ca.145 elever. Skolen har en delvis fådelt organisering med samarbeid på tvers av trinn i enkelte fag. Skolens visjon er <>.


Ledig stilling som miljøpedagog ved Veggli skole

Vil du være med å forme framtida ved skolen vår? Vi vil utvide laget vårt med sosialfaglig kompetanse, og søker derfor etter en miljøpedagog i 100 % fast stilling med tiltredelse fra så snart som mulig.


Arbeidsoppgaver
 • Drive forebyggende arbeid for å skape og vedlikeholde et trygt og godt skolemiljø, både i undervisning og i friminuttene
 • Kartlegge, tilrettelegge og utarbeide tiltak rundt klasser og enkeltelever i samarbeid med kontaktlærerne
 • Utarbeide sosiale utviklingsmål og bistå i utarbeidelse og evaluering av IOP og halvårsrapporter
 • Planlegge og gjennomføre aktiviteter for enkeltelever og grupper
 • Daglig oppfølging av elever med rett til spesialundervisning
 • Fast tilstedeværelse og bistand i undervisning
 • Utarbeidelse av ukeplaner og dagsplaner (for enkeltelever og elevgrupper)
 • Tett tverrfaglig samarbeid i team og med skolens ledelse
 • Samarbeid med eksterne instanser som PPT, BUP, skolehelsetjenesten og barnevern

Kvalifikasjoner
 • 3-årig høgskoleutdanning fortrinnsvis vernepleier, sosionom, barnevernspedagog eller annen pedagogisk utdanning. Annen relevant utdanning og praksis kan vurderes.
 • Alternativt kan fagarbeider med erfaring fra arbeid med barn og unge vurderes
 • Erfaring fra skole eller arbeid med barn er ønskelig.
 • Personlig egnethet, evnen til å sette seg inn i elevens utfordringer og muligheten for et godt samspill med eleven, familie og øvrig personale vil være sentralt.
 • Både formell kompetanse og realkompetanse vil bli vurdert i tillegg til personlige egenskaper.

Personlige egenskaper:
 • Du møter elevene med et smil og positive forventninger
 • Du evner å etablere gode relasjoner til elevene våre
 • Du beholder roen i stressende situasjoner
 • Du har gode samarbeidsevner og kommuniserer godt med elever, foresatte, kolleger, ledelse og andre
 • Du har evne og vilje til å reflektere over egen praksis og er utviklingsorientert
 • Du er strukturert, fleksibel og løsningsorientert
 • Du har høy arbeidskapasitet og bidrar aktivt til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr:
 • En spennende og utfordrende jobb i en skole som er i endring og utvikling
 • Mulighet til å påvirke utvikling av skolens pedagogiske arbeid
 • En skole som vektlegger det profesjonsfaglige fellesskapet
 • En jobb som gir mening, mestring, utvikling og profesjonelt handlingsrom
 • Tett samarbeid med skolens ledelse
 • Veiledning til nyutdannede

Det stilles krav om politiattest ved tilsetting. Det er 6 måneders prøvetid med 14 dagers

Gjensidig oppsigelsesfrist.


For stillingen gjelder lønn etter avtale.


Kopi av attester og vitnemål legges fram ved intervju. En ber om at søkerne oppgir minst to referansepersoner. Søknadspapirer blir ikke returnert.


Informasjon om stillingen

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Veggli skole


Enhetsleder og rektor

Ann Kathrin Bjørnsrud Aasen

tlf: 470 79 141

e-post: ann.kathrin.bjornsrud.aasen@rollag.kommune.no


Søknad sendes på elektronisk søknadsskjema.


Søknadsfrist: 08.12.2023
Stillingsfunksjon
Undervisning og pedagogikk, Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut, Omsorg og sosialt arbeid
FINN-kode
329542205
Sist endret
21. nov. 2023 01:06