Barne- og ungdomsarbeider/ assistent Kaiskuru NMS SFO

Arbeidsgiver
Barn-og unge tjenesten, Alta kommune
Stillingstittel
Barne- og ungdomsarbeider/ assistent Kaiskuru NMS SFO
Frist
08.12.2023
Ansettelsesform
Vikariat

Beskrivelse

Vi har ledig fagarbeider-/ assistentstilling ved Kaiskuru Nærmiljøsenter Skole – SFO, vikariat 100 % i perioden 01.01-31.12.24.

Kaiskuru Nærmiljøsenter er en 1-7 skole som har ca. 165 elever og en 5 avdelings barnehage med ca. 75 barn. SFO gir i dag et tilbud til 61 barn. Skolen har et pedagogisk fokus på lesing og læringsmiljø. Vi har i-Pad for alle elever.

Vi ligger på østsiden i Alta i naturskjønne omgivelser. Vi har et godt opparbeidet nærmiljø der vi er plassert like ved Kaiskuru skistadion. Ved senteret er det på vinterstid opparbeidet skøytebane og preparerte skiløyper. Vi har rulleskiløype, ballbinge, dekkpark og en kunstgressbane i umiddelbar nærhet, samt ei grillstue.
Vi tilbyr fantastisk flotte elever, et godt stabilt arbeidsmiljø med et utviklingsorientert personale, og et godt samarbeid mellom hjem, nærmiljø, skole/ SFO og barnehage.

Skolens administrasjon består av rektor, administrasjonsleder, barnehageleder og SFO-leder.

Skolens hjemmeside: www.kaiskuru.narmiljosenter.no

 

Søknadsfrist er 8 desember 2023. Vi aksepterer kun elektroniske søknader i Webcruiter. Vi ber om at det oppgis minst to referanser. Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad. Dokumentasjon av utenlandsk opprinnelse må være attestert og foreligge på norsk/samisk, engelsk eller et skandinavisk språk. Utenlandsk utdanning må være godkjent av NOKUT eller HK-dir. 

Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.
Arbeidsoppgaver

 • Fagarbeider/ assistent inngår i et helhetlig tilbud til elever ved skolen og SFO
 • Fagarbeider/ assistent understøtter skolen og SFO sitt pedagogiske tilbud
 • Fagarbeider/ assistent skal bidra til at tilbudet til eleven blir helhetlig og i tråd med faglige tilrådinger basert på læreplan og individuell opplæringsplan
 • Fagarbeider/ assistent inngår som et ledd i helhetlig opplegg for enkeltelever/grupper av elever der elevbehov er beskrevet særskilt

Kvalifikasjoner

 • Fagbrev som Barne- og ungdomsarbeider
 • Søker som ikke oppfyller kompetansekravet kan også bli vurdert

Personlige egenskaper

Vi ønsker søkere som:

 • Er tydelige voksne
 • Har evner til å se barnas perspektiver
 • Liker å være ute i allslags vær
 • Har vilje til samarbeid
 • Er pliktoppfyllende

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ønsker oss ansatte som er tydelige og varme, motiverende, aktive, lojale, stabile og engasjert i samspill med barn, foreldre og medarbeidere. Du må være opptatt av læring. Fleksibel og løsningsorientert er viktige egenskaper, samt vilje til refleksjon over egen praksis og det å møte nye utfordringer.

Vi tilbyr

 • Ordnede arbeidsforhold med lønn iht tariffavtale og øvrig regelverk
 • God pensjonsordning og personalforsikring


Les mer om pensjonsordningen (KLP)

Alta kommune inngår i den såkalte tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms som blant annet gir lavere skatt på alminnelig inntekt, skattefradrag (Finnmarks-fradraget), fritak for el-avgift på forbruk, nedskriving av studielån med inntil 20% av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til kr. 30 000 per år (kr. 50 000 for lærere), og fra høsten 2023; gratis barnehageplass.

Kontaktinformasjon

Frank Walseth, Rektor, 957 44 314

Arbeidssted

Myrullveien 2

9516 Alta

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Alta kommuneReferansenr.: 4734443448

Stillingsprosent: 100%

Vikariat

Søknadsfrist: 08.12.2023


Sektor
Offentlig
Sted
Myrullveien 2, 9516 Alta
Stillingsfunksjon
Undervisning og pedagogikk, Annet
FINN-kode
329542197
Sist endret
21. nov. 2023 08:20