Barne og ungdomsarbeider

Arbeidsgiver
Klepp kommune, Engelsvoll barnehage
Stillingstittel
Barne og ungdomsarbeider
Frist
19.12.2023
Ansettelsesform
Vikariat

Beskrivelse

Engelsvoll barnehage har ledig vikariat i 100 % stilling som barne og ungdomsarbeidar i perioden 02.01.2024-14.08.2024 

Engelsvoll barnehage er ein 5 – avdelings kommunal barnehage som ligg på Engelsvoll/Klepp stasjon i Klepp kommune. Me er ein Marte Meo sertifisert barnehage som legg stor vekt på det gode møtet mellom borna og omsorgspersonen. Me er opptatt av den gode relasjonen og å skapa eit trygt og godt inkluderande miljø for born, foreldre og ansatte, og har vært med i Udir sitt prosjekt “Trygt og inkluderande barnehagemiljø.”  

Barnehagen ligger så tett på Engelsvoll skule at to avdelingar er i kjellaren til skulen. Dette gjer at me har et tett og godt samarbeid med skulen ifht overgang frå barnehage til skule. Barnehagen ligg og nær Frøylandsvatnet med tilgang til flotte turområde. Det er og kort veg til togstasjonen på Klepp stasjon.  

  

Arbeidsoppgåver

 • tilretteleggja og gjennomføre aktivitetar 
 • samarbeide med føresette, kollegaer og andre instansar 
 • ta aktivt del i aktivitetar med barna, både ute og inne 
 • legge til rette for at barn og foreldre opplever tryggleik, omsorg og trivsel 

Kvalifikasjonar

 • barne- og ungdomsarbeidar med fagbrev eller annan relevant barnehagefagleg vidareutdanning  
 • dersom du har anna morsmål enn norsk, må du dokumentera at du har språknivå tilsvarande B1. (jf. barnehageloven § 18 a) Gjelder ikkje søkere med eit skandinavisk språk som morsmål
 • dei som får tilbod om stilling må framlegga politiattest, jf barnehageloven § 19. Attesten skal ikkje vera eldre enn 3 månader 
 • personleg egnethet vil bli vektlagt

Personlege eigenskapar

 • du er positiv, og vil vera med på å skapa/oppretthalda eit godt arbeidsmiljø 
 • du er engasjert, løysningsorientert, målbevisst og framtidsretta 
 • du er god til å arbeida både sjølvstendig og i team 
 • du ser på barn og føresette med respekt, viser omsorg, glede og er fleksibel 
 • du er raus og villig til å sjå ulike perspektiv 
 • du har fokus på nærvær 

Vi tilbyr

Klepp kommune har diverse velferdsordninger og gode pensjons- og forsikringsordninger. Ansettelse skjer for øvrig på dei vilkår og med dei plikter som fremgår av utlysing, og dei til en hver tid gjeldande lover, reglement og tariffavtaler. Lønn i henhold til lokal lønnspolitikk 

Kontaktinformasjon

Inger Ølberg Lode, Styrar, +47 91563046

Arbeidsstad

Kvednadalen 2

4353 Klepp Stasjon

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar: Klepp kommuneReferansenr.: 4734429404

Stillingsprosent: 100%

Vikar

Startdato: 02.01.2024

Sluttdato: 14.08.2024

Søknadsfrist: 19.12.2023


Sektor
Offentlig
Sted
Kvednadalen 2, 4353 Klepp stasjon
Stillingsfunksjon
Barnehage / Barnehageassistent, Undervisning og pedagogikk, Barnehage / Barnehagelærer
FINN-kode
329542188
Sist endret
05. des. 2023 10:50