Vil du bidra til inkludering i arbeidslivet?

Arbeidsgiver
NAV Drammen
Stillingstittel
Veiledere
Frist
05.12.2023
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Drammen kommune hviler på tre bærebjelker: Et sterkt deltakerdemokrati gjennom aktiv innbyggermedvirkning, tjenester nær innbyggerne og en offensiv stedsutvikling som skaper attraktive lokalsamfunn. Kommunen ligger sentralt til i det nye fylket Viken, og har vel 100 000 innbyggere og rundt 8 000 ansatte. Se også www.drammen.kommune.no

NAV Drammen er et av landets største NAV-kontorer med 240 medarbeidere fordelt på ni avdelinger. Vi har kunnskapsrike medarbeidere og er opptatt av å utvikle en kultur for kunnskapsdeling og åpenhet. Vi jobber kontinuerlig med utvikling av våre tjenester og har stort fokus på tverrfaglig samarbeid for å gi god service og kvalitet i tjenesten til bruker.

Vi følger opp personer som kan ha sammensatte utfordringer knyttet til helse, økonomi og/eller sosiale forhold. Det er viktig at du som veileder våger å ta de nødvendige samtalene og evner å avdekke utfordringer, som står i veien for å nå målet om jobb og selvforsørgelse. Dette krever at du kan tenke helhetlig og raskt kan opprette tillit og gode relasjoner i møtet med bruker. 

Vi har nå ledig to veilederstillinger, hvorav en er fast. Alle stillingene er 100%.

Vi søker deg som er god til samhandling med mennesker, og som sammen med dyktige kolleger og viktige samarbeidspartnere vil bidra til å gi mennesker muligheten til å bli inkludert i arbeidslivet.Arbeidsoppgaver

 • Veileder økonomi: Ansvar for saksbehandling, råd og veiledning av brukere etter relevant lovverk som lov om sosiale tjenester samt andre lover innenfor NAV's virkeområde. Dette skjer etter datofordeling i tett samarbeid med veileder oppfølging og med mål om selvforsørgelse. Samarbeid og samhandling med andre relevante aktører i eller utenfor NAV-kontoret som fastlege, behandler, tiltaksarrangør og ikke minst arbeidsgiver. Bruk av arbeidsrettede virkemidler for å kunne gi best mulig tilpasset oppfølging.
 • Veileder oppfølging: Ansvar for helhetlig oppfølging av brukerportefølje. Dette innebærer blant annet avklaring, veiledning og motivering til utdanning og/eller arbeid samt saksbehandling etter lover innenfor NAV's virkeområde. Samarbeid og samhandling med andre relevante aktører i eller utenfor NAV-kontoret som fastlege, behandler, tiltaksarrangør og ikke minst arbeidsgiver. Bruk av arbeidsrettede virkemidler for å kunne gi best mulig tilpasset oppfølging.

Felles for alle roller:

 • Råd og veiledning etter §17 i SOSTJL
 • Oppfølging av brukere gjennom fysiske møter, telefonsamtaler og digitale verktøy.
 • Råd og veiledning samt informasjon om NAV sine tjenester.

NAV er i stadig utvikling og det tas forbehold om endringer i arbeids- og ansvarsområdet. Du må påregne å utføre de oppgaver som til enhver tid er nødvendig for at vi skal kunne nå de målene som er satt for virksomheten.

Kvalifikasjoner

 • Bachelorgrad gjerne innenfor sosialt arbeid, helse, pedagogikk, sosiologi, samfunnsfag, jus eller økonomi
 • Lang og relevant erfaring innenfor tilsvarende arbeidsoppgaver kan kompensere noe for utdanningskravet
 • Erfaring med å jobbe i tett relasjon til mennesker i vanskelige livssituasjoner, eks. med utfordringer innen rus og psykiatri
 • Interesse for tall og personlig økonomi
 • Interesse og gjerne erfaring fra saksbehandling
 • God kompetanse på IKT-verktøy samt evne og vilje til å sette deg raskt inn i nye digitale verktøy
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Ønskelig med førerkort klasse B for å kunne benytte tjenestebil til brukermøter f. eks. hos arbeidsgivere
 • Det er en fordel om du har kompetanse om arbeidsmarkedet generelt og for Drammensregionen spesielt

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å skape gode relasjoner til mennesker med ulike utfordringer og behov - også i et langt tidsperspektiv
 • Evne til å arbeide selvstendig, målrettet, nøyaktig og effektivt i en ofte hektisk arbeidshverdag med arbeidsplass i åpent kontorlandskap
 • Evne til å være fleksibel, løsningsorientert og trives med allsidige oppgaver
 • Stor arbeidskapasitet
 • Godt humør og positiv bidragsyter i et helsefremmende arbeidsmiljø

Personlig egnethet, engasjement for NAV's samfunnsoppdrag og motivasjon for stillingen vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsdager og arbeidsoppgaver i et arbeidsmiljø hvor samarbeid, mangfold og engasjement for samfunnsoppdraget er viktig 
 • En arbeidsplass som avspeiler et mangfoldig, inkluderende og godt arbeidsmiljø med aktive, engasjerte og kunnskapsrike kolleger
 • Mulighet til å påvirke utviklingen av NAV Drammen og partnerskapet på jakt etter gode løsninger for brukerne
 • Ledere som gir deg utviklingsmuligheter
 • En individuell opplæringsplan med fadderordning
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Lønnsspenn kr. 524 700 - kr. 584 500 etter ansiennitet og kvalifikasjoner (kode 1408 Førstekonsulent)
 • God pensjonsordning (fra lønnen trekkes 2 %) gjennom Statens pensjonskasse
 • Tjenestested er Drammen (Grønland)

   

  Søknad og CV sendes via lenken nedenfor. Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes i utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste må du begrunne anmodningen om unntak. Se feltet for spesiell vurdering under utfylling av CV. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

Malwina Farian, Avdelingsleder , 482 48 712

Jannicke Glittum, Avdelingsleder , 976 01 329

Arbeidssted

Grønland 55

3045 Drammen

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: NAVReferansenr.: 4725217220

Stillingsprosent: 100%

Fast, Engasjement

Søknadsfrist: 05.12.2023


Sektor
Offentlig
Antall stillinger
2
Sted
Grønland 55, 3045 Drammen
Stillingsfunksjon
Rådgivning, Saksbehandler, Konsulent
FINN-kode
329542132
Sist endret
21. nov. 2023 08:20