Er du vår nye seksjonsleder bibliotek

Arbeidsgiver
Sandefjord kommune Seksjon bibliotek
Stillingstittel
Biblioteksjef
Frist
17.12.2023
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Sandefjordbibliotekene er et attraktivt arbeidssted med dyktige, serviceinnstilte og engasjerte medarbeidere. Seksjon bibliotek omfatter bibliotekene i Sandefjord, Stokke og Andebu. Nå er stillingen som seksjonsleder bibliotek ledig og vi ser etter en god leder som kan utvikle biblioteket videre.

Vi søker deg som har sterk faglig tyngde og som har et brennende engasjement for bibliotekfaget. Sandefjordbibliotekene er kjent for et godt tjenestetilbud, et høyt aktivitetsnivå, og for å både ta initiativ til og å delta i utviklingsprosjekter.

Biblioteket har som mål å tilpasse seg nye utfordringer og utviklingen i samfunnet, og vil prøve ut ulike måter å nå ut til et større publikum med sine tilbud.

Det arbeides med nytt fremtidsrettet bibliotek i Sandefjord sentrum, mulig samlokalisert med kulturskolen. Vi trenger deg som kan være med på å videreutvikle biblioteket og oppfylle målet vårt om å være sentral i norsk bibliotekutvikling og å gi et best mulig tilbud til våre innbyggere.

Stillingsinformasjon

Stillingsstørrelse: 100%
Stillingstype: Fast
Stilling ledig fra: Etter avtale

Arbeidsoppgaver

Seksjonsleder har en viktig funksjon for at driften og koordineringen av de tre bibliotekene skal fungere effektivt. Seksjonsleder er øverste administrative leder og rapporterer til kommunalsjefen, og sitter i dennes ledergruppe i tillegg til å samarbeide med de øvrige seksjonene 

Seksjonsleder skal

 • Ha det faglige og administrative ansvar for bibliotekstjenesten 
 • Lede, utvikle, og være en pådriver for et fremtidsrettet, attraktivt og aktuelt bibliotektilbud
 • Arbeide aktivt for biblioteket som kultur- og kunnskapsformidler og være bevisst redaktørrollen
 • Legge til rette for et godt tilbud i hele kommunen som treffer ulike brukergrupper
 • Styrke bibliotekene for framtida og ivareta samfunnsoppdraget 
 • Synliggjøre bibliotekenes posisjon og være relevante i lokalsamfunnet 
 • Samarbeide på tvers av kommunalområder, med frivilligheten og det lokale organisasjons- og næringsliv 
 • Bygge møteplassen og legge til rette for nye sosiale rom
 • Personalansvar 

Stillingen innehar ellers det ansvar og de arbeidsoppgaver som arbeidsgiver/overordnet myndighet til enhver tid tillegger stillingen.

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse i fagområdet på høyskole-/universitetsnivå ref. Forskrift om kvalifikasjonskrav for ansatte i folkebiblioteket § 2
 • Ledererfaring

Egenskaper

 • God forståelse og evne til helhetlig og strategisk tenkning
 • Være en tillitsskapende relasjonsbygger og lagspiller som evner å få med seg sine ansatte
 • Være en offensiv, synlig og resultatorientert leder med gjennomføringsevne
 • Opptatt av å ha en åpen, tillitsbasert og inkluderende lederstil
 • God økonomiforståelse og kunnskap om administrative og politiske prosesser
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Erfaring med endringsprosesser
 • God kjennskap til og nysgjerrig på digital utvikling

Personlige egenskaper tillegges stor vekt.

Vi tilbyr

 • Interessante og allsidige arbeidsoppgaver knyttet til utvikling og drift av seksjonen
 • Et trivelig og hektisk arbeidsmiljø
 • Engasjerte og dyktige medarbeidere med på laget
 • Bedriftsidrettslag
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

Lønn

Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode 9451.
Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.

Andre opplysninger

Gjensidig prøvetid er 6 måneder.
Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste.
Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.

For stillinger der det er krav om politiattest, må godkjent attest fremvises før ansettelse.

Om organisasjonen

Kommunalområdet kultur, idrett og fritid i Sandefjord kommune er organisert i 4 seksjoner Sandefjordbibliotekene er en av dem.
Bibliotekene er unike sosiale møteplasser og arena for debatt og formidling av kunnskap og litteratur. Det er også en viktig integreringsarena og et godt folkehelsetilbud. Bibliotekene er viktige aktører i by- og stedsutvikling i Sandefjord kommune.

Er dette en stilling som gir deg lyst til å flytte til Sandefjord?

Bor du ikke i Sandefjord og tenker at dette er interessant for deg, så legger vi ved et par linker til aktuell informasjon om Sandefjord kommune, i tillegg til at du har link til kommunens egne nettsider tilgjengelig i utlysningen.

Tenk stort, tenk Sandefjord
Sandefjord kommune | Facebook
Foresatteportalen i Sandefjord kommune
Sandefjord kommune på YouTube


Link til søknadsskjema: Søk her
Sektor
Offentlig
Sted
Rà ¥dhusetSandefjordveien 3, 3202 Sandefjord
Stillingsfunksjon
Ledelse, Annet, Kontor og administrasjon
FINN-kode
329539283
Sist endret
27. nov. 2023 08:50