Tilkallingsvikarer til hjemmesykepleien Rygge

Arbeidsgiver
Moss kommune
Stillingstittel
Helsefagarbeidere til hjemmesykepleie, Rygge - vikarer
Ansettelsesform
Vikariat

Beskrivelse

Hva gjør vi i hjemmesykepleien?

Spørsmålet er nok, hva er det vi ikke gjør? For med en jobb i hjemmesykepleien får du brukt alle sider av kompetansen din – og du får en arbeidshverdag der ingen dag er lik den forrige.

Du jobber med et bredt spekter av ulike diagnoser, som demens, palliasjon, rehabilitering, psykiatri, kreft, diabetes og ernæringsutfordringer.

Du må løse mange problemstillinger, både praktiske og mellommenneskelig, og da som regel i andres hjem. Det krever kreativitet og gode evner til å tilpasse seg ulike mennesker og situasjoner.

I tillegg til faglige utfordringer og en meningsfull hverdag får du selvsagt gode pensjons- og forsikringsordninger og et ryddig ansettelsesforhold.

Vi søker deg som er helsefagarbeider og vil jobbe som tilkallingsvikar!

 Vi håper på en søknad fra deg!

Dine viktigste arbeidsoppgaver

 • ivareta hjemmeboende brukere
 • oppsøke og bistå hjemmeboende brukere etter oppsatte planer og etter brukerens behov
 • bidra til å skape et bevisst, konstruktivt og utviklende arbeidsmiljø
 • samhandle med pårørende, leger, sykehus og andre samarbeidspartnere
 • påse at brukerrettet dokumentasjon i fagsystemene er korrekt og oppdatert 
 • holde deg faglig oppdatert og ta i bruk relevant teknologi Organisering og arbeidssted
Stillingen er organisert i Enhet hjemmetjenester, virksomhet Rygge, avdeling hjemmesykepleie.  Arbeidssted er Larkollveien 9 på Dilling.


Er du den vi ser etter?
 • du er utdannet helsefagarbeider med norsk autorisasjon
 • du har førerkort kl. B
 • du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • du har god digital kompetanse
 • før ansettelse må du kunne legge frem godkjent politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder. 

Vi legger stor vekt på at du har personlige som passer til jobben. I tillegg til integritet og gode samarbeidsevner ser vi etter disse egenskapene:

 • du er selvstendig og ansvarsbevisst
 • du skaper tillit og kan tilpasse deg ulike mennesker
 • du er kreativ i å løse problemstilinger
 • du er lærevillig 

Bli kjent med oss i Enhet hjemmetjenester

I Enhet hjemmetjenester har vi samlet  kommunens avdelinger innen rus- og psykisk helse, hjemmesykepleie, praktisk bistand og tjenester for personer med funksjonsnedsettelse.

Enheten er delt i fire virksomheter:

 • Virksomhet nord
 • Virksomhet sentrum
 • Virksomhet Rygge
 • Virksomhet Jeløy

Organiseringen skal bidra til at alle brukere får et helhetlig og kontinuerlig tilbud.

Du kan lese mer om oss på våre nettsider.

Med en jobb i hjemmesykepleien hos oss får du:

 • Jobbe ute! Det betyr at du kan bytte ut tung luft og harde gulv inne med frisk luft og variert terreng. I tillegg får du flere avbrekk hvor du kan «hente deg inn» mellom brukerbesøk i bil og på kontoret. Disse faktorene vil helsa di nyte godt av!

 • Bred kompetanse innen helsefag og sykepleiefaget – vi har stort fokus på faglunsjer og fagdager i turnus

 • Jobbe i et arbeidsmiljø med god bemanning av sykepleiere og helsefagarbeidere og vernepleiere – dette gir deg gode muligheter til å sparre med andre og til å bytte vakter om du trenger det.

 • Et redusert skille mellom pleier og bruker – du vil få et nærere forhold med brukeren og kunne gi en mer helhetlig omsorg når du er på besøk i deres hjem


Informasjon om ansettelsesprosess og -vilkår

Vil du vite mer om stillingen?

Ta gjerne kontakt med meg for mer informasjon

 • Janne Borgen tlf. 482 01 776
 • Hege Bjerke tlf. 951 74 714

Vi ønsker ikke kontakt med annonsører.

Søknad og videre prosess
Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen”. Du må laste opp relevante attester og vitnemål som vedlegg.

Aktuelle kandidater vil inviteres til intervju.

Søkerlisten er offentlig
Det følger av offentlighetsloven at opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Ansettelsesvilkår
Avlønning i stillingskode 7077 helsefagarbeider, med avlønning etter garantilønnstabellen. Endelig plassering etter ansiennitet og kompetanse, p.t. etter følgende lønnsstige: 

 • 0- 4 års ansiennitet: Kr 415.300
 • 6 års ansiennitet: Kr 419.500
 • 8 års ansiennitet: Kr 430.900
 • 10 års ansiennitet: Kr 474.700
 • 16 års ansiennitet: Kr 487.300
 • 20 års ansiennitet: Kr 494.300

Årslønn er oppgitt for 100 % stilling og inkluderer et lokalt tillegg ved 20 års ansiennitet.

Ansiennitet gis på bakgrunn av all offentlig og privat tjeneste, i tillegg til andre bestemmelser i Hovedtariffavtalens § 12.  

Ansettelse i Moss kommune etter gjeldene lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetid på 6 måneder. 


Sektor
Offentlig
Antall stillinger
3
Sted
Larkollveien 9, 1570 Dilling
Stillingsfunksjon
Helsepersonell, Helsepersonell / Helsefagarbeider/hjelpepleier, Sykepleier
FINN-kode
329539159
Sist endret
21. nov. 2023 07:50