Politibetjent 3/2/1 - fast

Arbeidsgiver
Felles enhet for utlending og forvaltning (FUF) -Seksjon for operativ utlendi...
Stillingstittel
Politibetjent 3/2/1
Frist
06.12.2023
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

I Sør-Øst politidistrikt har vi ledig en fast stilling som politibetjent 3/2/1, med arbeidsoppgaver innen operativ utlendingskontroll. Stillingen er for tiden stedsplassert ved Felles enhet for utlending og forvaltning, Seksjon for operativ utlending, ft stedsplassert ved politihuset på Grenland.

Seksjon for operativ utlending består pr i dag av seksjonsleder og 19 ansatte, hvor alle er politistillinger. Seksjonen skal fokusere på helhetlig  utlendingskontroll på territoriet og har ansvar for å foreta utlendingskontroll, etterforske tildelte saker, opprette bort/utvisningssaker og annensaksbehandling. Seksjonen har ansatte stedsplassert i Skien, Sandefjord og Drammen.

Seksjonen har delansvar for å oppnå sentrale måltall gitt av POD, bl.a tvangsreturer. Man har også ansvar for ID kontroll og sjekk av oppholdsstatus på utlendinger i arrest. Under arbeid med kjerneoppgaver har man tidsfrister og periodevis stort arbeidspress. Seksjonen har også en jourordning, som går på rundgang.

Hovedoppgavene vil være arbeid med bort- og utvisningssaker, territorialkontroll, etterforskning av saker ved brudd på utlendingsloven samt andre daglige oppgaver i seksjonen, i nært samarbeid med seksjonsleder, fag- og opplæringsansvarlig samt dokumentgranskerne. I tillegg vil det være viktig å ha
en god dialog med seksjon for utlendingsforvaltning i forhold til saker de avdekker i 1. linjen. Det vil også være noe samarbeid med seksjon for grensekontroll.

Tjenesten er turnusbasert, ft med dag og kveldsvakter, samt helgearbeid hver 4. helg.

Arbeidsoppgaver

 • Utøve målrettet og kunnskapsbasert utlendingskontroll
 • Bidra til å sette fokus på nasjonale målsettinger og satsningsområder
 • Avklare ID og oppholds status
 • Opprette bort og utvisningssaker
 • Forberede og gjennomføre uttransporter i samarbeid med PU
 • Etterforske tildelte straffesaker
 • Gjennomføre tvangsinngrep etter utlendingsloven
 • Bidra positivt til avsnittets målsetting om resultater og god kvalitet i arbeidet
 • Bistå med øvrige relevante arbeidsoppgaver etter pålegg fra nærmeste overordnet

Kvalifikasjoner

Nødvendig:

 • Bestått eksamen fra politi(høg)skolen
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Kjennskap til politiets datasystemer

Ønskelig:

 • Erfaring fra utlendingsfeltet
 • Erfaring fra etterforskning
 • Operativ erfaring
 • Flerspråklig
 • Kjennskap til GTK, DUF, UTSYS og NORVIS

Søkere som ikke har godkjenning minimum IP-kategori 4, må starte trening for å oppnå dette så snart det er praktisk mulig. Det samme gjelder for opplæring i etterforskningsløftet (OåO).

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids og kommunikasjonsevner
 • Initiativrik og ha god gjennomføringsevne
 • Være fleksibel og ha god evne til å arbeide systematisk og selvstendig i et hektisk miljø
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

Som medarbeider i politiet har du høy etisk bevissthet, du kjennetegnes av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer om våre etiske retningslinjer og medarbeiderplattform her:  https://www.politiet.no/om-politiet/jobb-i-politiet/medarbeiderplattform/

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Politibetjent 3, SKO 1461, fra kr 509 300,00 (ltr 51),
  Politibetjent 2, SKO 1459, fra kr 460 600,00 (ltr 44) eller
  Politibetjent 1, SKO 1457, fra kr 443 000,00 (ltr 41) i hht kompetansekriteriene.
  Innplassering som politibetjent 3/2 under forutsetning av at kompetansekriteriene er oppfylt.
  I tillegg tilkommer det ett årlig funksjonstillegg etterforskning på: Politibetjent 1: kr 15.000,-, Politibetjent 2: kr 25.000,- og Politibetjent 3: Kr 53.000,-.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Gode arbeidsbetingelser

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.   

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Fredrik Dahl, Seksjonsleder, +47 476 23 327, fredrik.dahl@politiet.no

Arbeidssted

Myren 7
3718 Skien

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Sør-Øst politidistrikt

Referansenr.: 4730479503
Stillingsprosent: 100%
Fast
Startdato: 01.12.2023
Søknadsfrist: 06.12.2023

Sektor
Offentlig
Sted
Myren 7, 3718 Skien
Stillingsfunksjon
Annet, Saksbehandler, Kontor og administrasjon
FINN-kode
329539142
Sist endret
21. nov. 2023 07:50