Inaktiv

Etterretningskontakt ved Alta politistasjonsdistrikt

Arbeidsgiver
Alta-S Foreb/Politipatrulje/Etterr., Finnmark politidistrikt
Stillingstittel
Etterretningskontakt ved Alta politistasjon
Frist
05.12.2023
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Ved Alta politistasjonsdistrikt er det ledig stilling som etterretningskontakt med funksjonstittel politiførstebetjent. Etterretningskontakten er tjenesteenhetens fagansvarlige for etterretningsfaget og kontaktpunkt inn mot politidistriktets etterretningsseksjon, og skal bidra til målrettet informasjonsinnhenting og rapportering på prioriterte informasjonsbehov. Stillingen rapporterer til politavdelingsleder for forebyggende, politipatrulje og etterforskning, og inngår i tjenesteenhetens ledergruppe.

Politidistriktet har organisert seg i en driftsenhet (DFI) som består av tjenesteenhetene Alta, Hammerfest, Porsanger, Varanger og reinpolitiet. Leder av driftsenheten er plassert i Kirkenes.

Vi ser etter en resultatorientert etterretningskontakt som kan være en god rollemodell, som har evnen til å motivere og ta vare på sine medarbeidere, og som er synlig og kommuniserer godt med publikum og andre aktører i tjenesteenheten/distriktet. Stillingen krever strategiske og operative egenskaper og bred innsikt og forståelse for politiets mål og samfunnsrolle.Arbeidsoppgaver

Hovedoppgaver:

 • Utarbeide og formidle relevante etterretningsprodukter
 • Bidra til at prioriterte etterretningsbehov blir besvart i rett tid og i rett form
 • Bidra i identifisering og formulering av etterretningsbehov på tjenesteenhetsnivå
 • Bidra til at relevant informasjon i tjenesteenheten registreres i relevante databaser som grunnlag for etterretning
 • Følge opp at informasjonsinnhenting, i samarbeid med informantbehandler/informasjonsinnhenter, gjennomføres
 • Bidra sammen med innhentingsoperatør til informasjonsdeling på tjenesteenhetsnivå og for tidsriktig informasjonsdeling inn til etterretningsseksjonen
 • Ved behov bistå etterretningsseksjonen med oppfølging av informasjon i politiets etterretningsregister, (herunder kvalitetssikring av informasjoner, oppdatering av informasjonsbehov)
 • Kompetanseheving innad i tjenesteenheten i samarbeid med FEFE sine fag- og opplæringsansvarlige
 • Inngå i team med de øvrige fagkontaktene i tjenesteenheten og GDE for øvrig
 • Være tjenesteenhetens kontaktpunkt inn mot etterretningsseksjonen
 • Etter gjennomført relevant utdannelse være informantveileder for tjenesteenhetens informantbehandler

Øvrige oppgaver:

 • Bidra til økt forståelse og kunnskap om etterretning i politidistriktet slik at beslutninger og prioriteringer blir mer kunnskapsstyrt (motivere, inspirere og følge opp) ·     
 • Kan pålegges andre arbeidsoppgaver etter pålegg fra tjenesteenhetsleder/politavdelingsleder.
 • Kan pålegges å forestå opplæring og faglig veiledning i politidistriktet innen sitt fagfelt.
 • Bidra til implementering av Etterretningsdoktrinen

Kvalifikasjoner

Nødvendige:

 • Politi(høg) skole
 • God kjennskap til politiets etterretningsdoktrine
 • Erfaring fra etterretningsarbeid
 • Minimum 2 års erfaring fra politiet
 • Gjennomført grunnutdanning i informantbehandler eller være villig til å gjennomføre dette.
 • Må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres for HEMMELIG, jf Sikkerhetsloven
 • Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Ønsket:

 • Videreutdanning innen etterretning
 • Erfaring fra etterforskning
 • Samisk kultur- og/eller språkkompetanse

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Helhetsorientert og god rolleforståelse
 • God gjennomføringsevne og handlekraft
 • Evne til analytisk og strategisk tenkning
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Gode samarbeidsevner
 • Strukturert med god arbeidskapasitet
 • Engasjert og initiativrik
 • Plettfri vandel
 • Identifisere seg med våre verdier modig, vise respekt, helhetsorientert og tett på

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som politiførstebetjent (SKO1455) fra kr 540 500 til 759 100 pr år
 • Et godt arbeidsmiljø hvor en i tillegg får mulighet til å påvirke hvordan polititjenesten i Finnmark politidistrikt skal utføres.
 • Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Politiet er en åpen og inkluderende etat hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn og arbeidserfaring til å søke jobb hos oss
 • Lov- og avtalefestet pensjonsordning gjennom Statens Pensjonskasse
 • Virkemiddelordning for Finnmark og Nord-Troms, redusert skatt, nedskrivning av studielån.
  For å lese mer om gunstige virkemidler og beregne hva man kan spare på å bosette seg i Finnmark viser vi til nettsiden www.finnmark.no
 • Finnmark politidistrikt er en IA-bedrift, og er tilknyttet en moderne bedriftshelsetjeneste for alle ansatte. 

Kontaktinformasjon

Steinar Aas Andersen, Politiavdelingsleder, 78432930, steinar.aas.andersen@politiet.no

Arbeidssted

Labyrinten 1

9506 Alta

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Finnmark politidistriktReferansenr.: 4730946034

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 05.12.2023


Sektor
Offentlig
Sted
Labyrinten 1, 9506 Alta
Stillingsfunksjon
Annet, Ledelse, Kontor og administrasjon
FINN-kode
329536606
Sist endret
21. nov. 2023 08:50