Inaktiv

Fagkonsulent, vikariat

Arbeidsgiver
Haugesund kommune
Stillingstittel
Fagkonsulent, vikariat
Frist
27.11.2023

Beskrivelse

Vil du jobbe med fag- og kompetanseutvikling i kommunale helse- og omsorgstjenester?

Vi har nå ledig et vikariat som fagkonsulent i 100 % stilling hos oss på Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Helse Fonna kommunene.  


 • Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er en nasjonal satsing og det overordnede samfunnsoppdraget er å bidra til å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer.
 • Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester er en nasjonal satsing og det er 21 sentre i Norge. 
 • Haugesund kommune er vertskommune for USHT i Helse Fonna kommunene og vi tilhører helse- omsorg og sosiale tjenester ved enheten utvikling og organisasjonsstøtte. 
 • Vi har 16 kommuner i vårt område, kommuner i både Rogaland og Vestland fylke. Alle kommunene får tilbud om, og deltar i ulike aktiviteter arrangert av USHT i Helse Fonna kommunene.
 • Helsedirektoratet delfinansierer sentrene og gir årlige føringer for sentrenes aktivitet. 
 • Stillingen inngår i et engasjert og tverrfaglig team ved USHT Helse Fonna.

Arbeidsoppgaver


 • Vi ser etter deg som kan bidra med:
  • å utvikle og gjennomføre aktiviteter og initiativ knyttet til USHT sitt samfunnsoppdrag
  • å planlegge, gjennomføre og evaluere samlinger og andre opplæringsaktiviteter, f.eks. konferanser, workshops og fagdager
  • å utvikle og gjennomføre aktiviteter og initiativ knyttet til ledelse, kvalitetsforbedring og implementering i helse og omsorgstjenestene
  • å undervise og veilede ledere og ansatte i kommunehelsetjenesten med utgangspunkt i deres behov

  • å utarbeide søknader til prosjektmidler, prosjektplaner og gi innspill til forskningssøknader sammen med ulike aktører
  • å legge til rette for samarbeid, kunnskaps- og erfaringsdeling mellom kommunene i nedslagsfeltet gjennom nettverk og ulike arenaer
  • å gi råd og veiledning i metoder og verktøy i fagutviklings-, forbedrings- og implementeringsarbeid
  • publisering av aktuell informasjon på hjemmesider og sosiale medier
  • rapportarbeid
Det er også ønskelig å kunne:


 • medvirke til og tilrettelegge for forskning som er praksisnær og relevant for kommunale helse- og omsorgstjenester


Kvalifikasjoner


 • ønskelig med mastergrad innen helse- og sosialfag
 • ved manglende mastergrad innen helse- og sosialfag, kan erfaring og annen utdanning kompensere for dette
 • erfaring fra kommunal helse- og omsorgstjeneste
 • personlig egnethet vil bli vektlagt
 • erfaring med prosessledelse og fasilitering av kurs, workshops, samlinger og lignende
 • erfaring med prosjektledelse og annet utviklingsarbeid
 • god framstillingsevne muntlig og skriftlig
 • ønskelig med erfaring med å planlegge og gjennomføre undervisning/foredrag

Norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig. 


Personlige egenskaper


 • du er initiativrik og løsningsorientert
 • du bidrar med engasjement og kreativitet for å løse arbeidsoppgavene
 • du evner å arbeide selvstendig og i team sammen med andre
 • du trives med å arbeide målrettet og systematisk
 • du trives med å samarbeide med interne og eksterne samarbeidspartnere

Vi tilbyr


 • en spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver og et viktig samfunnsoppdrag
 • interessante faglige utfordringer og mulighet for faglig og personlig utvikling
 • et tverrfaglig arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
 • vikariat som fagkonsulent i perioden fra og med 25.12.23 til og med 16.08.24, mulighet for noe forlengelse
 • lønn etter avtale og kommunal pensjonsordning
 • noe reisebelastning må påberegnes 
Søk på stillingen ved å klikke på “Søk på stilling” knappen på denne siden.
Sektor
Offentlig
Sted
5538 Haugesund
Stillingsfunksjon
Rådgivning, Helsepersonell, Koordinering
FINN-kode
329536496
Sist endret
21. nov. 2023 07:20