Inaktiv

Tilkallingsvikar: sjukepleiar/vernepleiar/sosialfagleg utdanna

Arbeidsgiver
Ambulante tenester psykisk helse DPS Volda (Akutt oppf. team), Helse Møre og ...
Stillingstittel
Tilkallingsvikar: sjukepleiar/vernepleiar/sosialfagleg utdanna
Frist
10.12.2023

Beskrivelse

Ambulante tenester Søre Sunnmøre er ein del av Klinikk for psykisk helse og rus i Helse Møre og Romsdal. Seksjonen består at tre team: Ambulant allmennteam (AAT), Assertive Community Treatment team (ACT) og Akutt heimebehandlingsteam (AHT).

AHT- Akutt heimebehandlingsteam søkjer etter fleire tilkallingsvikarar.

AHT er ein del av spesialisthelsetenesta sitt akuttpsykiatriske tilbod. AHT tilbyr heimebehandling til menneske som opplever symptom på akutt psykisk liding eller akutt forverring av psykisk liding med mål om å unngå unødvendig akuttinnlegging ved psykiatrisk avdeling. Teamet er tverrfagleg og består av psykiater og tilsette som har helsefaglege utdanningar med relevante vidareutdanningar.

I AHT står brukarperspektivet sterkt i form av at ein behandlar pasientar heime i kjent miljø, på pasienten sine premissar, slik at pasientane får utvikle meistringsstrategiar som fungerer i heimemiljøet. I heimebehandling er relasjonen mellom behandlar og pasient meir likeverdig, noko som kan styrke pasienten si stemme og rett til medverknad. Teamet samarbeider ofte med kommunehelsetenesta for å få til best mogleg resultat for den som har fått ei psykisk liding.

Per i dag er seksjonen lokalisert i Myrvåg, men er planlagt flytta til Volda (Hamnegata 20) i januar 2024.Arbeidsoppgåver

 • Arbeide etter oppsette behandlingsmål og tiltak for pasientgruppa
 • Pasientoppfølging og pasientadministrative oppgåver
 • Halde seg oppdatert på seksjonen sine rutiner og prosedyrer
 • Tverrfagleg samarbeid internt og med våre samarbeidspartar i kommunane og i spesialisthelsetenesta
 • Samarbeid med pårørande
 • Delta aktivt i seksjonen si utvikling

Kvalifikasjonar

 • Vi søkjer primært etter tilkallingsvikarar med helsefagleg høgskuleutdanning, men andre med sosialfagleg høgskuleutdanning kan også bli vurdert
 • Må meistre godt norsk, både skriftleg og munnleg
 • Førarkort klasse B, manuell gir

Personlege eigenskapar

 • Du er ansvarsfull, strukturert og  løysingsorientert
 • Du har stort fagleg engasjement
 • Du kan har gode kommunikasjons - og samarbeidsevner
 • Du er ein bidragsytar til eit godt arbeidsmiljø
 • Du er omstillingsdyktig og fungerer godt i team

Vi tilbyr

 • Sterkt tverrfagleg samarbeid
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Løn etter gjeldande overeinskomstar
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår

Kontaktinformasjon

Solrun Brenk Rønning, Seksjonsleiar, 91570524, solrun.brenk.ronning@helse-mr.no

Arbeidsstad

Kløvertunvegen 1

6103 Volda

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar: Helse Møre og Romsdal HFReferansenr.: 4731585415

Stillingsprosent: 0%

Tilkalling/Timebasis

Søknadsfrist: 10.12.2023


Sektor
Offentlig
Sted
Kløvertunvegen 1, 6103 Volda
Stillingsfunksjon
Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut, Helsepersonell, Sykepleier
FINN-kode
329533725
Sist endret
21. nov. 2023 06:20